Charles Emil Lewenhaupt

Levde: 1691-1743 (avrättad, 52 år)
Titel: Lantmarskalk, riksdagsman, talman, general, greve
Adel/ätt: Grevliga ätten Lewenhaupt. Grevlig 1568
Far: Carl Gustaf Lewenhaupt (1662-1703)
Mor: Amalia Vilhelmina von Königsmarck (1663-1740)

Charles Emil Lewenhaupt

Biografi
Charles (Carl) Emil Lewenhaupt föddes den 28 mars 1691 i Stockholm som son till greven Carl Gustaf Lewenhaupt (29) och grevinnan Amalia Vilhelmina von Königsmarck (28). Charles Emil hade en tvillingsyster som hette Ulrika Augusta som levde fram till 1718.

Sexton år gammal gick han i Holländsk tjänst där han 1709 vid arton års ålder blev kapten och överadjutant hos general Sparre. Året därpå lämnade han Holland för att istället gå i Svensk tjänst där han samma år (1710) blev utnämnd till överstelöjtnant och deltog 1712 vid slaget vid Gadebusch i Tyskland, tillsammans med Magnus Stenbocks här.

Familj & barn
I juni 1720 gifte Lewenhaupt sig med grevinnan Beata Cronhielm af Hakunge (20) som han under knappt åtta år fick sex barn med:
1) Charles Emil Lewenhaupt 1721-1796
2) Ulrika Charlotta Lewenhaupt 1722-1760
3) Adam Lewenhaupt 1725-1775
4) Amalia Beata Lewenhaupt 1726-1810
5) Axel Lewenhaupt 1727-1728
6) Johan Lewenhaupt 1728-?
Hustrun Beata dog i februari 1728 endast tjugosju år gammal.

Lewenhaupts vapen När Karl XII kommit tillbaka till Sverige igen följde han honom så länge denne levde och utmärkte sig flera gånger för mod och skicklighet vilket gjorde att han 1722 befordrad till generalmajor vid kavalleriet och 1729 till överste för södra Skånska kavalleriregementet.

Efter Karl XII död deltog han flitigt i riksdagsgöromålen och valdes vid 1734 års riksdag till lantmarskalk. Han var en av dem som bidrog till att hattarnas ryska krig startade. Kriget var illa planerat och svenskarna förlorade ochv på grund av detta blev han, tillsammans med Henrik Magnus Buddenbrock ställd till ansvar för Sveriges nederlag. De blev dömda till att mista liv, ära och gods och att nedgrävas på avrättningsplatsen.
Utslaget på dödsdomen löd:
…han, fastän utrustad med så ansenlig och duglig krigsstyrka, likväl inte gjort fienden allvarligt motstånd, utan, helt och hållet otvunget och mot ed och plikt och på det oerhördaste sätt, övergivit fästningar, pass och städer och överlämnat hela Finland i fiendernas händer, varigenom hans fädernesland blivit störtat i vanheder och olycka samt många tusen av dess söner gagnlöst uppoffrade"

Lewenhaupts avrättningsdag bestämdes till den 20 juli 1743 men sköts upp till den 30 i samma månad. Under den tiden lyckades han son, som också hette Charles Emil, samt några av hans vänner hjälpa honom att fly, men de blev gripna på en båt i Stockholms skärgård på väg mot Danzig. Han fördes tillbaka till Stockholm där han den 4 augusti 1743 halshöggs på sandåsen vid Norrtull, 52 år gammal.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-13 | Uppdaterad 2019-09-06
Samtida händelser 1691 - 1743
1697  Kung Karl XI dör, och Karl XII blir kung.
1697  Stockholms slott brinner ner.
1700-1721  Stora nordiska kriget pågår.
1704  Sista avrättningen av en häxa i Sverige.
1707  Ramlösa Hälsobrunn invigs.
1709  Slaget vid Poltava.
1710  Ca 100 000 svenskar dör i pesten.
1713  Kalabaliken i Bender.
1715  Nödmynt börjar tillverkas pga kriget.
1717  Nordens första sjukhus öppnas i Uppsala.
1718  Karl XII stupar i Halden, Norge.
1718  James Puckle uppfinner maskingeväret.
1720  Fredrik I blir svensk kung till sin död 1751.
1721  Ryska flottan härjar norrländska kusten.
1725  Stor missväxt i stora delar av landet.
1726  Bönemöten i hemmen förbjuds.
1730  Glasögonbågarna uppfinns.
1731  Ostindiska kompaniet bildas.
1734  Ny lag avskaffar stympning som straff.
1734  Obligatorisk bouppteckning blir lag.
1739  Vetenskapsakademien grundas.
1741-1743  Hattarnas ryska krig.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsida:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» riddarhuset.se

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon