André Oscar Wallenberg

Levde: 1816-1886 (69 år)
Titel: Bankman, riksdagsman, publicist. Grundade Stockholms Enskilda Bank
Far: Markus Wallenberg (1774-1833)
Mor: Anna Laurentia (Laura) Barfoth (1783-1862)

André Oscar Wallenberg

Biografi
André Oscar Wallenberg föddes den 19 november 1816 i Linköping som son till biskop Markus Wallenberg (42) och Anna Laurentia (Laura) Barfoth (33).

Wallenberg studerade i Linköpings trivialskola och gymnasium åren 1825-1832. Som jungman gjorde han sistnämnda år en resa till Västindien och blev efter återkomsten sjökadett och tog därefter sjöofficersexamen i Karlskrona vid nitton års ålder (1835). Därefter tjänstgjorde han några år som matros på nordamerikanska kofferdifartyg och 1837 blev han officer i svenska flottan. Fyra år senare följde han med "Oxehufvudska expeditionen" som förste styrman. Målet var "La Platastaterna" (Argentina, Uruguay och Paraguay) men eftersom expeditionen var illa ledd lämnade han den redan i Lissabon. Han tillbringade sedan ett år i Spanien och Frankrike där han tog språkstudier i Grenoble samtidigt som han studerade juridik, och en längre tid uppehöll han sig i Brest för att studera deras örlogsvarv och verkstäder.

Åren 1846-1847 var Wallenberg kapten på Sveriges första propellerbåt som kallades för Linköping. Åren därefter var han i svensk örlogstjänst och 1849 tjänstgjorde han i danska flottan under blockaden av tyska kusterna. 1850 blev han chef för ett båtmanskompani i Sundsvall, där han också mantalsskrev sig. Året därpå (1851) tog han avsked från flottan för att ägna sig helt åt affärerna istället och han blev även borgare för att kunna bli valbar till riksdagsman. Fastän han var mantalsskriven i Sundsvall bodde han mest i Stockholm, och vid 39 års ålder (1855) flyttade han till Stockholm permanent. Wallenberg kom att bli en banbrytare inom den svenska bankvärlden. Det sägs att när han var i Amerika under den stora bankkraschen 1837 skall ha sagt att han ville bli bankman eftersom han där 'lärde huru banker icke böra skötas'. Redan 1852 försökte han bilda en filialbank i Stockholm men fick inte tillåtelse till detta på grund av riksbankens närhet.

Wallenberg medverkade några år senare (1855) till att inrätta filialbanker i Hudiksvall och Sundsvall där han blev sistnämnda banks första chef. Framgången av de norrländska företagen ledde honom att söka större fält för sin verksamhet och därför grundade han 1856 Stockholms enskilda bank - som kom att bli Stockholms första privata bank och dessutom basen för Wallenbergs snabba ekonomiska uppsving - liksom för hans politiska och sociala karriär. Redan från starten erbjöd banken sina kunder nyheten att använda sig av fastställda räntor och olika uppsägningstider för in- och utlåningen. Wallenberg var också den första i landet som införde postväxeln som inlösbart betalningsmedel vilket förenklade betalningarna inom hela landet. Dessutom var han den första att anställa kvinnlig personal i sin bank. Han kämpade också för att ogifta kvinnor skulle bli myndighetsförklarade när de fyllde 21 år och att de själva skulle få disponera över sin egendom. Dessutom infördes metersystemet mycket tack vare honom.

Efter att i flera år haft ett förhållande med Catharina Wilhelmina Andersson där flera barn kommit till världen gifte sig Wallenberg 1854 till slut med Catharina. De fick barnen:
1) Oscara Vilhelmina (1847-1863)
2) Jacob Axel (1851-1872)
3) Knut Agathon (1853-1938)
4) Anders Wilhelm (1855-1910).
Catharina dog dock redan året därpå, möjligen i barnsäng.

Med älskarinnan Lovisa Andersson fick han barnen:
5) Anna Katarina (1858-1944)
6) Nils Gustaf (1860-1902)

1861 gifte sig Wallenberg (45) igen, nu med Anna Eleonora Charlotta von Sydow (23) och de fick barnen:
7) Gustaf Oscar (1863-1937)
8) Marcus Laurentius (1864-1943)
9) Anna Oscara (1865-1950)
10) Siri Eleonora Carolina (1868-1929)
11) Jakob Oscar (1872-1939)
12) Lilly Wilhelmina, gift Crafoord (1873-1956)
13) Axel Fingal (1874-1963)
14) Victor Henry (1875-1970)
15) Alfhild Laura, gift af Ugglas (1877-1952)
16) Ruth Ingrid, gift von Essen (1880-1972)

Förutom de här sexton barnen ska han ha haft minst fyra till. Wallenberg gick bort i Stockholm den 12 januari 1886, 69 år gammal.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-11-27 | Uppdaterad 2019-03-13
Samtida händelser 1816 - 1886
1824  Stockholms dagblad grundas.
1827  Brand förstör största delen av Åbo.
1830  Lars Johan Hierta grundar Aftonbladet.
1831  Första hästkapplöpningen i Sverige.
1832  Dödsstraff genom hängning avskaffas.
1834  Första mekaniska bomullsväveriet etableras.
1834  Koleran dödar 12 500 i Göteborg.
1836  Triumfbågen i Paris färdigbyggd.
1838  Demonstrationer i Stockholm mot judar.
1841  Spö- och risstraff i.s.f. böter avskaffas.
1841  Stockstraffet avskaffas.
1842  Riksdagen inför obligatorisk skolgång.
1844  Karl XIV Johan dör. Oscar I blir ny kung.
1844  Pasch uppfinner säkerhetständstickan.
1845  Förbudet att kusiner gifter sig upphävs.
1846  Skråväsendet avskaffas.
1850  Grunden till dagens svenska polis läggs.
1853  Första svenska telegraflinjen öppnas.
1855  Offentliga spö- och risstraff avskaffas.
1856  Sveriges första järnväg öppnas.
1859  Oscar I dör. Karl XV blir kung.
1862  Järnväg mellan Stockholm-Göteborg invigs.
1865  Svenska röda korset bildas.
1867  Alexander Graham Bell uppfinner telefonen.
1872  Karl XV dör. Oscar II blir kung.
1873  "Riksdalern" ersätts av "kronan".
1876  LM Ericsson grundas av L. M. Ericsson.
1877  Telefonen börjar införas i Sverige.
1878  Metersystemet införs, fot och aln tas bort.
1881  Nattarbete för barn och ungdom förbjuds.
1885  Första lyckade blindtarmsoperationen.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» denstoredanske.dk
» adelsvapen.com

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon