Fredrik Vilhelm von Buxhövden

Levde: 1750-1811 (60 år)
Titel: Rysk befälhavare & greve
Far: Otto Friedrich von Buxhoeveden (1703-1754)
Mor: Helene Charlotte von Weymarn (1722-1776)

Fredrik Vilhelm von Buxhövden

Biografi
Fredrik Vilhelm von Buxhövden (Buxhoeveden) föddes i Estland den 14 september 1750 som son till Otto Friedrich von Buxhoeveden (47) och Helene Charlotte von Weymarn (28) och tillhörde en gammal livländsk släkt.

Nitton år gammal (1769) deltog han i ett fälttåg mot turkarna. År 1777 ingick han ett förnämt gifte och fick efter detta en snabb befordran. I kriget mellan Sverige och Ryssland 1788-1790 undsatte han Viborg och Fredrikshamn.

År 1795 blev han styresman i Warszawa och 1806 var han överbefälhavare mot fransmännen och 1808 mot svenskarna i Finland. På den sista posten gjorde han dock inte så bra ifrån sig som fältherre och fick i december samma år avsked till följd av "sjuklighet".

Familj & barn
Buxhövden var gift med grevinnan Natalia Aleksandrovna Alekseeva och de fick barnen:
1) Grigori Graf (1777-1778) († 1 år)
2) Sophie Nelidowa (1778-1829)
3) Maria (1780-1837)
4) Natalie (1782-1857)
5) Alexander (1783-1837)
6) Peter (1784-1788) († 4 år)
7) Paul (1789-1790) († 1 år)
8) Peter (1792-1863)

Buxhövden gick bort på sitt slott Lode i Estland den 23 augusti 1811, 60 år gammal.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-01 | Uppdaterad 2019-10-09
Samtida händelser 1750 - 1811
1756  Wolfgang Amadeus Mozart föds i Österrike.
1757  Storskifte införs i Sverige.
1757  Kaffeförbud införs i landet.
1757-1762  Pommerska kriget.
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.
1765  Mösspartiet tar makten i Sverige.
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.
1770  Ludwig van Beethoven föds i Bonn.
1771  Adolf Fredrik dör. Gustav III blir kung.
1772  Gustav III:s statskupp.
1774  Ny tryckfrihetsförordning skrivs.
1779  Sverige förbjuder häxjakt.
1782  Förbudet mot judisk invandring hävs.
1784  Kolonin Saint Barthélemy grundas.
1788  Anjalaförbundet.
1788-1790  Gustav III ryska krig.
1789-1799  Franska revolutionen pågår.
1792  Gustav III blir skjuten och dör.
1794  Kaffe förbjuds i Sverige igen.
1796  Smittkopporsvaccin uppfinns av E. Jenner.
1796  Kaffeförbudet från 1794 hävs.
1799  Kaffeförbud i Sverige återigen.
1801  Tiggeri straffas med spö, ris & spinnhus.
1802  Kaffeförbudet från 1799 hävs.
1803-1815 Första Napoleonkriget.
1806  Hela Uddevalla brinner ner.
1808-1809  Finska kriget.
1810  Kompositören Frédéric Chopin föds i Polen.
1810-1812  Kriget mot Storbritannien.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska slagfält (Ericson, Hårdstedt, Iko, Sjöblom, Åselius)
Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)

Hemsidor:
» geni.com

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon