Erasmus av Rotterdam

Levde: 1466-1536 (69 år)
Titel: Filosof, teolog och humanist
Far: Rotger Gerard (-1483)
Mor: Margaretha Rutgers (-1483)
Erasmus av Rotterdam Historia
Desiderius Erasmus Roterodamus föddes i oktober 1466 (eller 1469 ovisst årtal) förmodligen i Rotterdam i Nederländerna eller i dess närhet eftersom han kallades för Erasmus av Rotterdam. Hans egentliga namn var Geert Geertz. Han tog sig dock det latinska förnamnet Desiderius som betyder 'den efterlängtade' och det grekiska efternamnet Erasmus som betyder 'den åtrådde'.

Nio år gammal sändes han till den berömda skolan i Deventer (Nederländerna) där han väckte uppseende genom sin förbluffande intelligens. Efter sina föräldrars död 1483 (de dog bägge två av pesten) och efter att en opålitlig förmyndare lagt beslag på hans arv, tvangs han tillbringa tre år i en klosterskola i staden 's-Hertogenbosch. Efter det sökte han inträde i ett augustinkloster, där han fullständigt fördjupade sig i klassiska studier. Biskop Henri de Bergues av Cambrai ordnade dock så att han kunde fortsätta sina studier i Paris. Med ekonomisk hjälp från några engelska adelsmän kunde han 1499-1500 göra en resa till England där hans intresse för de religiösa frågorna väcktes ännu mer. 1506-1509 företog han en resa till Italien, där han i Turin fick teologidoktorsvärdighet. Där knöt han också kontakter med romerska prästväldets högsta män.

Erasmus målad av Hans Holbein
Erasmus år 1523, målad av Hans Holbein
Människans villkor intresserade Erasmus och han var mycket kritisk till den katolska kyrkan. Som 'humanisternas furste' var Erasmus efterfrågad på alla håll och han dominerade på sin tid hela Europas bildade värld. Fram till 1521 var hans liv fyllt av ständiga resor mellan England, Nederländerna, Frankrike och Tyskland. Han uppehöll sig längre tider på vissa platser när han fick olika anställningar, till exempel fick han av Henrik VIII en professur i Cambridge, av den tysk-romerska kejsaren Karl V en befattning som kungligt råd i Bryssel och av påven Adrian av Utrecht en professorsplats i universitetsstaden Leuven i Belgien.

I de två sistnämnda skrifterna går han till angrepp över sin tids alla svagheter, särskilt på det kyrkliga området. I satiren 'Dårskapens lov' driver han med både kyrkan och världsliga händelser. Han översatte också flera verk från grekiska, bland annat Nya testamentet som publicerades 1516, han ville att alla skulle kunna läsa den. För att själv kunna övervaka att skrifterna trycktes på rätt sätt bosatte han sig 1521 i Basel. Ungefär från samma tid ändrade han ståndpunkt i de kyrkliga frågorna.

Från början stödde han Martin Luther som precis som han själv setts som den reformatoriska rörelsens egentliga grundare och ledare, men samtidigt som reformationen bredde ut sig drog Erasmus sig tillbaka. Erasmus och Luther hamnade snart i häftiga meningsstrider med varandra. Erasmus menade att människan hade en fri vilja i förhållande till Gud, något som Luther bestred. Erasmus ville gå långsamt fram och begränsa reformationen till de lärda. Luther ville istället gå snabbare fram och tyckte att reformationen skulle omfatta alla, inte bara de lärda. Det blev ganska stora konflikter mellan de två herrarna. Erasmus gav ut skriften 'Om den fria viljan' (1524) som Luther besvarade med skriften 'Om den trälbundna viljan' (1525).

Årtal Bibliografi (urval)
1500 Adagio (ordstäv)
1502 Enchiridion militis christiani
1509 De contemtu mundi
1509 Encomium moriae (Dårskapens lov)
1512 De duplici rerum ac verborum copia
1514 Parabolarum liber
1515 De octo partium orationis constructione
1518 Antibarbarorum liber
1518 Colloquia jamiliaria (Förtroliga samtal)
1524 Om den fria viljan
De ratione studii et instituendi pueros commentarius

Erasmus gick bort i Basel, Schweiz, den 11 eller 12 juli 1536, 69 år gammal och begravdes i Basle's katedral i Schweiz.

dela sidan
  
Samtida händelser 1466 - 1536

1478  Spanska inkvisitionen upprättas.
1486  Maximilian blir kung i Tyskland.
1492  Columbus seglar till Amerika.
1503-1506  Da Vinci målar Mona Lisa.
1506  Christopher Columbus dör.
1509  Henrik VIII blir kung i England.
1513  Jakob V blir kung i Skottland.
1517  Martin Luther spikar upp sina 95 teser.
1533  Ivan den förskräcklige blir tsar (Ryssland)
1536  Henrik VIII:s hustru Anne Boleyn avrättas.

Källor


Inlagd 2005-08-06 | Uppdaterad 2019-04-14