Martin Luther

Levde: 1483-1546 (62 år)
Titel: Tysk reformator, augustinsk munk
Far: Johann (Hans) Luther (ca 1459-1530)
Mor: Margarethe Lindemann (1463-1531)
Martin Luther Historia
Martin Luther föddes den 10 november 1483 i Eisleben i Tyskland som son till den fattige bergsmannen Johann (Hans) Luther (ca 24) och Margarethe Lindemann (20). Luther fick en sträng och hård uppfostran i hemmet, vilket ledde till att han blev skygg och hade anlag för ångest. Han växte upp med en mor som var otroligt rädd för häxor, troll, sol- och månförmörkelser, djävulen och dylika övernaturliga saker.

Som fjortonåring vistades han i en skola i Magdeburg som tillhörde det gemensamma livets bröder, där två saker präglade honom: de katolska praktfulla gudstjänsterna och åsynen av en furste av Mansfield i botgörardräkt, vilket väckte tanken att på den vägen vinna en nådig Gud. Arton år gammal (1501) skrevs han in vid Erfurts universitet och skulle enligt faderns önskan ägna sig åt juridik. På universitetet hittade han dock en latinsk bibel som han började studera, och när sedan en nära vän dog började han grubbla över Gud och "domen". Pesten som härjade ökade också hans ångest.

Den 2 juli 1505, då han var på hemväg efter ett besök vid sina föräldrar, överraskades han av ett kraftfullt blixtnedslag, och det sägs att han då skall ha ropat: "Hjälp, Sankt Anna, jag vill bli munk!". Löftet om att bli munk höll han och mot faderns vilja började han därför i de reformerade augustinereremiternas kloster i Erfurt. Efter ett novisår blev han sedan fullständig munk.

Den 31 oktober 1517 spikade han på slottskyrkodörren i Wittenberg upp 95 teser (teorier) som riktade sig bland annat mot handeln av avlatsbrev. Från och med denna dag brukar reformationen början räknas. Teserna var skrivna på latin men de blev översatta och tryckta av studenter som sedan spred dem över hela Tyskland. På grund av teserna skickade påven i juli 1518 en "bulla" (påvlig skrivelse) till Luther där han hotade att bannlysa honom om han inte tog tillbaka sina uttalanden. Luther vägrade emellertid och brände istället "bullan" på bål. Efter detta var han ju förståss tvungen att gömma sig, vilket han gjorde i Eisenach, Tyskland, och under tiden han var gömd översatte han Nya Testamentet till tyska. I oktober samma år (1518) träffade han påvens ombud, kardinal Thomas Cajetanus och hela år 1519 fortsatte diskussionerna och striderna. I juni 1520 blev han av påven förklarad både bannlyst och fredlös.

Samtidigt med Luther levde Erasmus av Rotterdam. De bägge har ansetts som den reformatoriska rörelsens egentliga grundare och ledare. De fick efter en tid dock helt skilda åsikter vilket gjorde att häftiga åsiktsstrider och tvister bröt ut mellan dem. Erasmus menade att människan hade en "fri vilja gentemot Gud", något som Luther inte höll med om. Erasmus ville också gå långsamt fram och begränsa reformationen till de lärda, medan Luther ville gå snabbare fram. Han tyckte att reformationen skulle omfatta alla, inte bara de lärda. Erasmus gav till slut ut skriften Om den fria viljan som Luther besvarade med sin skrift Om den trälbundna viljan.

Fyrtiotvå år gammal, i juni 1525, gifte han sig med nunnan Katharina von Bora (26) och avfärdade därmed det katolska celibatet för präster. Med Katarina fick han barnen:
1) Johannes 1526-1575
2) Elisabeth 1527-1528
3) Magdalena 1529-1542
4) Martin Junior 1531-1565
5) Paul 1533-1593
6) Margaretha 1534-1570
7) Jakob ?

Luther dog av ett slaganfall den 18 februari 1546, 62 år gammal.

dela sidan
  
Samtida händelser 1483 - 1546

1486  Maximilian blir kung i Tyskland.
1492  Columbus seglar till Amerika.
1503-1506  Da Vinci målar Mona Lisa.
1506  Christopher Columbus dör.
1509  Henrik VIII blir kung i England.
1513  Jakob V blir kung i Skottland.
1517  Martin Luther spikar upp sina 95 teser.
1519  Da Vinci dör i Frankrike.
1520  Stockholms blodbad.
1521  Martin Luther blir bannlyst av katolska kyrkan
1524  Upptäcktsresande Vasco da Gama dör.
1530  Första lotteriet med pengar i vinst (Florens).
1533  Ivan den förskräcklige blir tsar (Ryssland)
1536  Henrik VIII:s hustru Anne Boleyn avrättas.
1542  Catherine Howard avrättas.

Källor


Inlagd 2004-11-29 | Uppdaterad 2017-10-25