Johan Henrik Hästesko

Levde:
1741-1790 (avrättad, 49 år)
Titel:
Överste, adelsman. Avrättades pga. landsförräderi
Adel/ätt:
Adliga ätten Hästesko af Målagård. Adlad 1602
Far:
Gustaf Hästesko af Målagård (1712-1742)
Mor:
Elsa Margareta von Fieandt (1717-1790)
Johan Henrik Hästesko

Historia

Johan Henrik Hästesko af Målagård föddes i S:t Michel i Finland den 24 februari 1741 som son till löjtnant Gustaf Hästesko af Målagård (29) och Elsa Margareta von Fieandt (24).

Tretton år gammal blev Hästesko kadett vid artilleriet och året därpå blev han inskriven vid Åbo akadademi. Han deltog i pommerska kriget 1757-1762 och under den tiden blev han sergeant (1758) och stabsfänrik vid Hessensteinska regementet (1761). År 1765 blev han stabsfänrik vid Savolax regemente, och fem år senare (1770) kapten vid samma regemente.

Vid 29 års ålder, den 3 april 1770, gifte han sig i Bjärnå, Finland, med Beata Helena von Morian (1754-1841). Beata var en förmögen kvinna och genom giftermålet med henne blev han ägare till Mälkilä egendom i Bjärnå och kunde därför 1787 köpa överstebefattningen vid Åbo läns regemente för 16 000 riksdaler. Förr i tiden kunde man ju köpa sig fina ämbeten. På Mälkilä omtalades han som en hård och självisk husbonde. Han var ”en elak människa, processade, vinglade och plågade underhavande”. Det var dock inte allas åsikt utan till exempel Johan Albrekt Ehrenström, som kände Hästesko före kriget, ansåg honom för en god rojalist och en hederlig man. Hans underlydande vid regementet, major Mannerheim, beskrev honom som varken militär eller statsman, av gott naturligt förstånd men utan kunskaper och underbyggnad, djärv men saknande beslutsamhet.

År 1773 blev han major vid Åbo läns regemente, major 1777, överstelöjtnant 1781 och slutligen överste 26 april 1787.

Under Gustav III:s ryska krig var Hästesko en av de ledande männen i den sammansvärjningen som kom att gå under namnet Anjalaförbundet. Den 22 maj 1778 fick han order om avmarsch med sitt regemente från Åbo, vilken inleddes den 3 juni under upprymt spekulerande bland officerarna om avsikten med uppbrottet och den 8 juni anlände de till en plats utanför Helsingfors. Ett rykte hade spridit sig att kungen, Gustav III, strävade efter total suveränitet (självständighet). Den 15 juni deltog Hästesko därför i ett hemlig möte där syftet var att förhindra dessa planer, och det beslutades att kungen skulle arresteras varpå en revolution skulle genomföras med rysk och dansk hjälp. Planen gick dock inte som de tänkt sig och det hela slutade med att de avslöjades. Anjalamännen fängslades och fördes till Stockholm, dit de anlände den 9 Mars 1789.

I november samma år dömdes 9 av de ansvariga för Anjalaförbundet till döden. Hästesko satt ett år och åtta månader fängslad på Fredrikshovs slott, och den 8 september 1790 avrättades han på Ladugårdstorget (nuvarande Östermalmstorg) 49 år gammal. Hans nådeansökan avslogs eftersom "han eggat sitt regemente till trots mot konungens order". De övriga som fick dödsdomar blev antingen benådade eller flydde till Ryssland.
Inlagd 2004-10-30 | Uppdaterad 2017-10-25
dela sidan
  
Händelser under Johan Henriks livstid
1749  Sverige får en modern befolkningsstatistik.
1751  Kung Fredrik I dör. Adolf Fredrik blir kung.
1753  Den gregorianska kalendern införs.
1756  Wolfgang Amadeus Mozart föds i Österrike.
1757  Storskifte införs i Sverige.
1757  Kaffeförbud införs i landet.
1757-1762  Pommerska kriget.
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.
1765  Mösspartiet tar makten i Sverige.
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.
1770  Ludwig van Beethoven föds i Bonn.
1771  Adolf Fredrik dör. Gustav III blir kung.
1772  Gustav III:s statskupp.
1774  Ny tryckfrihetsförordning skrivs.
1779  Sverige förbjuder häxjakt.
1782  Förbudet mot judisk invandring hävs.
1784  Kolonin Saint Barthélemy grundas.
1788  Anjalaförbundet.
1788-1790  Gustav III ryska krig.
1789-1799  Franska revolutionen pågår.

Källor
Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com