Richard Cromwell

Levde: 1626-1712 (85 år)
Titel: Riksföreståndare i England-Skottland-Irland 1658-1659 (8 månader)
Far: Oliver Cromwell (1599-1658)
Mor: Elizabeth Bourchier (ca 1598-1665)

Richard Cromwell

Biografi
Richard Cromwell föddes den 4 oktober 1626 som son till Oliver Cromwell (27) och Elizabeth Bourchier.

Richard blev efter sin fars död 1658 lord protektor i den engelska republiken the Commonwealth. Han var en tid officer i parlamentshären, men ägnade sig under protektoratets första tid mest åt jakt och andra nöjen.

Medlem av parlamentet
Mellan åren 1654-1656 var Richard medlem av parlamentet men hölls länge i bakgrunden av fadern, eftersom han inte hade så höga tankar om den tröge och sävlige sonens politiska egenskaper. 1657 blev Richard medlem av statsrådet och insattes även i det nya överhuset och började därför betraktas som sin fars sannolike efterträdare.

Oliver Cromwell
Oliver Cromwell
(1599-1658)

Lord protektor
Richards far tycks precis före sin död ha, enligt sin författningsenliga befogenhet, utnämnt Richard till sin efterträdare och som sådan kungjordes han också omedelbart efter faderns död i september 1658. Han saknade dock de härskaranlag som krävdes och framför allt energi, och fick därför redan från början hären emot sig och lyckades inte heller i längden vinna parlamentets förtroende.

La ned sitt ämbete
Vid den konflikt mellan hären och parlamentet som kom till utbrott i april 1659 tog Richard efter någon tvekan härens parti och upplöste parlamentet. De högre officerarna tycks ha velat upprätthålla protektorn som sitt verktyg men den starka republikanska stämningen bland de lägre officerarna och i city föranledde den 'långa parlamentets' återkallande (den 7 maj) varpå Richard utan saknad nedlade sin värdighet i maj, efter endast åtta månader vid makten.

Karl II
Karl II
(1630-1685)
Från maj 1659 till 1660 härskade anarki och sedan tog monarkin över igen och Karl II blev 1660 kung över England, Skottland och Irland.

Äktenskap & barn
Richard var gift med Dorothy Maijor och de fick barnen:
1) Elizabeth (1650-1731)
2) Anne (1651-1652) († 1 år)
3) Edward (1652-1652) († 1 dag)
4) Mary (1653-1653) († 1 dag)
5) Mary (1654-1654) († 6 mån)
6) Oliver (1656-1705)
7) Dorothy (1657-1658) († 2 år)
8) Anna (1659-1727)
9) Dorothy (1660-1681)

Lämnade England
Richard lämnade England samma år (1660) på sommaren och vistades sedan i Frankrike och Schweiz under det antagna namnet John Clarke. Han återvände tjugo år senare (omkring 1680) till England där han under samma namn levde i sträng tillbakadragenhet i Cheshunt nära London.

Richard (85) gick bort den 12 juli 1712 och begravdes i Hursley kyrka, Hampshire, England.

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-03-16 | Uppdaterad 2020-12-28

Samtida händelser 1626 - 1712
1632 Vladislav IV blir kung i Polen
1636 Harvard i Cambridge grundas
1642 Bibeln utges i sin helhet på finska
1649 Englands kung, Karl I avrättas
1652 Första kaffehuset i London öppnar
1656 Huygens tar patent på pendeluret
1657 Leopold I blir kung i Österrike
1660 Karl XI blir svensk kung
1660 Karl II blir kung i England
1666 London härjas av en stor brand
1669 Rembrandt dör
1673 Författaren Molière dör
1675 Danmark förklarar Sverige krig
1688-1697 "Nioårskriget pågår"
1697 August II blir kung i Polen
1697 Karl XII blir kung i Sverige
1701 Kaparen William Kidd avrättas
1703 S:t Petersburg grundläggs
1709 August II blir kung i Polen

Källor
Hemsida:
» britannica.com
» geni.com

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon