Albertus Pictor

Levde: ca 1440-1509 (ca 69 år)
Titel: Konstnär, målare
Epok/stil: Kyrkomålare

Albertus Pictor

Biografi
Albertus Pictor, också känd som Albrekt (Albert) målare eller 'pärlstickare' föddes, troligen i Tyskland mellan åren 1440-1450. Föräldrar okända.

I offentliga handlingar kallas han för 'Pärlstickare', alltså en hantverkare som broderade med pärlor, silver och guld, dock har inga sådana broderier av honom hittats. Albertus är emellertid känd för sitt arbete som kyrkomålare, han dekorerade kyrkornas väggar, murar, valv och tak med bibliska figurer och ornament. Han målade sammanhängande berättelser som är kronologiskt ordnade.

Albertus Pictor
Enda bevarade signerade självporträttet av Pictor
Familj
Man vet att han 1473 gifte sig med 'Johan Målares änka', vad hustrun hette eller om de hade några barn är inte känt. Giftermålet ledde till att han blev ledare för en stor målarverkstad, och ägde, enligt Stockholms stadsböcker, ett hus vid Stadssmedjegatan, nuvarande Västerlånggatan, i Stockholm åren 1481, 1482 och 1501–1508. Han betalade också mer i skatt än de andra som arbetade med samma sak, vilket kan betyda att han hade en mer framskjuten ställning. Möjligen var det efter han gifte sig till målarverkstaden som han själv började måla, eftersom han tidigare kallats för pärlstickare.

Den enda signerade självporträttet av Pictor finns i Lids kyrka i Södermanland. Den är signerad och den latinska texten kan översättas med ungefär 'Minns mig, Albertus, denna kyrkas målare'

Pictors storhetstid var på 1480 men mot slutet av sitt liv överlät han mycket av arbetet till sina gesäller.

Pictor gick bort i Stockholm 1509. Efter hans bortgång, och efter reformationen som startade i slutet av 1520-talet (då den katolska kyrkan omvandlades till den evangeliska-lutherska kyrkan) målades väggarna över i kyrkorna. Därmed försvann de dramatiska och färggranna bibliska händelser som fanns målade på väggarna - och för det vanliga folket, som varken kunde läsa eller skriva, måste det ha varit riktigt tråkigt. Albertus Pictors kalkmålning i Härnevi kyrka
Albertus Pictors väggmålning i Härnevi kyrka, Uppland
Verk/kyrkomålningar
Almunge kyrka, Uppland
Bälinge kyrka, Uppland
Dingtuna kyrka, Västmanland 1470-talelt
Eds kyrka, Uppland 1487
Floda kyrka, Södermanland 1487
Husby-Sjutolft kyrka, Uppland
Härkeberga kyrka, Uppland
Härnevi kyrka, Uppland 1480-talet
Kalmar kyrka, Uppland 1485
Kumla kyrka, Västmanland 1482
Kungs-Husby kyrka, Uppland
Lagga kyrka, Uppland
Lids kyrka, Södermanland (självporträtt)
Odensala kyrka, Uppland
Sala kyrka, Västmanland
Själakoret i Stockholm storkyrka
Söderby kyrka, Uppland
Täby kyrka, Uppland
Vänge kyrka, Uppland
Yttergrans kyrka, Uppland

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2019-09-04 | Uppdaterad 2019-09-04
Samtida händelser 1440 - 1509
1455-1485 Rosornas krig rasar i England.
1455  Gutenbergs Bibel börjar tryckas.
1456  Universitetet i Greifswald grundas.
1457  Karl Knutsson (Bonde) avsätts som kung.
1462  Tumskruven omtalas första gången (i sv).
1464  K. Knutsson (Bonde) blir åter svensk kung.
1465  Karl Knutsson (Bonde) avsäger sig kronan.
1467  K. Knutsson (Bonde) blir åter svensk kung.
1471  Slaget vid Brunkeberg.
1477  Uppsala universitet grundas.
1483  Sveriges första tryckta bok.
1484  Sverige drabbas av pesten.
1492  Columbus seglar till Amerika.
1497  Kristina av Sachsen blir svensk drottning.
1501  Sten Sture d.ä. blir riksföreståndare.
1504  Svante Nilsson (Sture) blir riksföreståndare
1503-1506  Leonardo da Vinci målar Mona Lisa.
1506  Christopher Columbus dör.
1508  En pestepidemi drar över Finland.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
Berömda svenskar från tolv sekler (Sahlberg)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» självporträtt, Lids kyrks
» väggmålning, Härnevi kyrka

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon