Upptäckter

Sorterat på efternamn
Vetenskapliga upptäckter inom kemi, fysik, biologi & medicin. Klicka på raden ✛ för att läsa mer. Rotera mobilen för mer info.

Namn

Upptäckt

Årtal

Land

Allbutt Clifford Termometer 3 (klinisk) 1867 England
Den engelska läkaren Clifford Allbutt (1836-1925) uvecklade 1867 kvicksilvertermometern med en graderad skala som är som dagens, kallad medicinsk- eller klinisk termometer.
Alwall Nils Konstgjord njure 1946 Sverige
1946 utvecklade svensken Nils Alwall (1904-1986) en konstgjord njure för att hjälpa en njursjuk patient och användes första gången 3-4 september 1946. I början av 1960-talet grundade Alwall tillsammans med entreprenören Holger Crafoord (1908-1982) företaget Gambro som utvecklar konstgjorda njurar.
Ascanio Sobrero Nitroglycerin (C3H5N3O9) 1847 Italien
Den italienska kemisten Ascanio Sobrero (1812-1888) upptäckte 1847 nitroglycerin, som fick den kemiska formeln (C3H5N3O9). Sobrero arbetade en tid i ett privat laboratorium i Paris som Alfred Nobel besökte eftersom han var intresserad av nitroglycerin. Nobel framställde senare dynamit av ämnet.
Auenbrugger Leopold von Perkussion 1754 Österrike
Perkussionen uppfanns 1754 av den österrikiske läkaren Leopold von Auenbrugger (1722-1809). Perkussion är när man 'knackar' på kroppen för att kliniskt undersöka tillståndet hos invärtes organ. Metoden utvecklades och förbättrades senare av Napoleons livmedikus baron Jean-Nicolas Corvisart (1755-1821) samt av Wienläkaren Josef von Škoda (1805-1884).


Källor
Böcker:
• Uppfinningarnas historia (Det Bästa)
• 33 uppfinningar som förändrat våra liv (Grauls)
• Berömda svenskar, tusen svenskar under tusen år (NE)
• Första gången det hände (Seth)
• Historiens största uppfinningar (Bonnier)
• Fantastiska uppfinningar från 1800-talet (de Vries)
• Uppfinnare som förändrat våra liv (Grauls)
• Boken om uppfinningar (Forum)
• Uppfinningar och upptäcktsfärder (Löfstedt, Svinhufvud, Hentzel, Alfons)

swishikon Stöd historiesajten! swishikon