Johan Henrik Hästesko (af Målagård)

Levde: 1741-1790 (avrättad, 49 år)
Titel: Överste, adelsman. Avrättades pga. landsförräderi
Adel/ätt: Adliga ätten Hästesko af Målagård. Adlad 1602
Far: Gustaf Hästesko af Målagård (1712-1742)
Mor: Elsa Margareta von Fieandt (1717-1790)

Johan Henrik Hästesko

Biografi
Johan Henrik Hästesko af Målagård föddes i S:t Michel i Finland den 24 februari 1741 som son till löjtnant Gustaf Hästesko af Målagård (29) och Elsa Margareta von Fieandt (24).

Tretton år gammal blev Hästesko kadett vid artilleriet och året därpå blev han inskriven vid Åbo akadademi. Han deltog i pommerska kriget 1757-1762 och under den tiden blev han sergeant (1758) och stabsfänrik vid Hessensteinska regementet (1761). År 1765 blev han stabsfänrik vid Savolax regemente, och fem år senare (1770) kapten vid samma regemente.

Äktenskap & barn
Hästesko (29) gifte sig den 3 april 1770 med Beata Helena von Morian (15) och de fick barnen:
1) Gustav Johan (1771-1823)
2) Otto Bernt (1773-1774) († 8 mån)
3) Charlotta Helena Margareta (1774-1850)
4) Bror (1776-1778) († 1 år)
5) Anna Sofia (1781-1822)

von Morian
Fru von Morian
(1754-1841)

Gifte sig rikt
Hustrun Beata var en förmögen kvinna och genom giftermålet med henne blev han ägare till Mälkilä egendom i Bjärnå och kunde därför 1787 köpa överstebefattningen vid Åbo läns regemente för 16 000 riksdaler. Förr i tiden kunde man ju köpa sig fina ämbeten.

Hård husbonde
På Mälkilä omtalades Johan Henrik som en hård och självisk husbonde. Han var 'en elak människa, processade, vinglade och plågade underhavande'. Det var dock inte allas åsikt utan till exempel Johan Albrekt Ehrenström, som kände Hästesko före kriget, ansåg honom för en god rojalist och en hederlig man. Hans underlydande vid regementet, major Mannerheim, beskrev honom som 'varken militär eller statsman, av gott naturligt förstånd men utan kunskaper och underbyggnad, djärv men saknande beslutsamhet'.

Anjalaförbundet
Under Gustav III:s ryska krig var Johan Henrik en av de ledande männen i den sammansvärjningen som kom att gå under namnet Anjalaförbundet. Den 22 maj 1778 fick han order om avmarsch med sitt regemente från Åbo, vilken inleddes den 3 juni under upprymt spekulerande bland officerarna om avsikten med uppbrottet och den 8 juni anlände de till en plats utanför Helsingfors. Ett rykte hade spridit sig att kungen, Gustav III, strävade efter total suveränitet (självständighet). Den 15 juni deltog Hästesko därför i ett hemlig möte där syftet var att förhindra dessa planer, och det beslutades att kungen skulle arresteras varpå en revolution skulle genomföras med rysk och dansk hjälp. Planen gick dock inte som de tänkt sig och det hela slutade med att de avslöjades. Anjalamännen fängslades och fördes till Stockholm, dit de anlände den 9 Mars 1789.

Avrättad
I november samma år dömdes nio av de ansvariga för Anjalaförbundet till döden. Hästesko satt fängslad ett år och åtta månader på Fredrikshovs slott och den 8 september 1790 avrättades han genom halshuggning på Ladugårdstorget (nuvarande Östermalmstorg) 49 år gammal. Hans nådeansökan avslogs eftersom 'han eggat sitt regemente till trots mot konungens order'. De övriga som fick dödsdomar blev antingen benådade eller flydde till Ryssland.

År Titel/händelse
1754 Kadett vid artilleriet
1755 Inskriven vid Åbo akademie (15 juli)
1757-1762 Deltog i Pommerska kriget
1758 Sergeant vid Saltzas värvade regemente (31 maj)
1761 Stabsfänrik vid Hessensteinska regemente (5 maj)
1765 Stabsfänrik vid Savolax regemente (13 maj)
1765 Deltog i riksdagen
1771 Gifte sig (3 april)
1770 Livdrabant (22 maj)
1770 Kapten vid Savolax jägare (29 maj)
1771 Deltog i riksdagen
1773 Kapten vid Åbo läns regemente (22 april)
1777 Major (6 juni)
1781 Överstelöjtnant (20 aug)
1786 Deltog i riksdagen
1787 Överste o chef för regementet (26 april)
1790 Avrättad (8 sept)

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-30 | Uppdaterad 2020-12-18

Samtida händelser 1741 - 1790
1749 Modern befolkningsstatistik införs
1751 Fredrik I dör, Adolf Fredrik blir kung
1752 Serafimerlasarettet invigs (Sthlm)
1753 Den gregorianska kalendern införs
1755 Cajsa Wargs kokbok kommer ut
1757 Storskifte införs i Sverige
1757 Kaffeförbud införs i landet
1757-1763 Pommerska kriget pågår
1760 Sverige har 1 925 000 invånare
1765 Mösspartiet tar makten i Sverige
1767 Sverige har 2 009 696 invånare
1769 Kaffeförbudet från 1757 hävs
1771 Adolf Fredrik dör
1771 Gustav III blir kung
1772 Gustav III:s statskupp
1774 Ny tryckfrihetsförordning skrivs
1779 Sverige förbjuder häxjakt
1784 Kolonin Saint Barthélemy grundas
1788 Anjalaförbundet
1788-1790 Gustav III ryska krig
1789-1799 Franska revolutionen pågår

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» geni.com

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon