Freden i Köpenhamn 1660Fred efter: Karl X Gustavs 2:a danska krig (1658 - 1660)
Svensk regent: Karl XI (4 ½ år) (hans förmyndarregering)
Utländsk regent: Fredrik III (51 år) (Danmark)
Förhandlingar pågick: 25 augusti 1659 - 27 maj 1660

Fakta
Den 27 maj 1660 avslutades Karl X Gustavs andra danska krig med freden i Köpenhamn, som därmed avslutade det ett år och nio månader långa kriget. Karl X Gustav hade vid denna tid varit död i drygt tre månader och det var hans sons förmyndarregering som slöt freden, eftersom den nya kungen, Karl XI, då endast var 4 ½ år gammal. De svenska krigsmålen sägs ha varit att lägga hela Danmark under svenskt herravälde.

De svenska och danska ombuden möttes första gången den 25 augusti 1659 i två tält som var uppsatta på femtio stegs avstånd från varandra mitt emellan det svenska lägret och Köpenhamn. Förhandlingarna strandade nästan genast men efter många rådslag och överläggningar kunde man nio månader senare, den 27 maj 1660, skriva på fredsavtalet.

Fredsvillkor
* Sverige skall lämna tillbaka Trondheims län mot en ersättning som skall bestämmas senare
* Sverige skall lämna tillbaka Bornholm till Danmark
* Förbudet mot att främmande flottor får segla in i Östersjön avskaffas
* Danmark behöver ej ersätta Svenska Afrikanska kompaniet för förlusten av den svenska kolonin Cabo Corso

Kommentar
Svenska förhandlare var Schering Rosenhane (51) och Sten Bielke (36) och de danska ombuden hette Olof Parsberg och Mogens Høeg. Roskildefredens punkter bekräftades med undantag av punkterna ovan.

Inlagd 2008-06-14 | Uppdaterad 2017-11-25
Källor
Böcker:
Svenska freder och stillestånd 1249-1814 - Ulf Sundberg
Svenska krig 1521-1814 - Ulf Sundberg