Karl IX

Levde: 1550-1611 (61 år)
Titel: Riksföreståndare 1599-1604 (drygt 4 år)
Svensk kung 1604-1611 (drygt 7 år)
Valspråk: Gud min tröst
Adel/ätt: Kungliga ätten Vasa
Far: Gustav Vasa (149(6)-1560)
Mor: Margareta Eriksdotter (1516-1551)

Karl IX

Biografi
Karl IX (av Vasaätten) föddes den 4 oktober 1550 på Stockholms slott som yngsta son till Gustav Vasa (54) och Margareta Eriksdotter (Lejonhufvud) (34).

Karl var bror till Erik XIV och Johan III. När Karl var drygt tio månader gammal dog hans mor Margareta, 35 år gammal. Hans far Gustav gifte inom ett år om sig med den endast sjuttonåriga Katarina Stenbock.

Genom sin fars testamente blev han hertig över Södermanland, Närke och Värmland. Redan vid femton års ålder (1565) förde han befälet över artilleriet vid Varbergs erövring och han var även med om det uppror 1568 som slutade med att hans egen bror, Erik XIV, blev avsatt. Han var vid den tidpunkten bara arton år gammal, men detta tillfälle liksom under resten av sitt liv, lät han det alltid vara statsskäl som bestämde hans handlingar och inte personliga tvister. Han var också mån om sin avsatte bror, som han begärde en mänsklig behandling av.

Han hyste även en stark vördnad och aktning för sin far Gustav Vasas minne, och var fast besluten att upprätthålla sin fars storverk: "Sveriges frigörande från det påvliga oket". Denna uppfattning orsakade konflikt med hans bror Johan III, och dennes son Sigismund, som var uppfödd som katolik.

Frilla
Vid tjugofyra års ålder (1574) fick han med sin älskarinna, prästdottern Karin Nilsdotter, en son som fick namnet Karl Karlsson Gyllenhielm. Han blev med tiden både fältmarskalk, friherre, riksråd och riksamiral.

Maria av Pfalz
Maria av Pfalz
(1561-1589)
Maria av Pfalz
År 1578 var han vid kurfursten Ludvig VI av Pfalz och friade till dennes dotter Maria av Pfalz, vilket gick bra. Bröllopet stod året därpå, den 11 maj 1579 i Heidelberg. Han var då tjugonio och hon sjutton år gammal. De fick med tiden barnen:
2) Margareta Elisabet (1580-1585) († 5 år)
3) Elisabet Sabina (1582-1585) († 3 år)
4) Ludvig (1583-1583) († späd)
5) Katarina (1584-1638) mor till Karl X Gustav
6) Gustav (1587-1587) († späd)
7) Maria (1588-1589) († 1 år)

Karl uppkallade den nyanlagda staden Mariestad och kungsgården Marieholm efter sin fru, Marie av Pfalz, och Karlstad efter sig själv. Hans hustru Maria dog den 29 juli 1589, endast 27 år gammal. Hon begravdes i Strängnäs domkyrka.

Kristina av Holstein-Gottorp
Kristina
(1573-1625)
Kristina av Holstein-Gottorp
Tre år senare, den 22 augusti 1592, gifte Karl (41) sig med Kristina av Holstein-Gottorp (19). De fick barnen:
8) Kristina Vasa (1593-1594) († 1 år)
9) Gustav (II) Adolf Vasa (1594-1632)
10) Maria Elisabet Vasa (1596-1618) gift med Johan Johansson Vasa.
11) Karl Filip Vasa (1601-1622)

När hans bror Johan III dog i november 1592, skulle dennes son Sigismund överta den svenska tronen. Eftersom Karl inte ville ha en katolik på Sveriges tron sammankallade han till ett stort möte i Uppsala (1593), där drygt trehundra präster deltog för att organisera ett motstånd mot en återgång till katolicismen. Det bestämdes att den heliga skrift är det enda rättesnöre för människans tro, och att den svenska kyrkan är evangelisk-luthersk. Därmed avvisades både katolicismen och kalvinismen. Med detta menades att bibeln innehåller allt som en kristen ska rätta sig efter ifråga om religionen. För att bli krönt till Sveriges kung måste därför Sigismund lova att rätta sig efter detta beslut, vilket han mycket motvilligt gjorde till slut. Så Sigismund regerade från november 1592 och i februari 1594 kröntes han till Sveriges kung.

Redan 1595 hade emellertid missnöjet med Sigismund blivit så stort att Karl fick riksföreståndarfullmakt av ständerna vid en riksdag i Söderköping. Han fick sedan i uppdrag att se till att Sigismund regerade efter sina givna löften. I och med att Karl blivit riksföreståndare av ständerna, fick han adeln emot sig, eftersom adeln hellre såg en unionskung som Sigismund, som satt i Polen och hade begränsad makt i Sverige, (Sigismund var ju kung i Polen också, och bodde där), än att hertig Karl skulle bli en enväldig riksföreståndare. Osämjan mellan Karl och Sigismund trappades upp och slutade med slaget vid Stångebro den 25 september 1598, som Karl vann. På våren 1599 intog han Kalmar slott och genomförde sedan Kalmar blodbad, där bland annat Johan Sparre m.fl. blev avrättade. Sigismund blev förklarad avsatt vid en riksdag i Stockholm, och Karl blev vald till kung på en annan riksdag i Linköping år 1600 (han kröntes till kung den 15 mars 1607). Efter det tog han en grym hämnd på Sigismunds anhängare genom det så kallade Linköpings blodbad.

År 1608 införde han nya lagar från Gamla testamentet i Sverige. Efter den lagförändringen blev det bland annat dödsstraff för all sexuellt umgänge utanför äktenskapet. I början användes reglerna ganska noggrant, men en kort tid därefter insåg man följderna av lagen och domstolarna slutade praktisera dödsstraff för annat än dubbelt hor, det vill säga när två som är gifta på var sitt håll, har sexuellt umgänge med varandra.

Från 1609 började hans hälsa att bli vacklande. Mot slutet av det danska fälttåget (1611) blev han sjukare och fyra dagar efter ankomsten till Nyköpingshus dog han, den 30 oktober 1611, 61 år gammal. Han begravdes i Strängnäs domkyrka. Nästa att bli kung i Sverige var hans son Gustav II Adolf.

dela sidan
  
Samtida händelser 1550 - 1611
1554-1557  Stora ryska kriget pågår i 3 år.
1559  Vadstenabullret.
1560  Gustav Vasa dör och Erik XIV blir kung.
1563-1570  Nordiska sjuårskriget.
1564  Ronneby blodbad.
1564  William Shakespeare föds.
1567  Sturemorden.
1568  Johan III blir ny kung. Erik XIV blir avsatt.
1570-1595 Tjugofemårskriget mot Ryssland.
1577  Erik XIV dör på Örbyhus slott.
1583  Mariestad får stadsprivilegier.
1584  Karlstad får stadsprivilegier.
1588  En pestepidemi härjar i Stockholm.
1592  Johan III dör.
1595  Freden i Teusina efter kriget mot Ryssland.
1596  Svår missväxt drabbar Sverige.
1598  Slaget vid Stångebro
1598-1599  Kriget mot Sigismund
1599  Sigismund avsätts.
1600  Linköpings blodbad.
1600-1629  Andra Polska kriget
1604  Karl IX blir kung.
1606  Rembrandt föds den 15 juli i Holland.
1611-1613  Kalmarkriget.

Källor
Böcker:
Svenska män och kvinnor - I-Lindner (Bonniers förlag 1948) sid 168-172
Sveriges regenter (Lagerqvist)
Kungliga släktband (Sundberg)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» Store norske leksikon
» biografi
» stora bilden

Inlagd 2004-10-28 | Uppdaterad 2019-10-10