Isaac Newton

Titel:
Matematiker, fysiker och astronom
Levde:
1642 - 1727 (84 år)
Isaac Newton - vaxdocka på Madame Tussauds i London

Historia:

Isaac Newton föddes den 25 december 1642 (gamla stilen) i Lincolnshire i England som son till lantbrukaren Isaac Newton, som dog tre månader före Isaac (d.y.) föddes. Hans mor hette Hannah Ayscough, och när han var två år gammal gifte hon om sig och han fick då flytta till sina morföräldrar, där han var till han var fjorton år gammal. Då styvfadern dog 1656 fick han flytta hem till sin mor igen.

Han studerade först vid en skola i Grantham och började 1661, som nittonåring, på Cambridge där han senare tog studenten. Han studerade skrifter från vetenskapsmännen Galileo Galilei och Renatus Cartesius (Descartes). På skolan fick han undervisning i matematik av teologen, professorn och matematikern Isaac Barrows (1630-1677).

Från hösten 1665 till våren 1667 var universitetet stängt då pesten härjade, och han bodde då hemma där han fortsatte att studera. 1665 blev han "bachelor of arts" 1667 "fellow" vid Trinity college (en slags avlönad docent), 1668 "master of arts" och året därpå (1669) utnämndes han, vid 27 års ålder, till Barrows efterträdare som professor i matematik.

Hans namn är främst känt genom tre stora upptäcker, ljusets sammansättning, infinitesimalkalkylen och gravitationslagen. Dessa tre upptäckter hade han i grunden redan funderat ut innan han fyllde 25 år. Just infinitesimalkalkylen kom han i början av 1700-talet att tvista med Gottfried Leibniz om, vem som i själva verket hade tänkt ut den. Leibniz var en tysk matematiker. Troligen hade de, på var sitt håll, kommit fram till samma sak, men båda två trodde att de blivit kopierade av den andre. Newton publicerade inte sitt arbete förrän flera år efter han kommit på dem (1687), vilket däremot Leibniz gjorde. Efter en utredning kom de fram till att Newton varit först.

De tre största verken han gett ut är: Philosophical Transactions (1672), Principia (principerna) (1687) och Opticks (1704).

Isaac NewtonVid 1689 års parlamentsförhandlingar blev han bekant med Charles Montague (senare lord Halifax) och utnämndes genom honom 1699 till myntmästare. Fyra år senare blev han "ständig president" för Royal society" och den 16 april 1705 blev han "knight", som är en engelsk hederstitel (efter baron i rang). Eftersom han blev "Knight" (adlad) fick han sir framför sitt dopnamn - sir Isaac Newton . Han var den förste att bli adlad av vetenskapliga skäl. Newton uppfann ett särskilt teleskop som bestod av en spegel med prisma och okular. Han sysselsatte sig även med studier i kemi och kronologi, och han skrev en skrift om detta som heter The chronology of ancient kingdoms amended.

Han dog efter en längre tids sjukdom i Kensington den 20 mars 1727, 84 år gammal, och begravdes i Westminster Abbey. Några av de sista orden han sa här i livet sägs ha varit: - Jag vet inte hur jag kan te mig för världen. Men i mina ögon tycker jag mig endast ha varit en pojke som lekt på en havsstrand och roat mig med att då och då leta reda på en slätare kiselsten eller en vackrare snäcka än vanligt, medan den stora oceanen av sanning legat oupptäckt framför mig".

Översta bilden visar en vaxdocka på Madame Tussauds vaxkabinett i London som skall föreställa Isaac.

 
Samtida händelser under Isaacs livstid
1649  Englands kung, Karl I avrättas.
1652  Första kaffehuset i London öppnar.
1656  Christiaan Huygens tar patent på pendeluret.
1657  Leopold I blir kung i Österrike.
1660  Karl XI blir svensk kung.
1660  Karl II blir kung i England.
1666  London härjas av en stor brand.
1669  Konstnären Rembrandt dör den 4 okt, 63 år gammal
1673  Författaren Jean Baptiste Molière dör.
1675  Danmark förklarar Sverige krig.
1681  Biskopen Canutus Hahn leder försvenskningen av Skåne och Blekinge.
1684  Dansktalande lärare börjar avskedas i Skåne, pga. "försvenskningen".
1688-1697  "Nioårskriget pågår".
1697  August II blir kung i Polen.
1697  Karl XII blir kung i Sverige.
1701  Kaparen William Kidd avrättas.
1703  S:t Petersburg grundläggs.
1709  August II blir kung i Polen.
1714  George I blir kung i UK.
1715  Ludvig XV blir fransk kung.
1718  Maskingeväret uppfinns av James Puckle.
1719  Ulrika Eleonora blir svensk drottning.
1719  Daniel Defoe skriver Robinson Crusoe.
1726  Författaren Jonathan Swift ger ut Gullivers resor.

Inlagd 2005-02-04 | Uppdaterad 2017-12-01
Källor