Henrik Magnus von Buddenbrock

Levde: 1685-1743 (avrättad, 57 år)
Titel: Generallöjtnant, friherre
Adel/ätt: Adliga och friherrliga ätterna von Buddenbrock. Friherrlig 1731
Far: Heinrich Gotthard von Buddenbrock (1648-1727)
Mor: Charlotta Cronman (död ca 1710)

Henrik Magnus von Buddenbrock - målad av Johan Starbus

Biografi
Henrik Magnus von Buddenbrock föddes 22 juli 1685 i Livland (som då tillhörde Sverige) som son till ryttmästare Heinrich Gotthard von Buddenbrock (37) och Charlotta Cronman.

Buddenbrock gick in i krigshären redan som ung och var en av dem som efter slaget vid Poltava gick med Karl XII över Dnepr in i Turkiet. 1711 blev han kapten i livgardet, 1714 grenadiermajor, 1717 överste för Västerbottens regemente, 1730 generalmajor och året därpå friherre. Femtiotre år gammal (1738) blev han chef för Värmlands och Nerikes regemente och två år senare generallöjtnant.

Lewenhaupt
Lewenhaupt
(1691-1743)

Hattarnas ryska krig
Politiskt var han med i hattarnas parti och var en av dem som ivrade för ett fredsbrott med Ryssland och för sin nit fick han överbefälet över de i Finland sammandragna trupperna. När hattarnas ryska krig väl brutit ut blev en här under Wrangel slagen vid Villmanstrand den 23 augusti 1741 - mycket därför att de inte lydde Buddenbrocks uppmaning till försiktighet. Lewenhaupts ankomst till krigsplatsen förbättrade inte heller situationen. Svenskarna var instängda av ryssarna och sjukdomar härjade så de var tvungna att kapitulera i Helsingfors.

Rättegång
I Sverige väckte kriget förbittring mot hattarna som i sin tur välte över skulden på befälhavarna vilket gjorde att bland annat Buddenbrock och Lewenhaupt dömdes till döden. Utslaget på dödsdomen löd:
'att han icke hållit sina trupper tillsammans, utan låtit dem delvis angripas och nedgöras, att han icke satt Villmanstrand i försvarstillstånd, att han lämnat Wrangel utan hjälp och sålunda varit vållande till nederlaget vid Villmanstrand, osv.'

Domarna bestämde att det skulle bli halshuggning vilket själva sättet ansågs som förolämpande. De med högre rang brukade få bli skjutna vilket ansågs som humanare. Dagen före avrättningen framförde Buddenbrocks son till ständerna sin fars önskan som löd:
'att förskonas från bödeln och bödelsyxan och att i stället, som en gammal krigare, få falla för andra krigares kulor'.
Adeln och borgareståndet gav sitt bifall men präst- och bondeståndet vägrade och domen måste således bli halshuggning. Inför en stor folksamling vid sandbacken vid Norrtull i Stockholm halshöggs Buddenbrock den 16 juli 1743, sex dagar före sin 58-årsdag.

Äktenskap & barn
I juli 1706 gifte Henrik Magnus sig (21) med Magdalena1687-1752 Elisabeth de Ram van Hagedoorn (19) som var dotter till den holländske översten Rahm von Hagedorn. Henrik och Magdalena fick barnen:
1) Magdalena Elisabeth (1717-1768)
2) Fredrik Magnus (1719-1785)
3) Ulrika Dorothea (1721-1788)
4) Carl Henrik (1725-1745)

År Titel/händelse (urval)
1702 Svensk krigstjänst i Kurland
1706 Tjänstgjorde i holländsk tjänst i Bfabant
1706 Kapten vid Smålands tremännings infanteriregemente
1708 Gjorde tjänst i A. L. Lewenhaupts armé i Kurland
1708-1714 Vid svenska huvudarmén samt hos Karl XII i Turkiet fram till oktober 1714
1711-1714 Kapten vid livgardet (11 apr)
1714 Grenadjärmajor vid livgardet
1715 Deltog i försvaret av Stralsund
1715 Blev fånge i Stralsund
1717 Generaladjutant hos Karl XII; överste och chef för Västerbottens regemente (juni)
1717 Deltog i bohuslänska fälttåget
1718 Deltog i norska fälttåget
1720-1721 Deltog i Västerbottens försvar
1723 Förflyttning till Hälsinge regemente
1729 Svensk adelsman
1730-1740 Generalmajor av infanteriet
1731 Friherre (juni)
1735 Generalmönsterherre för Jämtlands dragonregemente och kavallerikompani samt Västerbottens regemente
1738 Förflyttning till Närkes och Värmlands regemente
1739 Kommenderad till Finland på hösten
1740 Generallöjtnant av infanteriet
1740-1741 Tillförordnad överbefälhavare i Finland (aug-sept)
1741-1742 Deltog i 1741-1742 års fälttåg
1742 Hemkallad (26 juli)
1743 Ställd inför rätta och dömd till döden (21 maj)

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-13 | Uppdaterad 2021-01-10

Samtida händelser 1685 - 1743
1685 Kaffet kommer till Sverige
1687 Newton ger ut sin gravitationslag
1690 Kakao/choklad kommer till Sverige
1691 Sverige drabbas av missväxt
1693 Drottning Ulrika Elonora dör
1695 En svår missväxt drabbar Sverige
1697 Kung Karl XI dör
1697 Karl XII blir kung
1697 Stockholms slott brinner
1700-1721 Stora nordiska kriget pågår
1704 Sista häxavrättningen i Sverige
1707 Ramlösa Hälsobrunn invigs
1709 Slaget vid Poltava
1710 Ca 100 000 svenskar dör i pesten
1713 Kalabaliken i Bender
1715 Nödmynt börjar tillverkas (sv)
1718 Karl XII stupar i Halden, Norge
1718 Puckle uppfinner maskingeväret
1720 Fredrik I blir svensk kung
1721 Ryska flottan härjar Norrlands kust
1725 Missväxt i stora delar av landet
1726 Bönemöten i hemmen förbjuds
1730 Glasögonbågarna uppfinns
1731 Ostindiska kompaniet bildas
1734 Stympning avskaffas som straff
1734 Bouppteckningar blir lag i Sverige
1739 Vetenskapsakademien grundas
1740 Bellman föds i Stockholm
1741-1743 Hattarnas ryska krig
1743 Stora daldansen utspelar sig

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon