Sten Sture d.ä.

Levde: ca 1440-1503 (ca. 63 år)
Titel: Riksföreståndare 1470-1497 och 1501-1503 (totalt 29 år)
Adel/ätt: Ätten Sture, sjöbladsätten. Utdöd 1503
Far: Gustaf Anundsson Sture
Mor: Birgitta Stensdotter (Bielke)

Sten Sture d.ä.

Biografi
Sten (Gustafsson) Sture d.ä. föddes omkring år 1440 som son till riksrådet och ståthållaren i Kalmar Gustaf Anundsson Sture och Birgitta Stensdotter (Bielke). Stures mor, Birgitta, var halvsyster till Karl Knutsson (Bonde), som var kung i Sverige 1448-1457, 1464-1465 och 1467-1470.

Riksföreståndare
När Sten Stures morbror, kungen Karl Knutsson (Bonde) gick bort i maj 1470 tog Sture över rikets styrelse genom en kupp och han valdes därefter till riksföreståndare. Sture påstod att hans morbror på sin dödsbädd överlåtit alla sina slott och städer, däribland Stockholm, till honom. Karl Knutsson (Bonde)s egen son sköts skoningslöst åt sidan.

Slaget vid Brunkeberg
Den danske kungen Kristian I som enligt ett avtal skulle ta över makten efter Karl Knutssons död kom med en stor flotta till Stockholm och slog läger vid Valmundsön (nuvarande Djurgården). Bönder och även mäktiga svenska släkter slöt sig till Kristian. Sture på sin sida hade samlat folk, mestadels bönder ifrån Dalarna och Västergötland och den 10 oktober 1471 stod slaget vid Brunkeberg. Danskarna besegrades dock vid slaget och fick slå till reträtt.

Avsatt 1497
Efter segern över Kristian bekräftades Stures makt ännu mer. Han försökte även att förhindra att den danske kungen Hans (Johan II) skulle bli svensk kung. Emellertid måste han efter det mindre framgångsrika kriget mot Ryssland 1495-1497 erkänna Hans som svensk kung, och han blev därför avsatt som riksföreståndare. Han fick dock stora förläningar, bland annat fick han livstidsbrev på hela Finland, samt Nyköpingshus. Dessutom blev han utnämnd till rikshovmästare.

Åter riksföreståndare 1501
År 1500 anslöt han sig ändå till det organiserade upproret mot den nya kungen, och blev till slut återigen riksföreståndare 1501.

Äktenskap
Sture var gift med Ingeborg Åkesdotter (Tott), de fick emellertid inga barn, men han hade en oäkta dotter som hette Birgitta som dog som nunna i Vadstena 1536.

Sten (ca 63) gick bort i Jönköping den 14 december 1503 och begravdes först i Mariefred, senare flyttades hans kropp till Strängnäs domkyrka i Södermanland.

År Titel/händelse
1461 Omnämns som riddare
1466 Gifte sig med Ingeborg Åkesdotter (Tott) (efter 4/10)
1469 Hövitsman i Västergötland på sommaren
1470 Blev vid Karl Knutssons död hövitsman på Stockholm, Örebro och Åbo slott
1470 Kallar sig för riksföreståndare (juni)
1471 Hyllas som riksföreståndare i Arboga (maj)
1471 Slaget vid Brunkeberg (okt)
1497 Erkänner Hans som kung, avsatt som riksföreståndare (okt)
1497-1501 Rikshovmästare
1501 Gjorde uppror mot kung Hans (sommaren)
1501 Valdes åter till riksföreståndare (nov)

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-12-05 | Uppdaterad 2020-12-25

Samtida händelser 1440 - 1503
1442 Kristofers landslag stadfästs
1446 Lidköping får stadsprivilegier
1448 Karl Knutsson blir kung i Sverige
1455-1485 Rosornas krig rasar i England
1455 Gutenbergs Bibel börjar tryckas
1456 Universitetet i Greifswald grundas
1457 Karl Knutsson avsätts som kung
1462 Tumskruven nämns 1:a gången (sv)
1464 K Knutsson blir åter svensk kung
1465 Karl Knutsson avsäger sig kronan
1467 K Knutsson blir åter svensk kung
1471 Slaget vid Brunkeberg
1477 Uppsala universitet grundas
1483 Sveriges första tryckta bok
1484 Sverige drabbas av pesten
1492 Columbus seglar till Amerika
1497 Kristina blir svensk drottning
1501 Sten Sture blir riksföreståndare

Källor
Böcker:
• Sverige och dess regenter under 1000 år (Lagerqvist)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» store norske leksikon
» adelsvapen.com
» Lilla porträttet
» Stora porträttet

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon