Henrik Magnus von Buddenbrock

Levde: 1685-1743 (avrättad, 57 år)
Titel: Generallöjtnant, friherre
Adel/ätt: Adliga och friherrliga ätterna von Buddenbrock. Friherrlig 1731
Far: Heinrich Gotthard von Buddenbrock (1648-1727)
Mor: Charlotta Cronman (död ca 1710)

Henrik Magnus von Buddenbrock - målad av Johan Starbus

Biografi
Henrik Magnus von Buddenbrock föddes 22 juli 1685 i Livland (som då tillhörde Sverige) som son till ryttmästare Heinrich Gotthard von Buddenbrock (37) och Charlotta Cronman.

Buddenbrock gick in i krigshären redan som ung och var en av dem som efter slaget vid Poltava gick med Karl XII över Dnepr in i Turkiet. 1711 blev han kapten i livgardet, 1714 grenadiermajor, 1717 överste för Västerbottens regemente, 1730 generalmajor och året därpå friherre. Femtiotre år gammal (1738) blev han chef för Värmlands och Nerikes regemente och två år senare generallöjtnant.

Lewenhaupt
Lewenhaupt
(1691-1743)

Hattarnas ryska krig
Politiskt var han med i hattarnas parti och var en av dem som ivrade för ett fredsbrott med Ryssland och för sin nit fick han överbefälet över de i Finland sammandragna trupperna. När hattarnas ryska krig väl brutit ut blev en här under Wrangel slagen vid Villmanstrand den 23 augusti 1741 - mycket därför att de inte lydde Buddenbrocks uppmaning till försiktighet. Lewenhaupts ankomst till krigsplatsen förbättrade inte heller situationen. Svenskarna var instängda av ryssarna och sjukdomar härjade så de var tvungna att kapitulera i Helsingfors.

Rättegång
I Sverige väckte kriget förbittring mot hattarna som i sin tur välte över skulden på befälhavarna vilket gjorde att bland annat Buddenbrock och Lewenhaupt dömdes till döden. Utslaget på dödsdomen löd:
'att han icke hållit sina trupper tillsammans, utan låtit dem delvis angripas och nedgöras, att han icke satt Villmanstrand i försvarstillstånd, att han lämnat Wrangel utan hjälp och sålunda varit vållande till nederlaget vid Villmanstrand, osv.'

Domarna bestämde att det skulle bli halshuggning vilket själva sättet ansågs som förolämpande. De med högre rang brukade få bli skjutna vilket ansågs som humanare. Dagen före avrättningen framförde Buddenbrocks son till ständerna sin fars önskan som löd:
'att förskonas från bödeln och bödelsyxan och att i stället, som en gammal krigare, få falla för andra krigares kulor'.
Adeln och borgareståndet gav sitt bifall men präst- och bondeståndet vägrade och domen måste således bli halshuggning. Inför en stor folksamling vid sandbacken vid Norrtull i Stockholm halshöggs Buddenbrock den 16 juli 1743, sex dagar före sin 58-årsdag.

Familj & barn
I juli 1706 gifte sig Henrik Magnus (21) med Magdalena Elisabeth de Ram van Hagedoorn (19) som var dotter till den holländske översten Rahm von Hagedorn. Henrik och Magdalena fick barnen:
1) Magdalena Elisabeth (1717-1768)
2) Fredrik Magnus (1719-1785)
3) Ulrika Dorothea (1721-1788)
4) Carl Henrik (1725-1745)

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-13 | Uppdaterad 2020-07-19
Samtida händelser 1685 - 1743
1685 Kaffet kommer till Sverige
1687 Newton ger ut sin gravitationslag
1690 Kakao/choklad kommer till Sverige
1691 Sverige drabbas av missväxt
1693 Drottning Ulrika Elonora dör
1695 En svår missväxt drabbar Sverige
1697 Kung Karl XI dör
1697 Karl XII blir kung
1697 Stockholms slott brinner
1700-1721 Stora nordiska kriget pågår
1704 Sista häxavrättningen i Sverige
1707 Ramlösa Hälsobrunn invigs
1709 Slaget vid Poltava
1710 Ca 100 000 svenskar dör i pesten
1713 Kalabaliken i Bender
1715 Nödmynt börjar tillverkas (sv)
1718 Karl XII stupar i Halden, Norge
1718 Puckle uppfinner maskingeväret
1720 Fredrik I blir svensk kung
1721 Ryska flottan härjar Norrlands kust
1725 Missväxt i stora delar av landet
1726 Bönemöten i hemmen förbjuds
1730 Glasögonbågarna uppfinns
1731 Ostindiska kompaniet bildas
1734 Stympning avskaffas som straff
1734 Bouppteckningar blir lag i Sverige
1739 Vetenskapsakademien grundas
1740 Bellman föds i Stockholm
1741-1743 Hattarnas ryska krig
1743 Stora daldansen utspelar sig

Källor
dela sidan
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon