Fredrik VI

Levde: 1768-1839 (71 år)
Titel: Dansk-Isländsk kung (1784) 1808-1839 (31 år)
Norsk kung 1808-1814 (6 år)
Far: Kristian VII (1749-1808)
Mor: Caroline Mathilde (1751-1775)

Fredrik VI av Danmark

Biografi
Fredrik VI av Danmark (ätten Oldenburg) föddes den 28 januari 1768 som son till dansk-norska kungen Kristian VII (19) och Caroline Mathilde av Storbritannien (16½)

Fredrik var endast fyra år gammal (1772) när hans mor Caroline Mathilde blev förvisad ur landet, på grund av sin relation med livläkaren Johann Friedrich Struensee. Fredrik blev sedan utsatt för en hård och kränkande behandling av sin fars styvmor, änkedrottning Juliana Maria och hennes son arvprins Fredrik, samt av statssekreteraren Guldberg. Fredrik var inte särskilt begåvad och fick inte heller någon vidare utbildning, men hans kammarjunkare Bülow visade honom uppriktig vänskap och vann hans förtroende.

Efter sin konfirmation fick han plats i statsrådet och genom en sammansvärjning med flera andra missnöjda statsmän skaffade han sig makten, i sin sinnessvage fars namn, och undanröjde änkedrottningen och hennes son och avskedade Guldberg och hans anhängare från ledningen. Han var då endast sexton år gammal.

Maria Sofia Fredrika av Hessen-Kassel
Familj & barn
Vid 22 års ålder, den 31 juli 1790, gifte han sig på Gottorp slott med sin kusin Maria Sofia Fredrika (22 år) och de fick med tiden åtta barn av vilka endast två döttrar, Karolina född 1793 samt och Vilhelmina blev vuxna.
Fredrik hade också en älskarinna som hette Bente Rafsted (kallades fru Dannemand) som han fick fyra barn med. Hon blev den sista kungliga officiella älskarinnan i Danmark.

De första tretton åren av Fredriks regering var greve och statsmannen Andreas Peter Bernstorff Fredriks rådgivare och den tiden utgjorde en av de lyckligaste perioderna i Danmarks historia. Då genomfördes bondeståndets frigivning, och noggrannare reglering av förhållandet mellan godsägare och bönder sågs över, förbudet mot spannmålsutförsel hävdes, handeln på Island och Finnmarken frigavs, 1797 infördes en friare tullagstiftning, 'negerhandeln' förbjöds, pressen befriades 1790 från polismyndighetens godtycke, rättsväsendet förbättrades 1795 genom upprättande av förlikningskommissioner, 1802 avskaffades värvningen av främmande soldater och 1811 grundades universitetet i Kristiania (nu Oslo).

Fredrik VI
Fredrik VI målad av Liepmann Fraenckel
Danmarks utrikespolitik var fredlig, med undantag av kriget mot Sverige 1788, och medan det övriga Europa var upptagna av strider mot den franska revolutionen, blomstrade Danmarks handel och sjöfart mer än någonsin förr. Till handelns skydd slöts 1794 ett förbund med Sverige. 1797 dog hans rådgivare Bernstorffs och det blev en vändpunkt i Fredriks regering. Genom rysk påtryckning lät han 1799 begränsa tryckfriheten och ingick 1800 ett väpnat neutralitetsförbund med de tre andra östersjömakterna.

England fruktade 1807 att Napoléon Bonaparte med våld skulle överta den danska flottan och ville därför att Danmark skulle lämna sin flotta i pant till krigets slut. Detta vägrade Fredrik, och därför blev Köpenhamn bombarderad i fyra dagar innan staden kapitulerade och lämnade ut flottan. På nytt erbjöd England neutralitet eller förbund med full ersättning för flottan och landutvidgning i norra Tyskland, men Fredrik vägrade, och England förklarade därför krig.

Den 13 Mars 1808 besteg Fredrik tronen officiellt efter sin far, fast egentligen var det han som styrt landet sedan 1784.
Redan innan han slöt fred med Sverige (dec. 1809) hade Sverige velat ha honom till tronföljare, men efter kronprins Karl Augusts död 1810 blev marskalk Jean Baptiste Bernadotte (senare Karl XIV Johan) vald istället. För att försäkra sig om Sveriges vänskap under kriget mot Frankrike lovade Napoleon 1812 Norge som ersättning för Finland och uppmanade Fredrik att frivilligt avstå Norge mot utvidgningar i Nord-Tyskland och för att få tillbaka sin flotta. Vilket han vägrade. När den svensk-rysk-tyska hären inföll i Holstein, tvingades han till fred i Kiel i januari 1814 och fick då avträda Norge till Sveriges kung.

Hans milda regering, outtröttliga arbetsamhet och uppriktiga nit för folkets väl gjorde till slut att de många olyckorna och felstegen han gjort snart glömdes bort. Fredrik gick bort den 3 december 1839, 71 år och 10 månader gammal, och begravdes i Roskilde katedral, Danmark. Han hade då varit kung i 55 år. Nästa att bli kung var hans (kusin) Kristian VIII av Oldenburg.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-02-06 | Uppdaterad 2019-03-24
Samtida händelser 1768 - 1839
1770 Beethoven föds i Bonn den 16/12
1778 Filosofen Voltaire dör den (maj)
1789-1799 Franska revolutionen pågår
1793 Frankrikes kung Ludvig XVI avrättas
1793 Marie Antoinette avrättas
1796 Jenner upptäcker smittkoppsvaccin
1804 Napoleon blir kejsare
1813-1814 Andra Napoleonkriget
1817 J. Monroe blir USA:s 5:e president
1821 Napoleon dör på ön Saint Helena
1825 Louis Braille skapar blindskriftssystemet
1836 Triumfbågen i Paris färdigbyggd

Källor
dela sidan

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon