Salomon August Andrée

Levde: 1854-1897 (43 år)
Titel: Ingenjör, upptäcktsresande, fysiker och polarforskare
Far: Claës Georg Andrée (1807-1871)
Mor: Jakobina Gustafva Heurlin (1821-1897)
Salomon August Andrée Historia
August Salomon Andrée föddes den 18 oktober 1854 i Gränna som son till apotekare Claës Georg Andrée (47) och Jakobina Gustafva Heurlin (33).

Mellan åren 1871-74 studerade han mekanik vid Kungliga Tekniska högskolan och därefter studerade han i utlandet. Åren 1874-80 ägnade han sig åt praktisk ingenjörsverksamhet och de två följande åren var han assistent i "allmän och tillämpad mekanik" vid Tekniska högskolan.

Andrée deltog 1882-83 i den svenska meteorologiska expeditionen till Spetsbergen och ledde de luftelektriska experimenten. 1884 blev han utnämnd till överingenjör på Patentbyrån och två år senare grundade han Svenska Uppfinnareföreningen (SUF). Han var också 1886-89 överlärare i experimentalfysik vid Tekniska högskolan. Sedan han av Vetenskapsakademien och stiftelsen Lars Hiertas minne fått bidrag till vetenskapliga ballongfärder, gjorde han den 16 juli 1893 en sådan från Stockholm. På färden, den 19 oktober 1893, drevs ballongen över Östersjön och landade först i finska skärgården. Under färden den 14 juli 1894 använde han sin nya metod att styra ballongen med hjälp av släplina och segel. Den 29 november 1894 företog han en ballongfärd från Göteborg till Gotland. Från sina ballongfärder skrev han olika avhandlingar från alla de observationer, som han gjorde under färder.

Den 13 februari 1895 presenterade han för Vetenskapsakademien en plan till att utforska polarområdet i en styrbar ballong. Den lämpligaste utgångspunkten ansåg han vara Danskön, som tillhörde Spetsbergens ögrupp. För att kunna göra resan behövde han pengar, vilka han fick genom bidrag av olika människor, bland annat så gav kung Oscar II ett bidrag på 30,000 kronor och Alfred Nobel skänkte 65,000. Ballongen, som kallades för Örnen, tillverkades av den erfarne franske ingenjören Henri Lachambre. Efter stora avskedsfester både i Stockholm och Göteborg påbörjades färden med ångaren "Virgo" från Göteborg den 7 juni 1896. Med på färden var, förutom Andrée själv, även meteorologen och fysikern Nils Gustaf Ekholm och ingenjören Nils Strindberg. På Spetsbergen gjordes allt i ordning, men eftersom ingen lämplig vind ville infinna sig, var de tvungna att återvända hem igen.

Följande år (1897) gjordes resan om till Danskön denna gång med "Svensksund", och den 11 juli klockan halv tre på eftermiddagen kunde uppstigningen ske. Uppstigningen gick bra, även om en del av släplinorna förlorades. Vinden var hård sydlig, och ballongen var synlig i ungefär en timmes tid. På den här resan hade han med sig Nils Strindberg och Knut Frænkel. Målet för expeditionen var att försöka att bli de första människorna på den arktiska polen. Som vi alla vet gick det inte så bra, de återkom aldrig. År 1930, hela 33 år senare, återfanns resterna av de tre männen på Vitön. August Salomon Andrée dog ogift på Vitön, nästan 43 år gammal.

dela sidan
  
Samtida händelser 1854 - 1897

1862  Järnväg mellan Stockholm-Göteborg invigs.
1865  Svenska röda korset bildas.
1872  Karl XV dör. Oscar II blir kung.
1873  "Riksdalern" ersätts av "kronan".
1877  Telefonen börjar införas i Sverige.
1878  Metersystemet införs, fot och aln tas bort.
1881  Nattarbete för barn och ungdom förbjuds.
1885  Första lyckade blindtarmsoperationen.
1886  John S. Pemberton uppfinner Coca-cola.
1889  Sveriges första telefonkatalogen ges ut.
1890  Sveriges sista kvinna avrättas.
1894  Rudyard Kipling ger ut Djungelboken.

Källor

Böcker:
Svenska män och kvinnor - A-B (Bonniers förlag 1942) sid 104-106

Hemsida:
» riksarkivet.se

Inlagd 2005-01-11 | Uppdaterad 2017-10-29