Charles Emil Lewenhaupt

Levde: 1691-1743 (avrättad, 52 år)
Titel: Lantmarskalk, riksdagsman, talman, general, greve
Adel/ätt: Grevliga ätten Lewenhaupt. Grevlig 1568
Far: Carl Gustaf Lewenhaupt (1662-1703)
Mor: Amalia Vilhelmina von Königsmarck (1663-1740)

Charles Emil Lewenhaupt

Biografi
Charles (Carl) Emil Lewenhaupt föddes den 28 mars 1691 i Stockholm som son till greven Carl Gustaf Lewenhaupt (29) och grevinnan Amalia Vilhelmina von Königsmarck (28). Charles Emil hade en tvillingsyster som hette Ulrika Augusta som levde fram till 1718.

Sexton år gammal gick han i Holländsk tjänst där han 1709 vid arton års ålder blev kapten och överadjutant hos general Sparre. Året därpå lämnade han Holland för att istället gå i Svensk tjänst där han samma år (1710) blev utnämnd till överstelöjtnant och deltog 1712 vid slaget vid Gadebusch i Tyskland, tillsammans med Magnus Stenbocks här.

När Karl XII kommit tillbaka till Sverige igen följde han honom så länge denne levde och utmärkte sig flera gånger för mod och skicklighet vilket gjorde att han 1722 befordrad till generalmajor vid kavalleriet och 1729 till överste för södra Skånska kavalleriregementet. Efter Karl XII död deltog han flitigt i riksdagsgöromålen och valdes vid 1734 års riksdag till lantmarskalk.

von Buddenbrock
Buddenbrock
(1685-1743)

Hattarnas ryska krig
Lewenhaupt var en av dem som bidrog till att hattarnas ryska krig startade. Kriget var illa planerat och svenskarna förlorade och på grund av detta blev han tillsammans med Henrik Magnus Buddenbrock ställd till ansvar för Sveriges nederlag.

Rättegång
Rättegång hölls och Lewenhaupt samt Buddenbrock blev dömda till att mista liv, ära och gods och att nedgrävas på avrättningsplatsen. Utslaget på Lewenhaupt dödsdomen löd:
…han, fastän utrustad med så ansenlig och duglig krigsstyrka, likväl inte gjort fienden allvarligt motstånd, utan, helt och hållet otvunget och mot ed och plikt och på det oerhördaste sätt, övergivit fästningar, pass och städer och överlämnat hela Finland i fiendernas händer, varigenom hans fädernesland blivit störtat i vanheder och olycka samt många tusen av dess söner gagnlöst uppoffrade"

Lewenhaupts vapen

Flydde från fängelset
Lewenhaupts avrättningsdag bestämdes till den 20 juli 1743 men sköts upp till den 30 i samma månad. Under den tiden lyckades han son Charles Emil (22) samt några av hans vänner hjälpa honom att fly men de blev gripna på en båt i Stockholms skärgård på väg mot Danzig. Han fördes tillbaka till Stockholm där han den 4 augusti 1743 halshöggs på sandåsen vid Norrtull, 52 år gammal.

Familj & barn
I juni 1720 gifte Lewenhaupt sig med grevinnan Beata Cronhielm af Hakunge (20) som han under knappt åtta år fick sex barn med:
1) Charles Emil (1721-1796)
2) Ulrika Charlotta (1722-1760)
3) Adam (1725-1775)
4) Amalia Beata (1726-1810)
5) Axel (1727-1728)
6) Johan (1728-?)

Hustrun Beata (27) gick bort i februari 1728, femton år före hans död så hon slapp uppleva hans avrättning.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-13 | Uppdaterad 2020-07-20
Samtida händelser 1691 - 1743
1697 Kung Karl XI dör
1697 Karl XII blir kung
1697 Stockholms slott brinner
1700-1721 Stora nordiska kriget pågår
1704 Sista häxavrättningen i Sverige
1707 Ramlösa Hälsobrunn invigs
1709 Slaget vid Poltava
1710 Ca 100 000 svenskar dör i pesten
1713 Kalabaliken i Bender
1715 Nödmynt börjar tillverkas (sv)
1718 Karl XII stupar i Halden, Norge
1718 Puckle uppfinner maskingeväret
1720 Fredrik I blir svensk kung
1721 Ryska flottan härjar Norrlands kust
1725 Missväxt i stora delar av landet
1726 Bönemöten i hemmen förbjuds
1730 Glasögonbågarna uppfinns
1731 Ostindiska kompaniet bildas
1734 Stympning avskaffas som straff
1734 Bouppteckningar blir lag i Sverige
1739 Vetenskapsakademien grundas
1740 Bellman föds i Stockholm
1741-1743 Hattarnas ryska krig

Källor
dela sidan
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsida:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» riddarhuset.se

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon