Martin Luther

Levde: 1483-1546 (62 år)
Titel: Tysk reformator, augustinsk munk
Far: Johann (Hans) Luther (ca 1459-1530)
Mor: Margarethe Lindemann (1463-1531)

Martin Luther

Biografi
Martin Luther föddes den 10 november 1483 i Eisleben i Tyskland som son till den fattige bergsmannen Johann (Hans) Luther (ca 24) och Margarethe Lindemann (20). Luther fick en sträng och hård uppfostran i hemmet, vilket ledde till att han blev skygg och hade anlag för ångest. Han växte upp med en mor som var otroligt rädd för häxor, troll, sol- och månförmörkelser, djävulen och dylika övernaturliga saker.

Studier
Som fjortonåring vistades Luther i en skola i Magdeburg som tillhörde 'det gemensamma livets bröder' där två saker präglade honom: de katolska praktfulla gudstjänsterna och åsynen av en furste av Mansfield i botgörardräkt, vilket väckte tanken att på den vägen vinna en nådig Gud.

Arton år gammal (1501) skrevs han in vid Erfurts universitet och skulle enligt faderns önskan ägna sig åt juridik. På universitetet hittade han dock en latinsk bibel som han började studera, och när sedan en nära vän dog började han grubbla över Gud och "domen". Pesten som härjade ökade också hans ångest.

Blev munk
Den 2 juli 1505 då Luther var på hemväg efter ett besök vid sina föräldrar överraskades han av ett kraftfullt blixtnedslag och det sägs att han då skall ha ropat: 'Hjälp, Sankt Anna, jag vill bli munk!'. Löftet om att bli munk höll han och mot faderns vilja började han därför i de reformerade augustinereremiternas kloster i Erfurt. Efter ett novisår blev han sedan fullständig munk.

Martin Luther

95 teser
Den 31 oktober 1517 spikade han på slottskyrkodörren i Wittenberg upp 95 teser (teorier) som riktade sig bland annat mot handeln av avlatsbrev. Från och med denna dag brukar reformationen början räknas. Teserna var skrivna på latin men de blev översatta och tryckta av studenter som sedan spred dem över hela Tyskland. På grund av teserna skickade påven i juli 1518 en "bulla" (påvlig skrivelse) till Luther där han hotade att bannlysa honom om han inte tog tillbaka sina uttalanden. Luther vägrade emellertid och brände istället "bullan" på bål. Efter detta var han ju förståss tvungen att gömma sig, vilket han gjorde i Eisenach, Tyskland, och under tiden han var gömd översatte han Nya Testamentet till tyska. I oktober samma år (1518) träffade han påvens ombud, kardinal Thomas Cajetanus och hela år 1519 fortsatte diskussionerna och striderna. I juni 1520 blev han av påven förklarad både bannlyst och fredlös.

Erasmus av Rotterdam
Samtidigt med Luther levde filosofen och humanisten Erasmus av Rotterdam. De bägge har ansetts som den reformatoriska rörelsens egentliga grundare och ledare. De fick efter en tid dock helt skilda åsikter vilket gjorde att häftiga åsiktsstrider och tvister bröt ut mellan dem. Erasmus menade att människan hade en "fri vilja gentemot Gud", något som Luther inte höll med om. Erasmus ville också gå långsamt fram och begränsa reformationen till de lärda, medan Luther ville gå snabbare fram. Han tyckte att reformationen skulle omfatta alla, inte bara de lärda. Erasmus gav till slut ut skriften Om den fria viljan som Luther besvarade med sin skrift Om den trälbundna viljan.

Äktenskap & barn
Fyrtiotvå år gammal, i juni 1525, gifte han sig med nunnan Katharina von Bora (26) och avfärdade därmed det katolska celibatet för präster. Med Katarina fick han barnen:
1) Johannes (1526-1575)
2) Elisabeth (1527-1528) († 1 år)
3) Magdalena (1529-1542)
4) Martin Junior (1531-1565)
5) Paul (1533-1593)
6) Margaretha (1534-1570)
7) Jakob ?

Luther (62) gick bort av ett slaganfall den 18 februari 1546 och begravdes i All Saints' Church, Wittenberg i Tyskland.

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-29 | Uppdaterad 2021-01-10

Samtida händelser 1483 - 1546
1486 Maximilian blir kung i Tyskland
1492 Columbus seglar till Amerika
1503-1506 Da Vinci målar Mona Lisa
1506 Christopher Columbus dör
1509 Henrik VIII blir kung i England
1513 Jakob V blir kung i Skottland
1517 Martin Luther spikar upp 95 teser
1519 Da Vinci dör i Frankrike
1520 Stockholms blodbad
1521 Martin Luther blir bannlyst
1524 Vasco da Gama dör
1533 Ivan den förskräcklige blir rysk tsar
1536 Anne Boleyn avrättas
1542 Catherine Howard avrättas

Källor

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon