Alfred Bernhard Nobel

Titel:
Svensk kemist och uppfinnare, grundare av Nobelpriset
Levde:
1833 - 1896 (63 år)
Alfred Nobel

Historia:

Alfred Bernhard Nobel föddes den 21 oktober 1833 i Stockholm som son till uppfinnaren Immanuel Nobel och Carolina Andrietta Ahlsell.

Han uppfostrades i St. Petersburg och med sina bröder hjälpte han fadern med ledningen av den mekaniska verkstaden där. Det var emellertid inom den dåtida sprängtekniken han kom att spela en betydande roll. Hans bröder ägnade sig också åt att studera nitroglycerinet. Emellertid gick det sämre för hans yngre bror, Emil Oskar, som dödades av detta sprängämne.

Nobel uppfann dynamiten 1867 och spränggelatinet, och för sina nitroglycerinuppfinningar skaffade han sig patent i nästan alla länder, och han började anlägga fabriker i Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, England och Amerika. Han var också delägare i det stora Nobelska naftabolaget, där han hjälpte till med mycket pengar.
När han blivit millionär bodde han i sin praktfulla villa i San Remo eller i sitt ståtliga palats vid Avenue Malakoff i Paris. Han var en frikostig herre som bland annat gav 65.000 kronor till Salomon August Andrées nordpolsfärd.

Femtioett år gammal (1884) blev han ledamot av Vetenskapsakademien i Stockholm och vid julfesten i Uppsala 1893 utnämndes han till fil. hedersdoktor. Utanför Paris hade han ett stort tekniskt-vetenskapligt laboratorium, som han flyttade till San Remo i början på 1890-talet. Nobel dog ogift den 10 december 1896 i sin villa i San Remo, 63 år gammal.
I hans testamente stod det att hela han förmögenhet (som då var på över 30 miljoner kr) skulle gå till en fond och där räntan årligen skulle delas ut åt dem som inom fysik, kemi och medicin gjort de viktigaste upptäckterna eller uppfinningarna, skrivit det bästa inom litteraturen, och till den som gjort mest för freden i världen. Priset delades ut första gången år 1901 på Alfred Nobels dödsdag den 10 december.

 
Samtida händelser under Alfred Bernhards livstid
1838  Demonstrationer i Stockholm mot judar.
1841  Spö- och risstraff i.s.f. böter avskaffas.
1841  Stockstraffet avskaffas.
1842  Riksdagen inför obligatorisk skolgång.
1844  Karl XIV Johan dör. Oscar I blir ny kung.
1844  Pasch uppfinner säkerhetständstickan.
1845  Förbudet att kusiner gifter sig upphävs.
1846  Skråväsendet avskaffas.
1850  Grunden till dagens polis läggs.
1853  Första svenska telegraflinjen öppnas.
1855  Offentliga spö- och risstraff avskaffas.
1856  Sveriges första järnväg öppnas.
1859  Oscar I dör. Karl XV blir kung.
1862  Järnväg mellan Stockholm-Göteborg invigs.
1865  Svenska röda korset bildas.
1872  Karl XV dör. Oscar II blir kung.
1873  "Riksdalern" ersätts av "kronan".
1877  Telefonen börjar införas i Sverige.
1878  Metersystemet införs, fot och aln tas bort.
1881  Nattarbete för barn och ungdom förbjuds.
1885  Första lyckade blindtarmsoperationen.
1886  John S. Pemberton uppfinner Coca-cola.
1889  Sveriges första telefonkatalogen ges ut.
1890  Sveriges sista kvinna avrättas.
1894  Rudyard Kipling ger ut Djungelboken.

Inlagd 2004-11-14 | Uppdaterad 2017-10-25
Källor