Ingermanländska kriget

Datum: augusti 1610 - 17 februari 1617 (6½ år)
Krig mot: Ryssland
Sveriges allierade: -
Angripare: Sverige
Svensk regent: Karl IX och Gustav II Adolf
Utländsk regent:
Vladislav IV Vasa (Polen)
Michail Romanov (1596-1645) (Ryssland)
Befälhavare: Jakob De la Gardie

Svenska krigsmål:
Att skapa en trygg gräns mot öster genom att sätta en svensk som tsar i Ryssland eller genom att få Novgorod att bryta sig ut ur Ryssland och bli ett svenskt lydrike. Eller erövra stora markområden framför den svenska gränsen i Finland.

I De la Gardieska fälttåget misslyckades Sverige med sin uppgift att sätta Vasilij Sjujskij på den ryska tronen. Nu ville man göra ett nytt försök, och om det inte skulle gå ville man försöka sätta Karl IX:s son Karl Filip Vasa (1601-1622) på tronen istället. I De la Gardieska fälttåget hade Sjujski fått krigshjälp från Karl IX – och för detta skulle Sverige få Kexholm län i utbyte - vilket de aldrig fått. Karl IX tänkte därför ta länet – och så mycket land han kom över - med väpnad makt. Nu var den polske kungen, Vladislav IV, även rysk tsar, och honom ville man altså försöka störta, och antingen sätta tillbaka Sjujskij eller Karl Filip Vasa.

Kriget började med att Jakob de la Gardies armé på 7000 man belägrade Ivangorod i augusti 1610. Efter att Karl IX avlidit (oktober 1611) tog hans son, Gustav II Adolf (17 år) över striderna. Kriget räknas som en svensk seger eftersom ryssarna var tvungna att avstå från viktiga landområden.


Händelse:
* Ivangorods belägring aug-okt 1610
* Fästningen Ladogas erövring 15/8 1610
* Kexholms belägring & erövring feb-mars 1611
* Novgorods erövring 15/7 1611
* Fältslaget mot kosackerna 18/3 1612
* Slaget vid Bronnicy 14/7 1614
* Angreppet mot Pskov 9/10 1615


Seger:
Ryssland
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
RysslandFred/stillestånd:
Läs om freden i Stolbova 1617

Inlagd 2005-10-03 | Uppdaterad 2006-10-30
Källor
Böcker:
Svenska krig 1521-1814 - Ulf Sundberg
Svenska slagfält - W&W
Sveriges fältmarskalker - Lars Rosander
Svenska freder coh stillestånd 1249-1814 - Ulf Sundberg