Jacob De la Gardie

Levde: 1583-1652 (69 år)
Titel: Fältmarskalk 1609, landshövding, guvernör, ståthållare och greve till Läckö slott.
Adel/ätt: Grevliga ätten De la Gardie. Grevlig 1615
Far: Pontus De la Gardie (1520-1585)
Mor: Sofia Johansdotter (Gyllenhielm) (ca 1556-1583)

Jacob De la Gardie

Biografi
Jacob (Pontusson) De la Gardie föddes 20 juni 1583 i Reval som son till Pontus De la Gardie (63) och Sofia Johansdotter (Gyllenhielm) (27).
Jacobs mor dog vid hans förlossning, och 2½ år senare dog även hans far, när denne drunknade i en flod i Estland, så Jacob blev tidigt föräldralös. Jacob hade kungliga anor eftersom hans mor var en utomäktenskaplig dotter till Johan III, vilket följaktligen gjorde Johan III till Jacobs morfar. Reval var vid tiden för De la Gardies födelse i Svensk besittning (1561-1721).

Redan vid arton års ålder utnämndes han till befälhavare vid ett norrländskt infanteriregemente. Han var sedan med i Livländska kriget, där han utförde sin första vapenbragd, tillsammans med kung Gustav II Adolfs halvbror, Karl Karlsson Gyllenhielm.
Bragden bestod i att i tre månader uppehålla den polska armen under Zamoyski. De var emellertid tvungna att ge upp till slut och Jacob och Karl Karlsson Gyllenhielm blev tillfångatagna och förda till Polen, där Jacob hölls fånge i fyra år medan kungens halvbror, Karl Karlsson Gyllenhielm hölls fången i tolv år.

Sedan han blivit frigiven gick han 1605 med i Nederländernas armé, vilket då ansågs som den tidens yppersta krigsskola. Efter detta återvände han till Sverige, där Karl IX utnämnde honom till generallöjtnant 1608. I mars 1610 tågade han in i Moskva, som polackerna hållit belägrat i två år, och han hälsades med jubel av folket såsom stadens frälsare och beskyddare. Kriget har fått namn efter honom - det kallas för De la Gardieska fälttåget. Senare intog han Kexholm, som ryssarna vägrat lämna, och efter detta erövrade han Novgorod, och tvang sedan nordvästra Ryssland att välja Karl IX:s son, hertig Karl Filip, till tsar. Detta blev emellertid aldrig av.

De la Gardies vapen Vid trettio års ålder (1613) blev han riksråd och två år senare (1615) upphöjdes han till greve och förlänades med Läckö grevskap och slott. Genom freden i Stolbova 1617 var Ryssland stängt från Östersjön, vilket erbjöd ett säkert skydd från alla anfall från ryska sidan. År 1617 slogs han till riddare och samma år blev han riksmarskalk, 1619 blev han också landshövding i Estland och ståthållare i Reval.

Han var också den som började bygga slotten Makalös och Ulriksdal.
Under kriget i Livland deltog han som befälhavare under kung Gustav II Adolf, men drog inte jämt med honom. 1628 flyttades han till Riga som guvernör över Livland, och 1630 förordnades han att såsom riksmarskalk vara ordförande i det nyinrättade krigskollegiet.

Ebba Brahe
Ebba Brahe
(1596-1674)
Efter Gustav II Adolfs död 1632 blev han medlem i förmyndarregeringen för Kristina, och även fast han var gammal och sjuklig, deltog han alltid i alla sammanträden. Han var en av dåtidens rikaste män, och han sörjde med stor omtanke för sina undersåtar, tex. inrättade han skolor.

Familj & barn
Den 24 juni 1618 gifte han sig med Ebba Brahe och med henne fick han fjorton barn:
1) Pontus (1619-1632)
2) En dotter (1620-1622) († 2 år)
3) Sofia (1621-)
4) Magnus Gabriel (1622-1686)
5) Brita (1624-)
6) Gustaf Adolf (1626-1630) († 4 år)
7) Maria Sofia (1627-1694)
8) Jakob Kasimir (1629-1658)
9) Pontus Fredrik (1630-1692)
10) Christina Catherina (1632-1704)
11) Johan Carl (1634-1634) († 1 mån)
12) Axel Julius (1637-1710)
13) Ebba Margareta (1638-1696)
14) XX

Jakob gick bort den 12 augusti 1652, drygt 69 år gammal.

dela sidan
  
Samtida händelser 1583 - 1652
1588  En pestepidemi härjar i Stockholm.
1592  Johan III dör.
1595  Freden i Teusina efter kriget mot Ryssland.
1596  Svår missväxt drabbar Sverige.
1598-1599  Kriget mot Sigismund
1599  Sigismund avsätts.
1600  Linköpings blodbad.
1600-1629  Andra Polska kriget
1604  Karl IX blir kung.
1606  Rembrandt föds den 15 juli i Holland.
1611-1613  Kalmarkriget.
1611  Karl IX dör och Gustaf II Adolf blir kung.
1621  Luleå, Piteå och Sundsvall grundas.
1624  De första mynten i koppar präglas.
1623  Västerås gymnasium grundas.
1628  Regalskeppet Vasa kantrar och sjunker.
1630  Sverige går med i Trettioåriga kriget.
1632  Gustav II Adolf stupar i slaget vid Lützen.
1636  Svenska postverket grundas.
1638  Kolonin Nya Sverige grundas i Nordamerika.
1643-1645  Torstenssons krig.
1645  Fred i Brömsebro.
1649  Svenska Afrikanska kompaniet bildas.
1650  90 procent av svenska folket bor på landet.
1650  Alla måste besöka kyrkan på söndagar.

Källor
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» runeberg.org
» adelsvapen.com
» riddarhuset.se
» stora bilden

Inlagd 2004-10-07 | Uppdaterad 2019-04-23