Gustav II Adolf

Levde: 1594-1632 (stupade, 37 år)
Titel: Svensk kung 1611-1632 (21 år)
Valspråk: Med Gud och segrande vapen
Adel/ätt: Kungliga ätten Vasa
Far: Hertig Karl (1550-1611)
Mor: Kristina av Holstein-Gottorp (1573-1625)

Gustav II Adolf av Vasa

Biografi
Gustav II Adolf föddes på Stockholms slott den 9 december 1594 som son till Karl IX (44) och Kristina av Holstein-Gottorp (21). Gustav Adolf var bror till Karl Filip och halvbror till Karl Karlsson Gyllenhielm

Han fick en gedigen uppfostran och under ledning av bland annat Johan Skytte lärde han sig behärska latin, tyska, holländska, franska och italienska. Han studerade även retorik och krigskonst.
Redan som nioåring började han delta i riksrådets överläggningar och som trettonåring genomförde han förhandlingar med utländska diplomater.

När hans far Karl IX dog 1611 var Gustav bara drygt 16 år gammal men ändå ganska väl förberedd för sina kommande uppgifter. Av fadern ärvde han ett land som var på uppgång men också ett land som var i krig med Ryssland, Polen och Danmark. Han hade inte precis adeln på sin sida heller eftersom hans far hade avrättat en del från högadeln i Linköpings blodbad år 1600, som ett led mot den polska grenen av ätten Vasa.

Som sjuttonåring kröntes han till kung och i sin kungaförsäkran gav han rådet stort inflytande. Kungaförsäkran var skriven av Axel Oxenstierna och han blev nu både kansler och kungens främste politiske medhjälpare.

Under Kalmarkriget med danskarna härjades och brändes Skåne och Halland. Det gick dock inte så bra för svenskarna och till slut måste de sluta fred i Knäred 1613 och betala 'Älvsborgs andra lösen' för att få tillbaka den förlorade fästningen och behålla sin tillgång till Västerhavet.

År 1614 slöts stillestånd med Polen men kampen mot Ryssland fortsatte tre år till, till den avslutades med freden i Stolbova 1617 där Sverige vann Ingermanland och delar av Karelen, och Ladoga bildade nu gräns mellan rikena. Sverige växte även inom sina gamla gränser. Stora resurser lades ner på att bygga upp ett system med ämbetsverk, domstolar och andra inslag i en fungerande byråkrati; man brukar emellertid säga att hans främsta medhjälpare Axel Oxenstierna är skaparen av den svenska byråkratin. Sverige satsade på till exempel utbildning och inrättade gymnasier och utvidgade Uppsala universitet. Men Sverige hade begränsade resurser och hade svårt att finansiera allt det som krävdes för att administrera och kontrollera det växande väldet. Statens inkomster kom främst från tullar och acciser.

Trettiosex år gammal (1630) ingrep Gustav i det trettioåriga kriget som rasat i Tyskland sedan 1618. Han landsteg med en arméstyrka i Pommern i Nordtyskland. Gustav Adolf ville stödja de protestantiska delarna av Europa i kampen mot den katolska kejsarmakten. Han var troligtvis en mycket religiös person men det främsta skälet för Sveriges inblandning var strategiskt. De kejserliga framgångarna i kriget ansågs nämligen hota Sverige. Det katolska Frankrike stödde alltså Sverige hellre än den katolske tysk-romerske kejsaren! Han kom emellertid för sent för att undsätta den belägrade staden Magdeburg. Staden hade redan intagits av kejsarens general Jean Tserclaes – (kallad Tilly) och större delen av befolkningen hade redan dödats. Han besegrade Tilly senare i slaget vid Breitenfeld samma år.

Gustav 'Lejonet från Norden' stupade den 6 november 1632 i slaget vid Lützen 37 år och 10 månader gammal. Kroppen fördes hem till Sverige och Nyköpingshus där den stod på lit-de-parade i över ett år, innan den med pompa och ståt fördes till Riddarholmskyrkan i Stockholm där den gravsattes 1634. Gustav Adolfs enda legitima barn, Kristina var då endast fem år och elva månader gammal när hon blev drottning (med förmyndarregering).

Maria Eleonora
Maria Eleonora
(1599-1655)
Familj & barn
Med sin älskarinna Margareta Slots fick Gustav (22) sonen:
1) Gustav av Vasaborg (1616-1653)

Efter att hans mor övertalat honom att avstå från att gifta sig med sin ungdomskärlek Ebba Brahe, gifte sig Gustav den 25 november 1620 med Maria Eleonora av Brandenburg (21) och de fick barnen:
2) Kristina (1623-1624) † (11 mån)
3) Dödfödd son (1625)
4) Kristina (1626-1689)

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-08 | Uppdaterad 2020-05-31
Samtida händelser 1594 - 1632
1600  Linköpings blodbad.
1600-1629  Andra Polska kriget
1604  Karl IX blir kung.
1606  Rembrandt föds den 15 juli i Holland.
1611-1613  Kalmarkriget.
1611  Karl IX dör och Gustaf II Adolf blir kung.
1621  Luleå, Piteå och Sundsvall grundas.
1624  De första mynten i koppar präglas.
1623  Västerås gymnasium grundas.
1628  Regalskeppet Vasa kantrar och sjunker.
1630  Sverige går med i Trettioåriga kriget.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
Sveriges regenter (Lagerqvist)
Kungliga släktband (Sundberg)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» biografi
» stora bilden

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon