Erik av Pommern

Levde: 1381-1459 (77 år)
Titel: Norsk kung 1389-1442 (52 år)
Dansk kung 1396-1439 (43 år)
Svensk kung 1396-1434 (38 år)
Svensk kung 1435-1436 (89 dagar)
Svensk kung 1436-1439 (3 år)
Far: Vratislav VII av Pommern (ca 1362-ca 1395)
Mor: Maria av Mecklenburg

Erik av Pommern

Biografi
Erik av Pommern föddes med namn Bogislav år 1381 (eller 1382) i Polen som son till hertig Vratislav VII av Pommern-Stolp och Maria av Mecklenburg. Eriks mor var systerdotter till unionsdrottning Margareta Valdemarsdotter.

Drottning Margaretas enda barn Olof (17) gick bort på sommaren 1387 och hon behövde en arvinge till sina kungariken. Därför adopterade hon Bogislav 1389 och gjorde honom till (arv)kung i Norge vid sju års ålder och från sommaren 1390 kallades han även 'Sveriges rätta arvinge'. Bogislav fick då också byta namn till det mer nordisk klingande namnet Erik och han kröntes påsken 1392 i Oslo.

Tio år gammal (1392) blev han även hertig i hertigdömet Pommern-Stolp i Polen.

Drottning Margareta
1396 valdes Erik (15) till svensk & dansk kung och hyllades som detta vid Mora stenar den 26 juli varpå han sedan kröntes vid unionsmötet i Kalmar 1397. År 1400 förklarades han myndig och året därpå red han sin eriksgata i Sverige som brukligt var. Från 1396 fram till Margaretas död 1412 var han hennes medregent, även om hon troligen var den som bestämde mest.

Äktenskap
Den 26 november 1405 blev Erik genom ställföreträdaren Ture Bengtsson (Bielke) förmäld i Westminster med tolvåriga Filippa av England. Filippa var dotter till kung Henrik IV av England och Mary de Bohun. Filippa kom sedan till Danmark på sensommaren 1406 där hon mötte Erik (25) för första gången. Själva bröllopet firades på ärkebiskopsgården i Lund med pompa och ståt den 26 oktober. Äktenskapet blev barnlöst.
Filippa av England
Filippa (35) gick bort 1430 och efter henne hade Erik en älskarinna som hette Cecilia, som han möjligen gifte sig med på 1450-talet, men de uppgifterna är osäkra.

När Erik efter Margaretas död 1412 började regera själv visade det sig att han hade en hårdare utrikespolitik än vad hon haft. Hans mål var att bygga upp ett starkt östersjövälde, även ekonomiskt, och därför ville han sätta stopp för Hansans makt och själv försöka få inflytande runt Östersjön. Han återupptog även de gamla danska anspråken på Estland samt försökte med polsk hjälp splittra den Tyska orden. Han fick stöd av sin kusin, Sigismund av Ungern som förutom Ungern även var romersk kung, kung av Böhmen, Lombardiet och från 1433 också tysk-romersk kejsare.

Erik hade en förkärlek för Danmark, han besökte sällan Sverige och Norge. Kriget han förde mot holsteinarna och hansestäderna (1410-1435) gjorde att Sverige fick brist på en mängd förnödenhetsvaror som de inte kunde få tag på annat än genom handel, som var blockad. Även myntens värde försämrades. Allt detta gjorde att han blev mindre omtyckt i Sverige. Åren 1423-1425 gjorde Erik en längre utlandsresa som gick till Tyskland, Polen, Ungern & Jerusalem. Under tiden han var borta regerade Filippa, som var omtyckt i Sverige.

Erik försökte också lägga beslag på Slesvig åt den danska kronan och i och med detta kom han i konflikt med de holsteinska furstarna samt med Lybeck och andra hansestäder, vilket ledde till att krig bröt ut 1426.

Höjda skatter, missnöjda fogdar plus att handeln i stort sett avstannade ledde 1434 till uppror i Sverige med Engelbrekt Engelbrektsson i spetsen. I augusti 1434 avsattes han som kung i Sverige men den 14 oktober året därpå blev han åter erkänd som kung mot löfte om att han skulle bättra sig samt iaktta sina plikter bättre. Eftersom han inte höll vad han lovat blev han 1436 återigen avsatt och Karl Knutsson Bonde utsågs till riksföreståndare. I september samma år fick han tillbaka kronan efter att han lovat att bättra sig men det höll inte länge innan han bröt sina löften. Så i september 1439 blev han för alltid avsatt som svensk regent. Tre månader tidigare hade han även blivit avsatt som regent i Danmark och det dröjde inte länge förrän Norge följde efter.

Sjöröveri på Gotland
Kristian I
Efter att Erik blivit avsatt som regent tog han sin tillflykt till Gotland och Visborgs slott där han sedan stannade i tretton år. Från ön intrigerade han och smidde planer för att återta sina kungakronor samtidigt som han drev en hänsynslös kaparverksamhet. Gotlands befolkning och i synnerhet Visbys befolkning fick utstå mycket under Eriks tid på slottet.
På våren 1449 överlämnade han Gotland till Kristian I och bosatte sig i sitt pommerska hertigdöme Pommern-Stolp där han gick bort i Darłowo (Rügenwalde) den 24 september 1459 och där han även begravdes.

År Händelse/titel
1388 Erkänd som blivande efterträdare till drottning Margareta i Norge (16 febr)
1389 Hyllad som Norges arvkung i Helsingborg (midsommaren)
1389 Korats även till tronföljare i Sverige
1396 Vald till dansk kung i Viborg (senast 24 jan)
1396 Erkänd som svensk kung i Skara (ca 11 juni)
1396 Hyllad som svensk kung på Mora äng (23 juli)
1397 Krönt till kung i de tre rikena vid unionsmöte i Kalmar (17 juni)
1400 Övertog 'hela regeringsmakten' i Sverige på möte i Vadstena (senhösten)
1412 Ensam regent i de tre rikena vid Margaretas död (okt)
1423-1425 Resa till Tyskland, Polen, Ungern & Jerusalem
1434 Avsatt som regent i Sverige vid ett möte i Vadstena (16 aug)
1435 Återfick sin kungamakt efter en uppgörelse i Stockholm (14 okt)
1436 På nytt avsatt som svensk konung
1436 Drog till Gotland (hösten)
1437-1438 Vistades i Danmark
1438 Återvände till Gotland
1439 Avsatt som regent i Danmark (23 juni)
1439 Avsatt som regent i Sverige (ca 29 sept)
1442 Avsatt som regent i Norge
1449 Avstod Visborgs slott till Kristian I (våren)

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2019-10-23 | Uppdaterad 2019-10-27
Samtida händelser 1381 - 1459
1400  Vadstena får stadsprivilegier.
1406  Malmö latinskola grundas.
1407  Stockholm drabbas av en storbrand.
1409  Universitetet i Leipzig grundas.
1412  Drottning Margareta dör av pesten.
1413  Landskrona får stadsprivilegier.
1416  Fred mellan Kalmarunionen och Lübeck.
1422  Sverige drabbas av pesten.
1430  Vadstena klosterkyrka invigs.
1431  Jeanne d'Arc bränns på bål.
1434  Engelbrektsupproret bryter ut i Bergslagen.
1435  Engelbrektsson utses till rikshövitsman.
1438  Karl Knutsson (Bonde) blir riksföreståndare.
1442  Kristofers landslag stadfästs.
1446  Lidköping får stadsprivilegier.
1448  Karl Knutsson (Bonde) blir kung i Sverige.
1455-1485 Rosornas krig rasar i England.
1455  Gutenbergs bibel börjar tryckas.
1456  Universitetet i Greifswald grundas.
1457  Karl Knutsson (Bonde) avsätts som kung.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
Vem är vem i svensk historia (Larsson)
Berömda svenskar (Nationalencyklopedin)
Svenska regenter (Lars O. Lagerqvist)
Sverige och dess regenter under 1000 år (Lars O. Lagerqvist)

Hemsidor:
» digitaltmuseum
»
riksarkivet

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon