Freden i Kiel 1814

Fredsavtal slöts: 14 januari 1814
Fred efter: Andra Napoleonkriget (1813 - 1814)
Svensk regent: Karl XIII
Utländsk regent: Fredrik VI av Oldenburg (Danmark)

Fakta
Fredagen den 14 januari 1814 slöts freden i Kiel mellan Sverige och Danmark vilket för Sveriges del avslutade det fjorton månader långa kriget som i Sverige kallas för "andra Napoleonkriget", enbart för att det var andra gången som Sverige gick med i Napoleonkriget som pågått sedan 1803 ute i Europa. Svenska krigsmål var att erövra Norge och bidra till Napoleons fall.

Fredsvillkor
Danmark skall för all framtid avsäga sig sina krav på Norge som fortsättningsvis skall tillhöra Sverige
Danmark skall så snabbt som möjligt sluta fred med Ryssland och Preussen
Danmark skall ställa en 10.000 man stark armé till Karl XIV Johans tjänst för strid mot Frankrike
Norges befolkning skall få ha kvar sina lagar, friheter, rättigheter och privilegier
Sverige skall ta över en del av den danska statsskulden i proportion till Norges folkmängd och tillgångar
Sverige förbinder sig att i den kommande allmänna freden medverka till att Danmark får lämplig ersättning för förlusten av Norge
Samtidigt som svenska trupper rycker in i Norge och befästningarna där skall nordarmén lämna Schleswig och Holstein
Svenska Pommern och Rügen skal utrymmas av svenskarna när svenska trupper intagit fästningarna Fredrikshall, Kongsvinger, Fredriksstad och Akershus
Båda länderna skall frige sina krigsfångar, oavsett om antalet inte balanserar
Sverige skall avstå från kravet på ersättning för skepp och laster som tagits av danska kapare efter freden i Jönköping
En handelstraktat skall omedelbart slutas mellan Sverige och Danmark

Kommentar
Regent var vid den här tidpunkten fortfarande Karl XIII men det var Karl XIV Johan som höll i trådarna och som i ett hemligt tillägg lovar att betala en miljon riksdaler för att rusta de trupper som danskarna enligt fredsfördraget skall ställa till hans tjänst.

Källor
Böcker:
• Svenska freder & stillestånd 1249-1814 (Sundberg)
• Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2008-06-19 | Uppdaterad 2019-08-15