Anna av Storbritannien

Levde: 1665-1714 (49 år)
Titel: Drottning i England, Skottland och Irland 1702-1707
Drottning i Storbritannien och Irland 1707-1714 (totalt 12 år)
Far: Jakob II (1633-1701)
Mor: Anne Hyde (1637-1671)

Anne av Stuart

Biografi
Anna Stuart (Anne) föddes den 6 februari 1665 som dotter till Jakob, som då var hertig av York, men senare blev kung Jakob II (32) och Anne Hyde (28).

På grund av sin farbror Karl II:s skarpa befallning uppfostrades hon, tillsammans med sin äldre syster, Maria, i den protestantiska läran. Hennes föräldrar hade konverterat till katolicismen, vilket inte Karl var så glad över, ändå konverterade han själv till den läran på sin dödsbädd.

Äktenskap & barn
Vid arton års ålder, den 28 juli 1683, gifte hon sig med den danska prinsen George av Danmark som då var fyllda 30. Han var son till den dansk-norska kungen Fredrik III, och bror till den svenska drottningen Ulrika Eleonora, som var gift med den svenske kungen Karl XI.

George av Danmark
George av Danmark
(1653-1708)
Anna och George fick med tiden barnen:
1) Mary Stuart 1685-1687 (död 2 år)
2) Anne Sophia Stuart 1686-1687 (död 9 mån.)
3) William Stuart 1689-1700 (död 11 år)
4) Mary Stuart 1690-1690 (död nyfödd)
5) George Stuart 1692-1692 (död nyfödd)

Anna gick igenom hela sjutton graviditeter mellan åren 1683 till 1700, det vill säga på sjutton år! Av dessa sjutton föddes endast fem levande, men alla dog som mycket små, förutom en son, William, som dog när han var elva.

Anna hade en barndomsvän vid hovet som hette Sarah Jennings, som hon hade en gränslös tillgivenhet för. Sarah blev så småningom gift med lord Churchill, (senare hertig av Marlborough), och Sarah och hennes man kom att ha ett stort inflytande på Annas såväl som på hennes svage make, Georges, handlingssätt. Under revolutionen 1688 flydde Anna, som blivit påverkad av Sarah Jennings, till Oxford och återvände till London först sedan Vilhelm av Orange anlänt dit.
Anna kom snart i ett spänt förhållande till sin syster Maria, som var gift med Vilhelm. Det inleddes först med tvister om Annas apanage (ekonomiska bidrag), men blev värre sedan hertigen av Marlborough 1692 råkat i onåd vid kungaparet, och Anna vägrade att avskeda sin barndomsvän Sara Jennings, som då blivit lady Marlborough. Detta ledde till att Anna måste flytta ur det kungliga palatset. Först sedan Marlborough åter tagits till nåder tre år senare (1695) blev hon försonad med sin svåger Vilhelm. Hennes syster Maria hade under tiden avlidit.

Enligt bestämmelserna i "Declaration of rights" besteg Anna tronen efter att Vilhelm avlidit 1702. Men hertigen av Marlborough blev, till följd av sin hustrus inflytande och genom lordskattmästaren Godolphin landets verklige regent.

Anna tog emellertid hand om de kyrkliga befordringarna, vilka hon avgjorde i strängt högkyrklig anda. Marlborough, som påverkats av det härskande whigpartiet, som var för krigets fortsättande, tvang Anna (genom sin hustru) att 1708 avskeda de återstående medlemmarna av torypartiet. På detta sätt skadades lady Marlboroughs inflytande. Anna fann dessutom en ny gunstling i mrs Masham. Lady Marlborough försökte ha kvar sitt inflytande över Anna, men Anna retades av hennes tyranni. 1710 avskedades ministären, och en toryministär bildades, där Harley och S:t John var de förnämste medlemmarna. 1711 blev lady Marlborough avskedad från alla sina befattningar vid hovet, ministären inledde fredsunderhandlingar med Frankrike, och hertig Marlborough skildes från befälet och åtalades för försnillning.

Anna är för eftervärlden mest känd som "den goda drottningen Anna. Vid flera tillfällen visade hon att hon som drottning handlade med känsla av ansvar inför sitt folk. Hon var Englands sista regent av huset Stuart. År 1707 ingick England och Skottland en union, med namn Storbritannien och fick en gemensam styrelse och parlament. Anna blev den första att regera i den nya unionen.

Anna gick bort den 1 augusti 1714, 49 år gammal. Nästa att regera över Storbritannien och Irland blev George I av Hanover.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-03-21 | Uppdaterad 2019-04-07
Samtida händelser 1665 - 1714
1669  Rembrandt dör den 4 okt, 63 år gammal
1673  Författaren Jean Baptiste Molière dör.
1675  Danmark förklarar Sverige krig.
1681  Försvenskningen av Skåne och Blekinge.
1684  Dansktalande lärare börjar avskedas i Skåne.
1688-1697  "Nioårskriget pågår".
1697  August II blir kung i Polen.
1697  Karl XII blir kung i Sverige.
1701  Kaparen William Kidd avrättas.
1703  S:t Petersburg grundläggs.
1709  August II blir kung i Polen.

Källor
dela sidan

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon