Augustin Ehrensvärd

Levde: 1710-1772 (62 år)
Titel: Fältmarskalk 1772. Skapare av skärgårdsflottan, konstnär, målare
Adel/ätt: Grevliga ätten Ehrensvärd. Grevlig 1771
Epok/stil: Landskapsmotiv
Far: Johan Jakob Ehrensvärd (1666-1731)
Mor: Anna Margareta Mannerheim (1688-1723)

Augustin Ehrensvärd

Biografi
Augustin Ehrensvärd föddes på Fullerö i Västmanland den 25 september 1710 som son till översten Johan Jakob Ehrensvärd (44) och friherrinna Anna Margareta Mannerheim (22).

Han började som sextonåring som volontär vid artilleriet, där han efter hand avancerade till officer och 1739 till kapten-matematikus och mekanikus vid den nyinrättade artilleriinformationsskolan.

Tjugonio år gammal (1739) blev han ledamot av Vetenskapsakademien och 1740 akademins sekreterare. Hans ovanliga kunskaper väckte sådan uppmärksamhet att han fick offentligt understöd för att göra en utrikes studieresa, bland annat till Danmark, Tyskland, Nederländerna, Frankrike och England.

Han besökte fältövningar och militärskolor, gjorde bekantskap med lärda män och konstnärer och lärde sig till och med i Paris graveringskonsten. Ehrensvärd var en duktig konstnär, han både målade porträtt, bland annat på Carl von Linné, och tecknade landskap. En tid efter hans återkomst till Sverige bröt ryska kriget ut. 1745 reste han återigen utomlands och besökte preussarnas fälttåg i Böhmen och deltog under prins Ferdinand av Braunschweig i det blodiga slaget vid Sorr. Försedd med rekommendationer av Preussens kung Fredrik den store, återkom han 1746 till Sverige, där han samma år utnämndes till major i artilleriet och följande året till överstelöjtnant. Genast efter freden i Åbo hade man i Sverige funderat på att upprätta nya värn mot grannen i öster. De gamla gränsfästningarna mot Ryssland hade gått förlorade, den äldre och starkare dubbelraden under Karl XII:s krig och den sedan uppförda enklare fästningslinjen under krigsåret 1742. Samma år blev han också utnämnd till överste och 1756 till generalmajor.

Man var allmänt eniga om att befästningssystemet inte räckte till. Man beslöt därför att samla hela försvaret på en enda punkt, helst på södra kusten, för att därigenom kunna underhålla förbindelsen med Sverige under krigstider, och skydda kringliggande jämförelsevis bättre bebyggda landsorter. Valet föll på öarna utanför Helsingfors, som hade passande läge. Augustin blev utnämnd till en av de män som skulle bestämma bästa sättet att gå tillväga. Hans omfattande befästningsplan antogs också av regering och ständer och 1749 började Sveaborg att byggas. Han deltog i Pommerska krigets men sårades svårt 1760 och var tvungen att tillbringa en lång konvalescens i Stockholm. Efter krigets slut utnämndes han 1764 till general av kavalleriet och friherre, blev 1769 serafimerriddare, upphöjdes två år därefter till greve och befordrades slutligen 1772 till fältmarskalk. Utsikt över sveaborg
Utsikt över Sveaborg, målad av Ehrensvärd
Familj & barn
1739 gifte han sig med Katarina Elisabet Adlerheim (25) och de fick 1745 sonen Carl August.

Sjuklig ända sedan den svåra skottskadan i kriget, dog Ehrensvärd den 4 oktober 1772 i Finland, 62 år och 9 dagar gammal och begravdes på Sveaborg. Svenska akademien lät 1876 slå en medalj över honom.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-11 | Uppdaterad 2019-01-26
Samtida händelser 1710 - 1772
1717  Nordens första sjukhus öppnas.
1718  Karl XII stupar i Halden, Norge.
1718  James Puckle uppfinner maskingeväret.
1720  Fredrik I blir svensk kung till sin död 1751.
1721  Ryska flottan härjar norrländska kusten.
1725  Stor missväxt i stora delar av landet.
1726  Bönemöten i hemmen förbjuds.
1730  Glasögonbågarna uppfinns.
1731  Ostindiska kompaniet bildas.
1734  Ny lag avskaffar stympning som straff.
1734  Obligatorisk bouppteckning blir lag i Sverige.
1739  Vetenskapsakademien grundas.
1740  Carl Michael Bellman föds i Stockholm.
1741-1743  Hattarnas ryska krig.
1743  Stora daldansen utspelar sig.
1749  Sverige får en modern befolkningsstatistik.
1751  Kung Fredrik I dör. Adolf Fredrik blir kung.
1753  Den gregorianska kalendern införs.
1756  Wolfgang Amadeus Mozart föds i Österrike.
1757  Storskifte införs i Sverige.
1757  Kaffeförbud införs i landet.
1757-1762  Pommerska kriget.
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.
1765  Mösspartiet tar makten i Sverige.
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.
1770  Ludwig van Beethoven föds i Bonn.
1771  Adolf Fredrik dör. Gustav III blir kung.

Källor
dela sidan
Böcker:
Sveriges fältmarskalker (Rosander)
Svenska slagfält (Ericson, Hårdstedt, Iko, Sjöblom, Åselius)
Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)
Svenska konstnärer, biografisk handbok (Lorentzon)

Hemsidor:
» adelsvapen.com
» översta stora bilden
» nedre stora bilden
» lilla bilden

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon