Svante Nilsson Sture

Titel:
Riksföreståndare 1504-1511 (7 år)
Levde:
146(0) - 1512 (ca. 52 år)
Svante Nilsson (Sture)

Historia:

Svante Nilsson (Sture) föddes omkring 1460 som son till riksrådet Nils Bosson Natt och Dag (†1494) och Birgitta Bonde.

Redan 1482 inträdde han i riksrådet och blev vid samma tid hövitsman på Örebro slott. Redan tidigt mycket verksam i det politiska livet, visade han sig under ryska kriget också vara mycket duktig som krigare och gjorde sig särskilt ryktbar genom den raska kupp, som han utförde den 26 augusti 1496 när han intog det ryska fästet Ivangorod.

Emellertid blev han ovän med Sten Sture d.ä., vilket gjorde att han plötsligt lämnade kriget och reste hem till Sverige.
Efter detta hjälpte han sedan den danske kungen Hans (Johan II) att vinna över Sten Sture d.ä. och komma till makten i Sverige.
Han belönades dock inte för sin insats som han hade förväntat sig, vilket gjorde att han började göra upp planer med sin tidigare fiende, Sten Sture, där de lovade varandra ömsesidigt stöd emot kungen. Sedan organiserade de ett uppror mot kungen 1501, vilket ledde till att Sten Sture återigen blev riksföreståndare, och Svante fick löftet om att bli det efter Sten Sture avlidit. När så Sten Sture dog 1503 blev Svante i januari 1504 riksföreståndare. Från sin företrädare ärvde han kriget mot Danmark, som pågick, med ett par mindre avbrott, under hela hans regeringstid. Hans ställning försvårades också eftersom han ständigt motarbetades av Sten Stures bundsförvanter och det var egentligen bara en som stödde honom och det var hans nära vän Hemming Gadh.

Han var gift först (omkr. 1490) med Iliana Gädda, som dog 1495. Med henne fick han två söner, där Sten Sture d.y. kan nämnas. Från 1504 var han gift med Mätta Ivars- dotter (Dyre) från Danmark. Svante dog den 2 januari 1512 i Västerås, ca 52 år gammal.

Inlagd 2004-12-15 | Uppdaterad 2017-10-25
Händelser under Svante Nilsson:s livstid
1471  Slaget vid Brunkeberg.
1477  Uppsala universitet grundas.
1483  Sveriges första tryckta bok.
1484  Sverige drabbas av pesten.
1492  Columbus seglar till Amerika.
1497  Kristina av Sachsen blir svensk drottning.
1501  Sten Sture d.ä. blir riksföreståndare.
1504  Svante Nilsson (Sture) blir riksföreståndare
1505  Leonardo da Vinci målar Mona Lisa.
1506  Christopher Columbus dör.
1508  En pestepidemi drar över Finland.
1510  Sala silvergruva upptäcks.

Källor