Freden i Stolbova 1617Fred efter: Ingermanländska kriget (1610 - 1617)
Svensk regent: Gustaf II Adolf (22 år)
Utländsk regent: Michail Romanov (20 år)  (Ryssland)
Förhandlingar pågick: januari 1616 - 17 februari 1617

Fakta
Den 17 februari 1617 slöts freden i Stolbova, en liten by som låg sydost om Ladoga. Fredsavtalet avslutade det 6 ½ års långa Ingermanländska kriget mellan Sverige och Ryssland. Sverige, som startade kriget, hade som krigsmål att skapa en trygg gräns mot öster genom att försöka få en svensk på den ryska tronen – eller genom att få Novgorod att bryta sig fri från Ryssland och bli ett svenskt lydland.

Två stillestånd skedde under kriget, den första var med Ivangorod i oktober 1610 och det andra i Diderino 22 februari 1616.

Fredsvillkor
* Sverige får största delen av Ingermanland (Nöteborg, Jama, Kopore och Ivangorod) samt Kexholms län
* De högre klasserna i dessa områden skall få utvandra inom 14 dagar om de vill
* Ryssland skall avsäga sig alla anspråk på Estland och Livland
* Ryssland skall betala 20 000 rubler till Sverige
* Sverige skall ge tillbaka Novgorod och övriga svenska landvinningar som de erövrat under kriget
* Sverige får behålla allt krigsbyte som de tagit före den 20 november 1616
* Sverige skall ha kvar den ryska staden Gdov tills freden blivit bekräftad och gränserna fastställda
* Sverige skall erkänna Michail Romanov som rysk tsar
* Fri handel med vanlig tull skall råda
* Ryssland får grunda handelshus i Stockholm, Viborg och Reval
* Sverige får etablera handelshus i Moskva, Novgorod och Pskov

Kommentar
De som skrev under fredsavtalet var för Rysslands del den ryske tsaren Michail Romanov (20) och för Sverige Jakob De la Gardie (33), Henrik Horn, Arvid Tönnesson Vildman och Måns Mårtensson Palm.

Inlagd 2008-06-12 | Uppdaterad 2017-11-25
Källor
Böcker:
Svenska freder och stillestånd 1249-1814 - Ulf Sundberg
Svenska krig 1521-1814 - Ulf Sundberg