2:a Napoleonkriget

Pågick: Maj 1803 - juni 1815
Sverige med mars 1813 - maj 1814
Krig mot: Frankrike och Danmark
Sveriges allierade: England, Ryssland, Österrike, ett flertal tyska stater.
Angripare: Sverige
Svensk regent: Karl XIII
Karl Johan
Utländsk regent: Napoleon Bonaparte (Frankrike)
Fredrik VI (Danmark-Norge)
Befälhavare: Kurt von Stedingk

Svenska krigsmål:
Att erövra Norge och bidra till Napoleons fall.

Curt von Stedingk
Kriget startade redan i maj 1803 då Storbritannien proklamerade krig mot Frankrike. Sverige gick med i kriget först tio år senare. Sveriges allierade i kriget var England, Ryssland, Österrike och dessutom ett flertal tyska stater. Eftersom Sverige 3 ½ år tidigare förlorat Finland till ryssarna, var ett av Sveriges krigsmål att försöka kompensera detta genom att erövra Norge. Man vill dessutom försöka att störta Napoleon. Eftersom Danmark var sammansvurna med Frankrike, kom svenskarna även i krig med danskarna.

I mars 1813 började svenskarna att skeppas över till Stralsund och Wismar. Två månader senare kom den nya svenska kronprinsen, Karl Johan, till Stralsund för att ta befälet över trupperna. Fältmarskalk var Kurt von Stedingk. I oktober 1813 förde Karl Johan trupperna i ett fältslag vid Leipzig där fransmännen förlorar stort. Därefter tvingas de dra sig ur Tyskland.

Fredrik VI

Efter Leipzig för Karl Johan sina trupper från Tyskland till Danmark. Han var angelägen om att försäkra sig om Norge, som han fått löfte om för sin medverkan i kampen mot Napoleon Bonaparte.

Endast obetydliga strider förekom, och därefter var Danmark-Norges kung, Fredrik VI, tvungen att avstå Norge till Sverige i freden i Kiel. För Sveriges del avslutas kriget sju månader senare, den 30 maj 1814, med freden i Kiel. Kriget fortsätter dock i drygt ett år till, tills Napoleon blir besegrad vid slaget vid Waterloo den 18 juni 1815.

Händelser/slag:
Fältslaget vid Gross Beeren 23 aug 1813
Fältslaget vid Dennewitz 6 sept 1813
Fältslaget vid Leipzig 18-19 sept 1813
Fältslaget vid Bornhöft 7 dec 1813

Fred/stillestånd:
» freden i Kiel 1814

Källor
Böcker:
• Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)
• Svenska slagfält (W&W)
• Sveriges fältmarskalker (Rosander)
• Svenska freder & stillestånd 1249-1814 (Sundberg)

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-10-16 | Uppdaterad 2019-02-23