De la Gardieska fälttåget

Datum: slutet av mars 1609 - 23 juni 1610 (1 år 3 mån.)
Krig mot: Ryska upprorsmän som var stödda av Polen
Sveriges allierade: Vasilijtrogna ryssar
Angripare: Sverige
Svensk regent: Karl IX
Utländsk regent: Sigismund Vasa (Polen)
Befälhavare: Jakob De la Gardie

Svenska krigsmål:
Försöka säkra tsar Vasilijs plats på den ryska tronen och vid tillfälle göra landvinningar på rysk mark.

När den ryske tsaren Fjodor dör 1598 inleds den "stora oredan" som den kallas, i Ryssland. Eftersom han inte hade några barn, var den ryske tronen ledig, och det fanns flera som kunde tänka sig att bli rysk tsar. Karl IX bestämmer sig för att stödja den ryska kandidaten Vasilij Sjujskij. Sjujskijs motståndare, även han en ryss, stöds dock av Polen och Sverige ville inte ha en tsar på Rysslands tron som stöds av polackerna.

Inbördeskrig bryter ut i Ryssland och Sjujskij behöver hjälp utifrån. Sjujskij och Karl IX förhandlar åren 1608-1609 och det beslutas att Sverige skall sända en armé på 5000 man till Sjujskijs hjälp. För detta skall Sverige få Kexholm län "för evig tid". Ryssarna skall också betala den svenska hären. Sveriges krigsmål blir därför att säkerställa Sjujskijs plats på tronen och kanske också göra några landvinningar på Rysslands bekostnad.

I mars 1610 tågade den nyutnämnde svenska fältmarskalken Jacob De la Gardie in i Moskva, som polackerna hållit belägrat i två år, och han hälsades med jubel av folket såsom stadens frälsare och beskyddare. Eftersom Sverige misslyckades med att säkra Vasilij Sjujskijs plats på tronen så anses detta krig vara ett nederlag för Sveriges del. Vasilij Sjujskij avsätts och Sigismunds son, Vladislav Vasa, väljs till tsar. Kriget har blivit uppkallat efter fältmarskalken Jacob De la Gardie.


Händelse:
* Fältslaget vid Kamenka 15/5 1609
* Fältslaget vid Torzhok 17/6 1609
* Första fältslaget vid Tver 13/7 1609
* Andra fältslaget vid Tver 15/7 1609
* Fältslaget vid Kaljazin 18/8 1609
* Fältslaget vid Troitsko 28/10 1609
* Fältslaget vid Rzjov april 1610
* Fältslaget vid Klusina 24/6 1610


Seger:
Sverige
Sverige
Oavgjort
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
PolenFred/stillestånd:
Sverige kapitulerar vid Klusina den 23 juni 1610. Inga gränsförändringar gjordes. Man beslöt att De la Gardie skulle fritt få marschera iväg med sin krigshär på villkor att de skulle sluta upp med att kämpa för att få Vasilij Sjujskij på den ryska tronen. Händelserna får sitt slut först med freden i Stolbova 1617.

Inlagd 2005-10-02 | Uppdaterad 2006-10-30
Källor
Böcker:
Svenska krig 1521-1814 - Ulf Sundberg
Svenska slagfält - W&W
Sveriges fältmarskalker - Lars Rosander
Svenska freder coh stillestånd 1249-1814 - Ulf Sundberg