Hans Brask

Levde: 1464-1538 (74 år)
Titel: Biskop i Linköping 1513-1527
Far: Per Brask (~1488)
Mor: Birgitta Nilsdotter (ca 1430-)

Bild saknas!

Biografi
Hans Brask föddes 146(4) i Linköping som son till borgmästaren Per Brask och Birgitta Nilsdotter.

Brask studerade först vid Skara katedralskola innan han den 23 juni 1486 skrevs in vid Rostocks universitet. Till följd av ett stort folkuppror stängdes dock skolan i Rostock så året därpå fortsatte han sina studier vid Greifswalds universitet. Under större delen av 1490-talet befann han sig i Linköping där han arbetade som biskopens kansler. 10 april 1501 blev han domprost, och togs in i rikets råd som sådan och den 6 april 1513 konfirmerades han av påven till biskop i Linköping.

Olaus Petri
Olaus Petri
(1493-1552)
Brask var en av dem som satte sitt sigill under 1517 års riksrådsbeslut. Beslutet gick ut på att avsätta ärkebiskopen Gustav Trolle som ansågs som danskvänlig. När Kristian II (Tyrann) intog Stockholm tre år senare och Stockholms blodbad genomfördes på sina och Gustav Trolles fiender, plockade Brask fram en vaxsigillkapsel där det fanns en lapp med skriften 'Till denna besegling är jag nödd och tvungen', en lapp som han skall ha gömt undan, till denna tidpunkt, och på detta sätt undgick han dödsstraff. Allt enligt Olaus Petri som sägs ha varit på plats och tjugo år senare skrev ner allt i en krönika. Efter att Gustav Vasa tagit makten gick Brask över på dennes sida, och fick som tack för det vara med om att utdela förläningar. På grund av lappen i sigillet har vi fått ordet 'brasklapp'.

Laurentius Petri
Laurentius Petri
(1499-1573)
Brask sägs ha varit en av sin tids främste män, han var både kunnig och erfaren, såväl i ekonomiska och politiska som i kyrkliga ting, och dessutom jobbade han på att försöka främja Sveriges utveckling. Brask var ekonomisk lagd och han fick bra inkomster från sina egna egendomar som han hade i Östergötland, Småland, Västergötland och Södermanland. Han försökte även att få kännedom om andra länders framsteg i odling för att sedan införa samma uppfinningar i Sverige. Han hade även planer på att anlägga en kanal och förbinda Vättern och Vänern och på så sätt göra en direkt förbindelse mellan övre Sverige och Västerhavet. Dessutom inrättade han ett boktryckeri i Söderköping (1523) där han gav ut antilutherska skrifter. Gustav Vasa förbjöd honom efter en tid att motarbeta Olaus Petri och dennes bror Laurentius Petri, och tryckeriet måste därför läggas ner 1526.

Som politiker skapade Brask sig ryktbarhet och han blev den sista stora katolske kyrkopolitikern i Sverige. Han sägs ha varit konservativ av princip, orubblig, konsekvent och oböjlig. Brask var katolik och efter reformationsriksdagen (kyrkoomvälvningen) som Gustav Vasa genomförde i Västerås 1527 blev det omöjligt för Brask att leva i ett så protestantiskt land som Sverige.
Sigismund I
Sigismund I
(1467-1548)
Efter en resa till Gotland i augusti 1527, drev hans fartyg (efter egen utsago) till Danzig i Polen, där han av kung Sigismund I fick en säker uppehållsort. Han gick med andra ord i landsflykt. Brask blev med tiden mycket kritisk mot Gustav Vasa och protesterade mot, som han ansåg, det olagliga Västeråsbeslutet (1527) som bland annat ledde till att biskoparnas makt och förmögenhet minskade, och att kungen skulle vara kyrkans överhuvud. Påven i Rom skulle därmed inte behöva bekräfta ett biskopsval, utan det skulle kungen själv kunna göra. Alla böter som fram till dess tillfallit biskoparna skulle gå till kungen och biskoparna fick inte längre rätt att döma utan det skulle en civil domstol göra. Dessutom ökade adelns tillgångar på kyrkans bekostnad. Förutom detta skulle all egendom som adeln donerat till kyrkan efter år 1454 gå tillbaka till den som skänkt det, och var donatorn och hans ätt utdöd, skulle egendomen tillfalla kungen.

Efter elva år utomlands dog Brask, ogift, i klostret Landa i Polen den 30 juli 1538, cirka 74 år gammal.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2006-02-07 | Uppdaterad 2019-03-10
Samtida händelser 1464 - 1538
1477  Uppsala universitet grundas.
1483  Sveriges första tryckta bok.
1484  Sverige drabbas av pesten.
1492  Columbus seglar till Amerika.
1497  Kristina av Sachsen blir svensk drottning.
1501  Sten Sture d.ä. blir riksföreståndare.
1504  Svante Nilsson (Sture) blir riksföreståndare
1505  Leonardo da Vinci målar Mona Lisa.
1506  Christopher Columbus dör.
1508  En pestepidemi drar över Finland.
1510  Sala silvergruva upptäcks.
1514  Kristian II blir kung i Danmark och Norge.
1517  Martin Luther spikar upp sina 95 teser.
1518  Slaget vid Brännkyrka.
1520  Stockholms blodbad.
1521-1523  Befrielsekriget - krig mot Danmark.
1523  Gustav Vasa blir kung.
1526  Kungliga tryckeriet inrättas i Stockholm.
1527-1600  Reformationen i Sverige.
1531-1533  Klockupproret mot Gustav Vasa.
1534  Myntet Dalern börjar ges ut.
1534-1536  Grevefejden.
1536  Henrik VIII:s hustru Anne Boleyn avrättas.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
Berömda svenskar från tolv sekler (Sahlberg)

Hemsida:
» riksarkivet.se

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon