Nicolaus Copernicus

Levde: 1473-1543 (70 år)
Titel: Astronom, präst, matematiker, astrolog och läkare
Far: Mikołaj Kopernik (-1483)
Mor: Barbara Watzenrode

Nicolaus Copernicus

Biografi
Nicolaus Copernicus (Kopernik) föddes den 19 februari 1473 i Torun, Kujawsko-Pomorskie, i Polen som son till köpmannen Mikołaj Kopernik och Barbara Watzenrode.

Arton år gammal (1491) skrevs han in vid universitetet i Krakow där han studerade matematik i fyra år. 1497 reste han till Bologna, och senare till Padova i Italien där han tog doktorsgraden i medicin och även var professor i matematik.

Väl hemma i Polen igen blev han 1503 kanonikus vid domkyrkan i Frauenburg. Vid sidan av sina kyrkliga uppgifter sysselsatte han sig också med astronomiska studier och observationer. Genom att gå igenom alla föregående kända astronomers forskningsresultat, försökte han leta fram ett enda system som skulle vara både enkelt och bestående för all framtid. Det han kom fram till mellan åren 1507-1530 skrev han ner i en bok som han kallade för De orbium cælestium revolutionibus libri VI. Av rädsla för förföljelse vågade han emellertid inte ge ut boken förrän flera år senare efter påtryckningar från vänner. Enligt den står solen i centrum för universum, med planeterna och däribland även Jorden, färdandes i cirkulära banor runt sig.

Copernicus gick bort den 24 maj 1543, 70 år gammal. Hans skrift som kom ut en kort tid före hans död rönte först välvilja från katolska kyrkan, men 73 år senare, år 1616, uppfördes den på 'Index Librorum Prohibitorum', det vill säga katolska kyrkans lista över förbjudna böcker. Åttionio år efter Copernicus död blev Galileo Galilei torterad för att han trodde på Copernicus teorier. Skriften blev avskriven från listan först 1757.

dela sidan
  
Samtida händelser 1473 - 1543
1478  Spanska inkvisitionen upprättas.
1486  Maximilian blir kung i Tyskland.
1492  Columbus seglar till Amerika.
1503-1506  Da Vinci målar Mona Lisa.
1506  Christopher Columbus dör.
1509  Henrik VIII blir kung i England.
1513  Jakob V blir kung i Skottland.
1517  Martin Luther spikar upp sina 95 teser.
1519  Da Vinci dör i Frankrike.
1520  Stockholms blodbad.
1533  Ivan den förskräcklige blir tsar (Ryssland)
1536  Henrik VIII:s hustru Anne Boleyn avrättas.
1542  Henrik VIII:s hustru Cat. Howard avrättas.

Källor

Inlagd 2004-11-28 | Uppdaterad 2019-10-11