Erik XIV:s mynt

 Levde: 1533-1577
 Regerade: 1560-1568
 Valspråk: Gud giver åt vem han vill
 Latin: Deus dat cui vult
 Myntmästare:

Utgivna mynt 1560-1568

Erik lät prägla sina mynt i Stockholm och under sju år (1561-1568) släpptes dalern. År 1568 lät han prägla Sveriges första guldmynt som kallades för ungersk gyllen. Under Nordiska sjuårskriget (1563-1570) lät han på vissa mynt sätta in de danska och norska riksvapnen i det svenska, och under krigen mot Polen och Danmark (1563-1568) myntades ett stort antal klippingar.

1 daler från 1561

2 mark från 1562

1 ½ mark från 1562

16 öre klipping från 1565

Reval. Ferding 1562

Reval. Solidus 1561

GULDMYNT
1 ungersk gyllen

SILVERMYNT
2 daler (2 riksdaler)
1 daler (1 riksdaler)
½ daler (½ riksdaler)
3 mark
2 mark
1½ mark
1 mark
½ mark
2 öre
1 öre
½ öre
16 öre (klipping)
8 öre (klipping)
4 öre (klipping)
2 öre (klipping)

Inlagd 2008-02-23 | Uppdaterad 2008-02-23
Källor
Bilder från: Ingemar Wallins mynthandel och Aurum Auktioner AB (med tillåtelse)
Årtalsförteckning över svenska mynt – Harry Glück
Svensk numismatisk uppslagsbok - Bertel Tingström
Vad kostade det? - Lars O Lagerqvist och Ernst Nathorst-Böös