Karl X Gustavs andra danska krig

Datum: 8 augusti 1658 - 27 maj 1660 (1 år 9 mån.)
Krig mot: Danmark
Sveriges allierade: -
Angripare: Sverige
Svensk regent: Karl X Gustav och Karl XI
Utländsk regent: Fredrik III (Danmark-Norge)

Svenska krigsmål:
Att lägga Danmark under svenskt välde.

Man brukar säga att det här kriget ingår i det så kallade Nordiska kriget. Sveriges mål sägs vara att de ville förinta Danmark och lägga landet under svenskt herravälde. Kriget startar med att den svenska hären stiger iland vid Korsör och marscherar mot Köpenhamn dit de kommer tre dagar senare. Svenska armén belägrar Köpenhamn den 11 augusti 1658, under ledning av fältmarskalk Gustav Otto Stenbock - medan fältmarskalk Carl Gustaf Wrangel får i uppdrag att inta fästet Kronborg. Wrangel sprider ut ett rykte om att Köpenhamn har besegrats vilket får till följd att styrkorna på Kronborg kapitulerar.

Den 8 februari 1659, efter nästan ett ½ års belägring av Köpenhamn stormar de svenska styrkorna staden. Danskarna har dock gjort allt för att försvåra en stormning av staden och de försvarar sig så bra att svenskarna får se sig besegrade efter en tre timmar lång strid.

Den svenska kungen, Karl X Gustav, dog innan det här kriget var slut och hans femåriga son, Karl XI, och hans förmyndarregering med Magnus Gabriel De la Gardie i spetsen tog över spakarna. Det anses att kriget blev ett nederlag för Sveriges del.


Händelse:
* Belägringen av Köpenhamn 11/8 1658
* Erövringen av Kronoborg 6/9 1658
* Sjöslaget vid Öresund 29/10 1658
* Stormningen av Köpenhamn 11/2 1659
* Sjöslaget vid Ebeltoftviken 23/7 1659
* Fältslaget vid Nyborg 14/11 1659


Seger:
-
Sverige
Holland
Danmark
Sverige
DanmarkFred/stillestånd:
Läs om Freden i Köpenhamn 1660.

Inlagd 2005-10-08 | Uppdaterad 2006-10-30
Källor
Böcker:
Svenska krig 1521-1814 - Ulf Sundberg
Svenska slagfält - W&W
Sveriges fältmarskalker - Lars Rosander
Svenska freder coh stillestånd 1249-1814 - Ulf Sundberg