Peter Tordenskjold

Levde: 1690-1720 (30 år)
Titel: Norsk sjöhjälte och dansk viceamiral, adelsman
Far: Johan Henriksen Wessel (1646-1716)
Mor: Maren Christophersdatter Schøller (1656-1742)

Peter Tordenskiold

Biografi
Peder Wessel Tordenskjold föddes i Trondheim 29 oktober 1690 som son till rådmannen Johan (Jan) Henriksen Wessel (44) och Maren Christophersdatter Schøller (34) .

Peter uppges ha varit en riktigt vildbase som ung och sattes först som skräddarlärling men när det inte funkade sattes han i barberarlära. När dansk-norska kungen Fredrik IV kom till Trondheim 1704, stack Peter från sitt barberarjobb och följde med det kungliga följet när de återvände till Köpenhamn där han 1706 lyckades bli lärling vid navigationen.

Peter Tordenskjold
Tordenskjold med Marstrand i bakgrunden
Efter detta följde han med på resor till Guinea och Västindien. Under denna tiden utnämndes han 1709 till sjökadett. Han kom tillbaka till Norge 1710 då kriget mot Sverige precis hade brutit ut.
Han fick då befäl över en liten tvåmastat fartyg och med den kryssade han utanför svenska kusten. 1712 fick han befälet över "Lövendals galej" som hade arton kanoner, och följde med den danska flottan i aktionerna mot den svenska flottan i Östersjön. Han var bland annat med vid förstörandet av de svenska transportfartygen utanför Rügen i september samma år, och månaden efter blev han utnämnd till kaptenlöjtnant.

I februari 1716 upphöjdes han i adligt stånd och fick då namnet Tordenskjold.
Samma år i juli segrade han i ett stort slag mot Karl XII där han erövrade nio bevärade fartyg samt fem större och mindre transportfartyg. Som belöning för detta blev han kommendör i flottan, och fick senare befäl över två linjeskepp, fem fregatter, två mindre örlogsfartyg och 36 skärgårdsfartyg.

Tordenskjolds övermod och hänsynslöshet hade dock skaffat honom många fiender som ville svartmåla honom inför kungen. År 1717 försökte han erövra Göteborg vilket gick sämre och han sårades. Två år senare (1719) lyckades han erövra Carlstens fästning i Marstrand genom slughet och djärvhet, och för detta blev han utnämnd till viceamiral.

Efter freden 1720 gjorde han en resa till Tyskland och den 12 november var han i Hannover där han efter bråk med överste Jakob Axel Staël von Holstein hamnade i en duell där han blev dödad den 12 november 1720, fjorton dagar efter sin 30-årsdag.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-26 | Uppdaterad 2019-10-16
Samtida händelser 1690 - 1720
1695  En svår missväxt drabbar Sverige.
1697  Kung Karl XI dör, och Karl XII blir kung.
1697  Stockholms slott brinner ner.
1700-1721  Stora nordiska kriget pågår.
1704  Sista avrättningen av en häxa i Sverige.
1707  Ramlösa Hälsobrunn invigs.
1709  Slaget vid Poltava.
1710  Ca 100 000 svenskar dör i pesten.
1713  Kalabaliken i Bender.
1715  Nödmynt börjar tillverkas pga kriget.
1717  Nordens första sjukhus öppnas.
1718  Karl XII stupar i Halden, Norge.
1718  James Puckle uppfinner maskingeväret.
1720  Fredrik I blir svensk kung till sin död 1751.

Källor
dela sidan

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon