Oskar Bernadotte

Levde: 1859-1953 (93 år)
Titel: Prins - (hertig av Gotland) Greve av Wisborg
Far: Oskar (1829-1907)
Mor: Sofia av Nassau (1836-1913)

Oskar Bernadotte

Biografi
Oskar Karl August Bernadotte föddes 15 november 1859 i Arvfurstens palats i Stockholm som son till blivande svenska kungen Oskar (II) (30) och Sofia av Nassau (23). Oskar fick vid födseln titeln Hertig av Gotland. Oskar var bror till Gustav V.

Oskar studerade dels i hemmet i den så kallade "prinsskolan" i Arvfurstens palats, dels i Beskowska skolan. Åren 1873-76 deltog han årligen som extra kadett i sjöexpeditioner och i november 1879 tog han sjöofficersexamen. Efter att han studerat vid Uppsala universitet 1881-1882 och vid Kristiania (Oslo) universitet 1883 gjorde han en världsomsegling från december 1883 till maj 1885.

Äktenskap
Tjugoåtta år gammal, den 15 mars 1888, gifte han sig med Ebba Henrietta Munch av Fulkila (29). Bröllopet ägde rum i Bournemouth i England. Eftersom Ebba var en "icke-furstlig" kvinna var Oskar enligt grundlagen tvungen att avsäga sig titlarna "kunglig höghet" och "hertig av Gotland". Dessutom gick han även miste om arvsrätten till den svenska kronan.
Av sin morbror, storhertig Adolf av Nassau-Luxemburg, fick han och Ebba istället Luxemburgskt adelskap och de ärftliga titlarna "Greve och Grevinna av Wisborg". Av sin far fick han rätten att kalla sig prins Oskar Bernadotte men prinstiteln gick inte i arv till hans barn.

Ebba Henrietta
Ebba Henrietta
(1858-1946)
I april 1889 dog Oskars faster Eugénie (59) och han ärvde då hennes egendom Fridhem på Gotland där hans familj sedan brukade vistas på somrarna.

Barn
Med sin hustru Ebba fick Oskar så småningom barnen:
1) Maria Sophie Bernadotte 1889-1974
2) Karl Oskar Bernadotte 1890-1977
3) Ebba Sofia Bernadotte 1892-1936
4) Elsa Viktoria Bernadotte 1893-1996
5) Folke Bernadotte 1895-1948

Åren efter giftermålet tjänstgjorde han i Karlskrona. Där deltog han även i grundandet av Blekinge läns nykterhetssällskap. 1892 flyttade hela familjen till Östermalmsgatan 56 i Stockholm och 1907 köpte Oskar det gamla herresätet Malmsjö i Södertörn.

Oskar och hans hustru var mycket religiösa och ägnade mycket av sin tid åt kristen verksamhet. 1892 blev han ordförande i förbundsstyrelsen för KFUM (Kristliga Föreningen av Unga Män) och där var han sedan ordförande under många år. Han var också Sveriges representant i KFUM:s världsförbunds styrelse i Genève. Han deltog ofta som högtidstalare i de olika konferenser som KFUM anordnade och det sägs att hans föredrag alltid präglades av innerlighet, värme och av en medryckande kraft.

År 1898 blev han ordförande i "Lapska missionens vänner" som hans faster Eugénie grundat 1883. Vid flera tillfällen besökte han lapparna vid de så kallade lappmässorna som bland annat hölls i Ånge. Han var också ledare av söndagsskolan i Brummerska skolan i Stockholm samt ledamot av styrelsen för Soldaternas vänner. Han var även angelägen om att fångarna i svenska fängelser skulle ha det bra och var därför ordförande i en kommitté för fångarnas väl. Han brukade som regel besöka fångarna på Långholmen en gång i veckan!

1903 utnämndes Oskar till viceamiral. Den 1 november 1926 skänkte han egendomen Fridhem på Gotland - tillsammans med en större summa pengar - till KFUM.
1946 dog hustrun Ebba (88) och två år senare, den 17 september 1948, mördades hans son Folke (53) när denne var på uppdrag som FN-medlare i Palestina. Folke var chef för Röda Korsets hjälpaktion i Tyskland och våren 1945 hjälpte han till att befria 30 000 koncentrationslägerfångar.

Oskar dog den 4 oktober 1953, 93 år och 10 månader gammal.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2006-08-10 | Uppdaterad 2019-03-06
Samtida händelser 1859 - 1953
1865  Svenska röda korset bildas.
1872  Karl XV dör. Oscar II blir kung.
1873  "Riksdalern" ersätts av "kronan".
1877  Telefonen börjar införas i Sverige.
1878  Metersystemet införs, fot och aln tas bort.
1881  Nattarbete för barn och ungdom förbjuds.
1885  Första lyckade blindtarmsoperationen.
1886  John S. Pemberton uppfinner Coca-cola.
1889  Första telefonkatalogen ges ut.
1890  Sveriges sista avrättning av en kvinna.
1894  Rudyard Kipling ger ut Djungelboken.
1897  Första Penninglotten säljs.
1901  Allmän värnplikt införs.
1905  Unionen mellan Sverige Norge upplöses.
1907  Oscar II dör. Gustav V blir kung.
1910  Sveriges sista dödsstraff verkställs.
1912  Titanic sjunker och ca 1522 omkommer.
1913  Gideon Sundbäck uppfinner blixtlåset.
1917  Ryska revolutionen bryter ut.
1919  Mors dag firas för första gången i Sverige.
1921  Första riksdagsvalet där kvinnor har rösträtt.
1924  Världens första TV-sändning genomförs.
1927  Charles Lindbergh flyger över Atlanten.
1930  Sverige har 6 142 191 invånare.
1933  Adolf Hitler blir tysk rikskansler.
1936  Obligatorisk 7-årig folkskola införs.
1938  "Kristallnatten".
1939  Andra världskriget bryter ut.
1942  Astrid Lindgrens Pippi Långstrump ges ut.
1945  Atombomber över Hiroshima och Nagasaki.
1945  Andra världskriget avslutas.
1950  Gustav V dör. Gustav VI Adolf blir kung.
1952  Fullständig religionsfrihet införs i landet.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
Kungliga släktband (Sundberg)

Hemsida:
» riksarkivet.se

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon