Jacob Grimm

Titel:
Språkforskare och sagoförfattare. En av "bröderna Grimm"
Levde:
1785 - 1863 (78 år)
Jacob Grimm

Historia:

Jacob Ludwig Karl Grimm föddes den 4 januari 1785 i Hanau i Tyskland som son till en advokat som dog när Jacob var 11 år (1796). Hans mor Dorothea kämpade sen för att barnen skulle kunna utbilda sig. Efter faderns död fick Jacob, tillsammans med sin bror Wilhelm , flytta till sin moster Henrietta Zimmer, som hjälpte dem så att de kunde studera vidare.

Som sjuttonåring (1802) studerade han, precis som sin bror, juridik i Marburg i den tyska delstaten Hessen. Tre år senare (1805) blev han anställd vid krigssekretariatet i staden Kassel och tjugotre år gammal (1808) valdes han till föreståndare för kungens privatbibliotek på Wilhelmshöhe i Kassel. Fem år senare började han som Hessisk sekreterare i Paris och deltog 1815 i Wienkongressen.

Mest känd är han nog för sina sagor som han tillsammans med sin bror Wilhelm gav ut mellan åren 1815-1822 - "Kinder- und hausmärchen" - på svenska kallad: "bröderna Grimms sagor". Materialet till sagorna hämtade de från folkliga traditioner, så kallade "folksagor". Eftersom de var rädda för att berättelserna skulle glömmas bort med tiden, började de skriva ner dem. De gick inte runt själva och samlade in material till sagorna, utan som forskare tog de emot underlag från bekanta som de fick hemsänt till sig, och som de sedan bearbetade och sammanställde. De hade omkring 40 medarbetare som hjälpte dem att samla in berättelserna. Det anses också vara Jacobs bror Wilhelm som var den som skapade den lättlästa sagostilen som förekommer i deras böcker.
De gav ut mer än 200 sagor, här är ett urval av dessa:
* Askungen
* Snövit
* Törnrosa
* Rödluvan
* Vargen och de sju killingarna
* Hans och Greta
* Bord duka dig
* Mästerkatten i stövlarna
* Tummeliten

En fransman som hette Charles Perrault (1628-1703) gav 1697 ut en sagobok som han kallade för Gåsmors sagor där bland annat Rödluvan, Törnrosa och Askungen finns med. Detta alltså 118 år före det att bröderna Grimm gav ut sin sagobok med samma sagor.

Trettioett år gammal (1816) utsågs Jacob till andre bibliotekarie vid kurfurstliga museet i Kassel, där han sedan arbetade i tretton år. Vid 44 års ålder (1829) sa han upp sig från tjänsten, eftersom han blivit förbigången vid tillsättandet av förste bibliotekarie. Samma år fick han ett annat erbjudande om att bli professor och bibliotekarie i Göttingen i Tyskland, där han sedan var i åtta år. 1837 blev både han och hans bror, och fem professorer till, avsatta från sina ämbeten för att de protesterat mot att den Hannoveranska grundlagen skulle avskaffas. Jacob, Wilhelm och en av de andra fem blev även landsförvisade från Hannover.

Han vistades därefter några år i Kassel och 1840 valdes han till ordförande medlem i vetenskapsakademin i Berlin med rätt att hålla föreläsningar vid Berlins universitet, vilket han också gjorde året därpå. 58 år gammal gjorde han en resa till Italien och tre år senare till Sverige.

Förutom sagoförfattare var Jacob också en av den moderna språkvetenskapens grundläggare. Han gav även ut böckerna Deutsche Grammatik åren 1819-1837 (tysk grammatik) där han publicerade banbrytande upptäckter bland annat på ljudlärans och ljudskridningens områden, och även Deutsche Mythologie 1835 (tysk mytologi) och Geschichte der deutschen Sprache 1848 (tyska språkets historia).
Det sägs att Jacob var snillrik, okonstlad, djärv och kraftfull till sin personlighet. Han arbetade nära sin bror Wilhelm hela sitt liv, även efter att denne gift sig 1825. Själv gifte han sig aldrig.
Han dog den 20 september 1863 i Berlin, 78 år gammal. 33 år efter hans död (1896) avtäcktes en staty över bröderna i deras födelsestad Hanau.

 
Samtida händelser under Jacobs livstid
1789-1799  Franska revolutionen pågår.
1793  Frankrikes kung Ludvig XVI avrättas.
1793  Frankrikes drottning Marie Antoinette avrättas.
1796  Edward Jenner skapar vaccin mot smittkoppor.
1804  Napoleon blir kejsare.
1813-1814  Andra Napoleonkriget.
1817  James Monroe blir USA:s 5:e president.
1821  Napoleon dör på ön Saint Helena.
1825  Louis Braille skapar blindskriftssystemet.
1836  Triumfbågen i Paris färdigbyggd.
1844  Pasch uppfinner säkerhetständstickan.
1847  Första chokladkakan tillverkas i Bristol.
1849  Kompositören Frédéric Chopin dör.
1852  Napoleon III blir fransk kejsare.
1859  Karl XV blir svensk kung.
1861  Abraham Lincoln blir USA:s 16:e president.

Inlagd 2005-04-30 | Uppdaterad 2017-11-15
Källor