Carl von Linné

Titel:
"Botanikens fader", biolog, läkare, författare
Adel/ätt:
Adliga ätten von Linné nr 2044. Adlad 1757, introducerad 1776. Utdöd 1783
Levde:
1707 - 1778 (70 år)
Carl von Linné - målad av Alexander Roslin

Historia:

Carl Linnæus föddes den 13 maj 1707 (23 maj nya tideräkningen) i Stenbrohults socken i Småland som son till kyrkoherden Nicolaus (Nils) Linnæus och Kristina Brodersonia.
Linnés far hade ett brinnande intresse för växter och vid sitt komministerboställe i Råshult - och senare vid prästgården i Stenbrohult - anlade han stora trädgårdar med fruktträd och nyttoväxter samt prydnadsblommor, varav de flesta av det sistnämnda vid denna tid sällan brukade odlas i Sverige. Enligt Linné själv var dessa trädgårdar det märkligaste i Småland. Fadern sägs ha tillbringat all sin lediga tid där. Det berättas också att: "fadern, som själv var en stor blomsterälskare, i förtjusningen över sin förstfödde brukade smycka hans vagga med blommor och ofta ta honom med sig ut i trädgården, där barnet, liggande i gräset, lekte med blommor, såsom andra barn med sina leksaker".

Vid nio års ålder sändes han till Växjö skola, där han gjorde ständiga vandringar för att samla stenar, växter och insekter, men däremot endast nödtorftigt skötte de andra kunskapsämnena. Han var mycket mer intresserad av naturvetenskap än teologi och hebreiska. Han fick sin fars tillåtelse att läsa medicin vid Lunds universitet, men efter ett år i Lund flyttade han 1728 till Uppsala där han hoppades att undervisningen skulle vara bättre och lära honom mer, men han tyckte inte att skolan var så mycket bättre där. Linnés lärare hette Olof Rudbeck d.y. och han blev starkt imponerad av Linnés botaniska intresse och lät honom därför hålla i undervisningarna av den botaniska trädgården. Redan vid den här tiden skrev han i en liten skrift om ståndarna och pistillernas betydelse för växternas fortplantning.

Den första resan Linné gjorde var år 1732, då han vid tjugofem års ålder reste till Lappland och där han under hela turen skrev detaljrika reseskildringar. Dessa skildringar trycktes emellertid inte förrän 157 år senare, år 1889. Vid tjugoåtta års ålder (1735) reste han till Harderwijk i Holland, där han disputerade och även tryckte sin studie som handlade om "frossan" (en sjukdom som många dog av förr, hög feber därav namnet frossa). Sex dagar senare utnämndes han till "medicine doktor". I Leiden, Nederländerna, tryckte han samma år sin berömda skrift Systema naturæ, där han delade in växterna och djuren i tre riken grupperade i klasser, ordningar, familjer, släkter och arter, och gav varje växt ett tvåfaldigt latinskt namn - vilket idag används i hela världen. Han gav också ut en mängd övriga skrifter. På två och ett halvt år i Holland publicerade han hela tolv vetenskapliga arbeten.

Väl hemma i Sverige igen grundade han Vetenskapsakademien (1739) tillsammans med bland annat Höpken, Polhem, Celsius och Alströmer och där han genom lottning blev den förste ordföranden. Samma år, den 26 juni 1739 gifte han sig med den förmögna läkardottern Sara Elisabeth Moræa (23) som han träffat fyra år tidigare. De fick med tiden sju barn varav fem nådde vuxen ålder, bland annat sonen Carl och döttrarna Elisabeth Christina, Lovisa, Sara Christina och Sophia. (Sonen Johannes dog innan han fyllt tre år och dottern Sara Magdalena dog endast femton dagar gammal).

Carl von Linné Vid 34 års ålder (1741) blev han utnämnd till professor i teoretisk och praktisk medicin i Uppsala där han undervisade i naturhistoria, läkemedelslära och hälsolära. Under 1740-talet gjorde han, på ständernas uppdrag, flera resor till olika landskap för att "inventera" deras växter, bland annat till Skåne, Gotland (1741), Öland (1741) och Västergötland (1746), och den stora skåneresan som startade redan i april 1749 och pågick ända fram till augusti. Från alla sina resor skrev han reseberättelser.
I sina privata undervisningar organiserade han utflykter i Uppsalas omgivningar – herbationer – vilka i hög grad bidrog till att öka hans popularitet bland studenterna och skapa det som kom att kallas den "linneanska andan".
1744 vände han på Anders Celsius termometerskala så att fryspunkten blev 0 grader och kokpunkten 100 grader. Fram tills nu hade det varit tvärtom. 5 veckor innan han fyllde 50 år, den 7 april 1757, adlades han av kungen och tog då namnet von Linné.

Linné hade många "lärjungar" som reste runt världen och forskade och samlade in material, till exempel Daniel Solander som följde med som tecknare på kapten James Cooks första jordenruntresa. Övriga lärjungar till Linné var bland annat; Clas Alströmer, Andreas Dahl, Peter Forsskål, Pehr Kalm, Pehr Osbeck, Anders Sparrman, Carl Peter Thunberg och Olof Torén.

Bland sina inflytelserika vänner kunde Linné exempelvis räkna in kungen, Adolf Fredrik, som hade en stor samling exotiska djur.

Årtal Titel eller händelse:
1714-1722 Studier för informatorer
1716 Elev vid trivialskolan i Växjö
1723 Elev vid gymnasiet i Växjö (juli)
1727 Inskriven vid Lunds universitet (aug)
1728 Inskriven vid Uppsala universitet (sept)
1732 Var på en vetenskaplig resa till Lappland (maj-okt)
1733-1734 På resa i Dalarna (dec-feb)
1734 På resa i Dalarna (sommaren)
1735-1738 Resor i Europa
1735 Medicin doktor i Harderwijk, Holland
1738 Ledamot av Vetenskapsocieteten i Uppsala
1738-1741 Läkare i Stockholm
1739 Medicus vid amiralitetet i Stockholm (maj)
1739 En av vetenskapsakademiens stiftare (juni)
1739 Ledamot av vetenskapsakademien
1739 Gifte sig med Sara Elisabet Moraea (26 juni)
1741 Professor i praktisk medicin vid Uppsala universitet
1741 Vetenskaplig resa till Öland och Gotland (sommaren)
1742-1777 Professor i medicin och naturalhistoria vid Uppsala universitet
1744-1767 Sekreterare av Vetenskapsocieteten i Uppsala
1746 Vetenskaplig resa till Västergötland och Bohuslän (sommaren)
1747 Kunglig arkiater (förste läkare)
1749 Vetenskaplig resa till Skåne (april—aug)
1749-1750 Rektor vid Uppsala universitet
1757 Adlad av kungen (7 april)
1759 Rektor vid Uppsala universitet
1772 Rektor vid Uppsala universitet

Linné dog den 10 januari 1778, 70 år gammal och begravdes i Uppsala domkyrka. När han gick bort ansågs detta som en nationalförlust vilket också Gustav III kungjorde för ständerna. Linnés signatur


 
Samtida händelser under Carls livstid
1713  Kalabaliken i Bender.
1715  Nödmynt börjar tillverkas pga kriget.
1717  Nordens första sjukhus öppnas i Uppsala.
1718  Karl XII stupar i Halden, Norge.
1718  James Puckle uppfinner maskingeväret.
1720  Fredrik I blir svensk kung till sin död 1751.
1721  Ryska flottan härjar norrländska kusten.
1725  Stor missväxt i stora delar av landet.
1726  Bönemöten i hemmen förbjuds.
1730  Glasögonbågarna uppfinns.
1731  Ostindiska kompaniet bildas.
1734  Ny lag avskaffar stympning som straff.
1734  Obligatorisk bouppteckning blir lag i Sverige.
1739  Vetenskapsakademin grundas.
1740  Carl Michael Bellman föds i Stockholm.
1741-1743  Hattarnas ryska krig.
1743  Stora daldansen utspelar sig.
1749  Sverige får en modern befolkningsstatistik.
1751  Kung Fredrik I dör. Adolf Fredrik blir kung.
1752  Serafimerlasarettet invigs i Stockholm.
1753  Den gregorianska kalendern införs.
1756  Wolfgang Amadeus Mozart föds i Österrike.
1757  Storskifte införs i Sverige.
1757  Kaffeförbud införs i landet.
1757-1762  Pommerska kriget.
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.
1765  Mösspartiet tar makten i Sverige.
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.
1770  Ludwig van Beethoven föds i Bonn.
1771  Adolf Fredrik dör. Gustav III blir kung.
1772  Gustav III:s statskupp.
1774  Ny tryckfrihetsförordning skrivs.

Inlagd 2004-11-12 | Uppdaterad 2018-11-17
Källor
Böcker:
Svenska män och kvinnor - Lindorm-O (Bonniers förlag 1949) sid 31-34

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» runeberg.org
» stora bilden