Gustav II Adolf

Levde: 1594-1632 (stupade, 37 år)
Titel: Svensk kung 1611-1632 (21 år)
Krönt: 12 oktober 1617 (Uppsala domkyrka)
Valspråk: Med Gud och segrande vapen
Adel/ätt: Kungliga ätten Vasa
Far: Hertig Karl (1550-1611)
Mor: Kristina av Holstein-Gottorp (1573-1625)

Gustav II Adolf av Vasa

Biografi
Gustav II Adolf (av Vasaätten) föddes på Stockholms slott den 9 december 1594 som son till Karl IX (44) och Kristina av Holstein-Gottorp (21). Gustav Adolf var bror till Karl Filip och halvbror till Karl Karlsson Gyllenhielm

Grundlig utbildning
Gustav Adolf fick en gedigen uppfostran och under ledning av bland annat Johan Skytte lärde han sig behärska latin, tyska, holländska, franska och italienska. Han studerade även retorik och krigskonst. Redan som nioåring började han delta i riksrådets överläggningar och som trettonåring genomförde han förhandlingar med utländska diplomater.

När hans far Karl IX dog 1611 var Gustav Adolf drygt 16 år gammal men ändå ganska väl förberedd för sina kommande uppgifter. Av fadern ärvde han ett land som var på uppgång men också ett land som var i krig med Ryssland, Polen och Danmark. Han hade inte precis adeln på sin sida heller eftersom hans far hade avrättat en del från högadeln i Linköpings blodbad år 1600, som ett led mot den polska grenen av ätten Vasa.

Kung 1611 & krönt 1617
Som sjuttonåring kröntes Gustav Adolf till kung och i sin kungaförsäkran gav han rådet stort inflytande. Kungaförsäkran var skriven av Axel Oxenstierna och som nu blev både kansler och kungens främste politiske medhjälpare.

Kalmarkriget
Under Kalmarkriget med danskarna härjades och brändes Skåne och Halland. Det gick dock inte så bra för svenskarna och till slut måste de sluta fred i Knäred 1613 och betala 'Älvsborgs andra lösen' för att få tillbaka den förlorade fästningen och behålla sin tillgång till Västerhavet.

Freden i Stolbova
År 1614 slöts stillestånd med Polen men kampen mot Ryssland fortsatte tre år till fram till att den avslutades med freden i Stolbova 1617 där Sverige vann Ingermanland och delar av Karelen och Ladoga bildade nu gräns mellan rikena.

Axel Oxenstierna
Sverige växte även inom sina gamla gränser. Stora resurser lades ner på att bygga upp ett system med ämbetsverk, domstolar och andra inslag i en fungerande byråkrati; man brukar emellertid säga att hans främsta medhjälpare Axel Oxenstierna är skaparen av den svenska byråkratin. Sverige satsade på till exempel utbildning och inrättade gymnasier och utvidgade Uppsala universitet. Men Sverige hade begränsade resurser och hade svårt att finansiera allt det som krävdes för att administrera och kontrollera det växande väldet. Statens inkomster kom främst från tullar och acciser.

30-åriga kriget
1630 ingrep Gustav Adolf (36) i det trettioåriga kriget som rasat i Tyskland sedan 1618. Han landsteg med en arméstyrka i Pommern i Nordtyskland. Gustav Adolf ville stödja de protestantiska delarna av Europa i kampen mot den katolska kejsarmakten. Han var troligtvis en mycket religiös person men det främsta skälet för Sveriges inblandning var strategiskt. De kejserliga framgångarna i kriget ansågs nämligen hota Sverige. Det katolska Frankrike stödde alltså Sverige hellre än den katolske tysk-romerske kejsaren! Gustav Adolf kom emellertid för sent för att undsätta den belägrade staden Magdeburg. Staden hade redan intagits av kejsarens general Jean Tserclaes (kallad Tilly) och större delen av befolkningen hade redan dödats. Han besegrade Tilly senare i slaget vid Breitenfeld samma år.

Slaget vid Lützen 1632
Gustav Adolf (37) kallad 'Lejonet från Norden' stupade den 6 november 1632 i slaget vid Lützen. Kroppen fördes hem till Sverige och Nyköpingshus där den stod på lit-de-parade i över ett år innan den med pompa och ståt fördes till Riddarholmskyrkan i Stockholm där den gravsattes 1634. Gustav Adolfs enda legitima barn Kristina var då fem år och elva månader gammal när hon blev drottning (med förmyndarregering).

Maria Eleonora
Maria Eleonora
(1599-1655)

Frilla & barn
Med sin älskarinna Margareta Slots ca 1595-1669 fick Gustav (22) sonen:
1) Gustav (af Wasaborg) (1616-1653)

Äktenskap & barn
Efter att hans mor övertalat honom att avstå från att gifta sig med sin ungdomskärlek Ebba Brahe, gifte Gustav (25) sig den 25 november 1620 med Maria Eleonora av Brandenburg (21) och de fick barnen:
2) Kristina (1623-1624) († 11 mån)
3) en son (1625-1625) († dödfödd)
4) Kristina (1626-1689)

År Titel/händelse (urval)
1607 Storfurste till Finland & hertig till Estland
1610 Hertig till Västmanland
1611 Hyllad av ständerna som fullmyndig konung (26 dec)
1617 Krönt i Uppsala (12 okt)

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-08 | Uppdaterad 2021-01-05

Samtida händelser 1594 - 1632
1599 Sigismund avsätts
1600 Linköpings blodbad
1600-1629 Andra Polska kriget
1604 Karl IX blir kung
1611 Karl IX dör
1611 Gustaf II Adolf blir kung
1611-1613 Kalmarkriget
1614 Svea Hovrätt inrättas i Stockholm
1619 Halmstads slott är färdigbyggt
1621 Luleå, Piteå och Sundsvall grundas
1623 Västerås gymnasium grundas
1624 De första mynten i koppar präglas
1628 Regalskeppet Vasa sjunker
1630 Sverige går med i Trettioåriga kriget

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
• Sveriges regenter (Lagerqvist)
• Kungliga släktband (Sundberg)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» biografi
» stora bilden

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon