Karl X Gustavs 2:a danska krig

Pågick: Aug 1658 - maj 1660 (1 år 9 mån)
Krig mot: Danmark
Angripare: Sverige
Svensk regent: Karl X Gustav
Karl XI
Utländsk regent: Fredrik III (Danmark-Norge)
Befälhavare: Carl Gustaf Wrangel
Gustav Otto Stenbock

Svenska krigsmål:
Att lägga Danmark under svenskt välde.

Fredrik
Man brukar säga att det här kriget ingår i det så kallade Nordiska kriget.

Sveriges mål sägs vara att de ville förinta Danmark och lägga landet under svenskt herravälde. Kriget startar med att den svenska hären stiger iland vid Korsör och marscherar mot Köpenhamn dit de kommer tre dagar senare. Svenska armén belägrar Köpenhamn den 11 augusti 1658, under ledning av fältmarskalk Gustav Otto Stenbock medan fältmarskalk Carl Gustaf Wrangel får i uppdrag att inta fästet Kronborg. Wrangel sprider ut ett rykte om att Köpenhamn har besegrats vilket får till följd att styrkorna på Kronborg kapitulerar.

Gustaf

Den 8 februari 1659, efter nästan ett ½ års belägring av Köpenhamn stormar de svenska styrkorna staden. Danskarna har dock gjort allt för att försvåra en stormning av staden och de försvarar sig så bra att svenskarna får se sig besegrade efter en tre timmar lång strid.

Den svenska kungen Karl X Gustav dog innan det här kriget var slut och hans femåriga son Karl XI och hans förmyndarregering med Magnus Gabriel De la Gardie i spetsen tog över spakarna. Det anses att kriget blev ett nederlag för Sveriges del.

Händelser/slag:
Belägringen av Köpenhamn 11 aug 1658
Erövringen av Kronoborg 6 sept 1658
Sjöslaget vid Öresund 29 okt 1658
Stormningen av Köpenhamn 11 feb 1659
Sjöslaget vid Ebeltoftviken 23 juli 1659
Fältslaget vid Nyborg 14 nov 1659

Fred/stillestånd:
» Freden i Köpenhamn 1660.

Källor
Böcker:
• Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)
• Svenska slagfält (W&W)
• Sveriges fältmarskalker (Rosander)
• Svenska freder & stillestånd 1249-1814 (Sundberg)

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-10-08 | Uppdaterad 2019-02-23