Freden i Kiel 1814Fred efter: Andra Napoleonkriget (1813 - 1814)
Svensk regent: Karl XIV Johan (50 år)
Utländsk regent: Fredrik VI av Oldenburg (45 år) (Danmark)
Fredsavtal slöts: 14 januari 1814

Fakta
Fredagen den 14 januari 1814 slöts freden i Kiel mellan Sverige och Danmark vilket för Sveriges del avslutade det fjorton månader långa kriget som i Sverige kallas för "andra Napoleonkriget", enbart för att det var andra gången som Sverige gick med i Napoleonkriget som pågått sedan 1803 ute i Europa. Svenska krigsmål var att erövra Norge och bidra till Napoleons fall.

Fredvillkor
* Danmark skall för all framtid avsäga sig sina krav på Norge som fortsättningsvis skall tillhöra Sverige
* Danmark skall så snabbt som möjligt sluta fred med Ryssland och Preussen
* Danmark skall ställa en 10.000 man stark armé till Karl XIV Johans tjänst för strid mot Frankrike
* Norges befolkning skall få ha kvar sina lagar, friheter, rättigheter och privilegier
* Sverige skall ta över en del av den danska statsskulden i proportion till Norges folkmängd och tillgångar
* Sverige förbinder sig att i den kommande allmänna freden medverka till att Danmark får lämplig ersättning för förlusten av Norge
* Samtidigt som svenska trupper rycker in i Norge och befästningarna där skall nordarmén lämna Schleswig och Holstein
* Svenska Pommern och Rügen skal utrymmas av svenskarna när svenska trupper intagit fästningarna Fredrikshall, Kongsvinger, Fredriksstad och Akershus
* Båda länderna skall frige sina krigsfångar, oavsett om antalet inte balanserar
* Sverige skall avstå från kravet på ersättning för skepp och laster som tagits av danska kapare efter freden i Jönköping
* En handelstraktat skall omedelbart slutas mellan Sverige och Danmark

Kommentar
Karl XIV Johan lovar i ett hemligt tillägg att betala en miljon riksdaler för att rusta de trupper som danskarna enligt fredsfördraget skall ställa till hans tjänst.

Inlagd 2008-06-19 | Uppdaterad 2008-06-19
Källor
Böcker:
Svenska freder och stillestånd 1249-1814 - Ulf Sundberg
Svenska krig 1521-1814 - Ulf Sundberg