Freden i Jönköping 1809Fred efter: Finska kriget (1808 - 1809)
Svensk regent: Karl XIII (61 år)
Utländsk regent: Fredrik VI (41 år) (Danmark)
Förhandlingar pågick: november - 10 december 1809

Fakta
Söndagen den 10 december 1809 slöts freden i Jönköping mellan Sverige och Danmark som därmed avslutade finska kriget som pågått mellan länderna i ett år och nio månader. Svenska krigsmål var att förhindra det danska angreppet och möjligen erövra Norge från Danmark.

Fredsvillkor
* Inget av länderna skall avstå från något landområde
* Sverige åtar sig att så långt det är möjligt, och så mycket som England tillåter, "hålla engelska krigsskepp på kanonskotts avstånd från svenska kuster"
* Överlöpare och brottslingar från bägge länderna skall utlämnas

Kommentar
Fredsförhandlare för Sverige var den svenska ministern i London, Carl Gustaf Adlerberg (46) och för Danmark den norskfödda danska ministern i S:t Petersburg, Nils Rosenkrantz (52).

Inlagd 2008-06-19 | Uppdaterad 2008-06-19
Källor
http://runeberg.org/dbl/14/0269.html
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva, band 1
Svenska freder och stillestånd 1249-1814 - Ulf Sundberg
Svenska krig 1521-1814 - Ulf Sundberg