Edward Jenner

Levde: 1749-1823 (73 år)
Titel: Läkare. Smittkoppsvaccinets upptäckare
Far: Stephen Jenner (1702-1754)
Mor: Sarah Head (1708-1754)

Edward Jenner

Biografi
Edward Anthony Jenner föddes den 17 maj 1749 i Berkeley, Gloucestershire i England som son till kyrkoherden i Berkeley Stephen Jenner (47) och hans hustru Sarah Head (41). Bägge hans föräldrar gick bort när Jenner var fem år och han uppfostrades därefter av sin äldre syster – som gifte sig med den nya kyrkoherden, G.C. Black.

Vid fjorton års ålder (1763) blev han lärling hos Daniel Ludlow som var kirurg. Han vistades där i sju år och lärde sig så mycket att han sedan kunde praktisera som kirurg själv.

Kirurg och apotekare
21 år gammal sändes han till London där han i två år var elev hos dåtidens duktigaste kirurg John Hunter. Samtidigt fick han i uppdrag av botanikern Joseph Banks att ordna de zoologiska samlingar som hemförts från James Cooks första resa 1771. Han fick även ett anbud att följa med Cook på hans andra expedition men avslog anbudet och reste istället 1772 hem till sin födelseby där han bosatte sig och började arbeta som kirurg och apotekare istället.

Medicine Doktor
Jenner blev snart mycket uppskattad och respekterad i byn. Vid sidan av sin praktik ägnade han sig åt naturhistoriska studier och gjorde några mindre avhandlingar om detta, bland annat en uppsats om gökens boplatser som han sände till Royal Society. 1792 fick Jenner (42) medicindoktorsgraden vid St Andrews.

Smittkoppsepidemi
På 1700-talet svepte smittkoppsepidemier fram över hela Europa med allt tätare mellanrum. Historiker bedömer att så många som 60 miljoner människor dog av smittkoppor bara under 1700-talet. De flesta var barn, där var tredje eller var fjärde dog, men ingen gick helt fri från smittan som drabbade alla samhällsklasser.

Kokoppor
Jenner hörde en gång en bondflicka som sa 'jag kan inte få smittkoppor för jag har haft kokoppor'. Kokoppor var vanligt bland korna och många mjölkerskor fick den smittan, men den var mild och ofarlig, jämfört med smittkopporna. Jenner diskuterade vad han hört med andra läkare men de slog bort det hela med att det var folklig okunskap. Åren gick men Jenner kunde inte glömma vad han hört, men det dröjde hela 20 år innan han tog mod till sig för att göra ett vetenskapligt experiment.

Edward Jenner utför sin första vaccinationen
Jenner utför den första vaccination på James Phipps

Första vaccinationen
Den 14 maj 1796 ympade (vaccinerade) Jenner en frisk åttaårig pojke som hette James Phipps med kokoppor. Han hade tagit smittämnet från en mjölkerska som var sjuk i kokopporna. Pojken blev sjuk i kokopporna men tillfrisknade snart. Sex veckor senare ympades pojken med sekret som tagits från en person som hade smittkoppor. Sekretet kallade Jenner 'vaccin' eftersom ko heter 'vacca' på latin. Några veckor senare kunde Jenner fastställa att pojken fortfarande var frisk och inte hade fått smittkoppor (Phipps blev förövrigt 65 år).

'Borde inte riskera sitt rykte'
Jenner fortsatte ännu i några år med sina tester innan han var säker på att han hade rätt. Han skrev då till Royal Society om sin upptäckt och de svarade honom så här:
'Jenner borde vara aktsam om det anseende som han redan förvärvat genom sina tidigare meddelanden till Royal Society, han borde inte riskera sitt rykte genom att för det lärda sällskapet framlägga något som så stode i strid med erkänd kunskap och som för övrigt på det hela taget var så otroligt'

Religiös debatt
Jenner trotsade Royal Society och gav på egen hand ut en skrift där han redogjorde för vad han funnit. En häftig debatt bröt ut när skriften blev känd och argumenten mot ett vaccin var framförallt religiösa. Det ansågs allmänt att "kopporna var ett straff från Gud som man inte skulle försöka slippa undan". Så småningom tystnade dock motståndet och snart började man i de flesta delar av Europa att vaccinera mot kopporna.

Sverige
I Sverige skedde den första smittkoppsvaccinationen i oktober 1801 och femton år senare blev det obligatorisk att vaccinera alla barn mot smittkoppor i Sverige.

Hyllades
Jenner blev en världskändis och fick många hedersbetygelser och hyllningar. Av Englands parlament fick han 1804 bland annat en nationalbelöning på 10 000 pound sterling och tre år senare ännu en som var på 20 000. Oxford universitetet utnämnde honom till medicindoktor (1813). I många länder blev den 14 maj en helgdag för att fira Jenners första vaccination och i Ryssland lät kejsarinnan döpa det först vaccinerade barnet till Vaccinov.

Jenner tillbringade sitt liv i lugn och ro i Berkeley där han trivdes bäst. Han vistades endast då och då i London eftersom han inte tyckte om livet i storstan.

Äktenskap & barn
År 1788 gifte Jenner (39) sig med Catherine Kingscote (27) och de fick barnen:
1) Edward (1789-1810)
2) Catherine (1794-1833)
3) Robert Fitzhardinge (1797-1854)

Jenner (73) gick bort av ett slaganfall den 26 januari 1823 och begravdes på S:t Mary's kyrkogård i Berkeley.

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-06-13 | Uppdaterad 2020-12-07

Samtida händelser 1749 - 1823
1756 Mozartföds i Salzburg den 27 januari
1757-1763 Pommerska kriget pågår
1764 Spinning Jenny uppfinns
1769 Napoleon föds på Korsika (aug)
1770 Beethoven föds i Bonn den 16/12
1778 Filosofen Voltaire dör den (maj)
1789-1799 Franska revolutionen pågår
1793 Frankrikes kung Ludvig XVI avrättas
1793 Marie Antoinette avrättas
1796 Jenner upptäcker smittkoppsvaccin
1804 Napoleon blir kejsare
1813-1814 Andra Napoleonkriget
1817 J. Monroe blir USA:s 5:e president
1821 Napoleon dör på ön Saint Helena

Källor

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon