Upptäckter

Sorterat på land
Vetenskapliga upptäckter inom kemi, fysik, biologi & medicin. Klicka på raden ✛ för att läsa mer. Rotera mobilen för mer info.

Land

Upptäckt

Årtal

Namn

Amerika Virus (kristallin form) 1930 ~ Wendell Stanley ✛ 
Den amerikanske biokemisten Wendell Meredith Stanley (1904-1971) lyckades på 1930-talet framställa tobaksmosaikviruet i fast kristallin form vilket visade att virus är en sorts partiklar och inte ett flytande smittämne. Stanley delade Nobelpriset i kemi 1946 med biokemisten John Northrop och kemisten James Sumner.
Amerika Nylon 1935 Wallace Carothers ✛ 
1935 upptäckte den amerikanska kemisten Wallace Carothers (1896-1937), som arbetade med organisk kemi på det kemiskt-tekniska företaget DuPont i Wilmington, Delaware, att han fått fram en tunn konstgjord tråd som liknade silke. Efter en depression begick Wallace självmord 1937 och företaget DuPont tog året efter hans död patent på nylon och började marknadsföra det.
Amerika Radioimmunologi 1950 ~ Rosalyn Yalow ✛ 
Med radioimmunologi kan ett ämne som väger mindre än en miljondels gram mätas i urin eller blod. Metoden uppfanns på 1950-talet av den amerikanska radiofysikern Rosalyn Yalow (1921-2011). Hon fick Nobelpriset i medicin 1977.
Amerika P-piller (kombinerat) 1950 ~ Gregory Goodwin Pincus ✛ 
Den amerikanska biologen Gregory Goodwin Pincus (1903-1967) var med och tog fram pillret i början av 1950-talet. Pillret består av både östrogen och progestogen och godkändes som preventivmedel i USA 1960.
Amerika Vaccin mot polio 1 (spruta) 1952 Jonas Salk ✛ 
Polio är en virussjukdom som kan orsaka förlamningar. Den amerikanske virologen Jonas Salk (1914-1995) utvecklade i början av 1950-talet det första vaccinet mot polio. Vaccinet testades första gången 1952. Salk arbetade vid universitetet i Pittsburgh och hans vaccin ges med en spruta.
Amerika DNA-struktur (med Crick) 1953 James Watson ✛ 
Dna-strukturen, alltså hur den är uppbygd upptäcktes av den amerikanska medicinforskaren James Watson (1928-) samt av den engelske fysikern och molekylärbiologen Francis Crick (1916-2004). De fick dela på Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1962 för sin upptäckt.
Australien Penicillin 2 (utvecklade) 1940 ~ Howard Walter Florey ✛ 
Användningen av penicillinet som Fleming upptäckt 1928 började inte förrän på 1940-talet när australiska farmakologen Howard Walter Florey (1898-1968) och den tyska biokemisten Ernst Boris Chain (1906-1979) isolerade den aktiva ingrediensen och utvecklade en pulverform av läkemedlet. De fick dela på Nobelpriset i fysiologi eller medicin med Alexander Fleming 1945.


Källor
Böcker:
• Uppfinningarnas historia (Det Bästa)
• 33 uppfinningar som förändrat våra liv (Grauls)
• Berömda svenskar, tusen svenskar under tusen år (NE)
• Första gången det hände (Seth)
• Historiens största uppfinningar (Bonnier)
• Fantastiska uppfinningar från 1800-talet (de Vries)
• Uppfinnare som förändrat våra liv (Grauls)
• Boken om uppfinningar (Forum)
• Uppfinningar och upptäcktsfärder (Löfstedt, Svinhufvud, Hentzel, Alfons)

swishikon Stöd historiesajten! swishikon