Freden i Roskilde 1658Fred efter: Karl X Gustavs 1:a danska krig (1657 - 1658)
Svensk regent: Karl X Gustav (35 år)
Utländsk regent: Fredrik III (48 år) (Danmark)
Förhandlingar pågick: 12 februari - 26 februari 1658

Fakta
Den 26 februari 1658 slöts freden mellan Sverige och Danmark i Roskilde, som därmed avslutade "Karl X Gustavs första danska krig" – som då pågått i drygt 8 månader.

Det var danskarna som startade kriget och Sveriges krigsmål skall ha varit att förhindra att danskarna uppnådde sina mål: att ta tillbaka Gotland, Jämtland, Härjedalen, Halland och Ösel som de förlorat i freden i Brömsebro tolv år tidigare. När kriget väl startat var det svenska målet även att få Fredrik III att avstå från Skåne, Blekinge, Halland (för alltid), Bohuslän och Norge.

Förhandlingarna pågick i 14 dagar och svenska ombud var riksrådet Sten Bielke (33) och den danske överlöparen Corfitz Ulfeldt (52), som nu blivit en av Fredrik III:s största fiende. Ulfeld hade tolv år tidigare varit medlare för Danmark vid freden i Brömsebro, men nu alltså "bytt sida".

Huvudsakliga fredsvillkor
* En evig fred skall råda mellan Danmark och Sverige
* Båda sidor skall lämna de allianser som är till nackdel för det andra landet
* Båda sidor skall så lång som möjligt förhindra att främmande fientliga örlogsflottor kommer in i Östersjön
* Sverige får Halland, Skåne Blekinge, Bornholm, Bohuslän samt Trondheims län
* Danmark avstår rätten till ett antal lantgods på ön Rügen (som tillhör Sverige sedan Westfaliska freden)
* Sverige skall avstå alla anspråk på distriktet Ditmarsken (i Schleswig-Holstein, Tyskland) och staden Delmenhorst (i tyska delstaten Niedersachsen)
* Den svenska armén skall senast den 2 maj (1658) ha lämnat Danmark
* Danmark skall betala skadestånd till hertigen i Holstein
* Danmark skall överlåta 2000 man rytteri till Sverige
* Corfitz Ulfeldt skall få tillbaka sin egendom och sina rättigheter i Danmark

Kommentar
Freden ratificeras av Karl X Gustav och det svenska rådet den 24 mars och den danska kungen och hans råd den 29 mars. Den 2 april utväxlas handlingarna i Köpenhamn.

Inlagd 2008-06-13 | Uppdaterad 2017-11-25
Källor
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva, band 4
Svenska freder och stillestånd 1249-1814 - Ulf Sundberg
Svenska krig 1521-1814 - Ulf Sundberg