Mary av Modena

Titel:
Drottning av England, Skottland och Irland 1685-1689 (4 år)
Levde:
1658 - 1718 (59 år)
Mary av Modena

Historia:

Mary d´Este (Mary av Modena) föddes i Modena i Italien den 5 oktober 1658 som dotter till hertig Alfonso d´Este III, hertig av Modena och Laura Martinozzi.

Hennes skönhet och katolska fromhet gjorde att Ludvig XIV utsåg henne till hustru till den blivande engelske kungen James (II) Stuart. Även påven uppmuntrade henne ivrigt att genomföra detta giftermål för att medverka till "Englands omvändelse".

Bröllopet ägde rum den 30 september 1673, då Mary var fjorton år och elva månader gammal och James var 40. I början var Mary inte populär av folket i England eftersom hon var katolik. Hennes man Jakob II hade något år innan deras giftermål konverterat (övergått till annan religion) till katolicismen, men i övrigt var ju England i stort sett ett protestantiskt land.

Mary och James fick barnen:
1) Catherine Stuart 1675-1765
2) Isabel Stuart 1676-1681 (död 5 år)
3) Charles Stuart 1677-1677 (död 1 mån.)
4) Elizabeth Stuart 1678- ca.1678 (död liten)
5) Charlotte Stuart 1682-1682 (död 2 mån.)
6) ames Stuart 1688-1766 prins av Wales.
7) Louise Stuart 1692-1712 (död 19 år)

En son och fyra döttrar dog redan i späd ålder, och födseln av hennes andre son, James, den blivande "äldre pretendenten", (tronkrävaren) den 10 juni 1688 förorsakade misstankar om att ett bedrägeri skulle ha begåtts för att skaffa landet en katolsk tronarvinge. Man trodde att barnet hade varit dödfött och bytts ut mot ett annat nyfött barn, som smugglats in på slottet. Dessa misstankar var dock grundlösa, men James var ändå tvungen att sammankalla till två möten där han fick bedyra att barnet var hans och Marys son.

Efter revolutionens utbrott, på hösten 1688, begick Mary det ödesdigra misstaget att med sin späde son (10 dec. 1688) fly till Frankrike, och till följd av detta försvagades James ställning i landet väsentligt. År 1689 tog James dotter Mary och hennes man, den holländske prinsen, William av Orange över Englands tron.

Efter James död 1701 bidrog hon att påskynda Spanska tronföljdskrigets utbrott genom att hon lyckades få Ludvig XIV att erkänna hennes son som kung av England. Hon levde sedan i stillhet sysselsatt med andaktsövningar. Hon dog i Paris den 7 maj 1718, 59 år gammal.

Inlagd 2005-03-21 | Uppdaterad 2017-11-30
Händelser under Mary:s livstid
1666  London härjas av en stor brand.
1669  Konstnären Rembrandt dör den 4 okt, 63 år gammal
1673  Författaren Jean Baptiste Molière dör.
1675  Danmark förklarar Sverige krig.
1681  Biskopen Canutus Hahn leder försvenskningen av Skåne och Blekinge.
1684  Dansktalande lärare börjar avskedas i Skåne, pga. "försvenskningen".
1688-1697  "Nioårskriget pågår".
1697  August II blir kung i Polen.
1697  Karl XII blir kung i Sverige.
1701  Kaparen William Kidd avrättas.
1703  S:t Petersburg grundläggs.
1709  August II blir kung i Polen.
1714  George I blir kung i UK.
1715  Ludvig XV blir fransk kung.

Källor