Olaus Petri

Levde: 1493-1552 (59 år)
Titel: Reformator, kunglig rådgivare och präst
Far: Peter Olufsson (ca 1459-1521)
Mor: Kristina Larsdotter (1475-1546)

Olaus Petri

Biografi
Olaus (Olavus) Petri föddes med namnet Olof Petersson den 6 januari 1493 i Örebro som son till smeden Peter Olufsson (ca 34) och Kristina Larsdotter (18). Han var äldre bror till Laurentius Petri.

Studier
Olaus studerade i Wittenberg i Tyskland åren 1516–1518 där han under skoltiden kallade sig för Phase. I Wittenberg tog han intryck av Martin Luthers läror.

Diakon & lärare
När han kom tillbaka till Sverige tjänstgjorde han som diakon och lärare i Strängnäs från 1520 där han förkunnade reformationens idéer, bland annat för korgossarna och alla andra som ville lyssna på honom. Snart så befann sig självaste ärkedjäknen Laurentius Andreæ bland åhörarna. Detta fick till följd att Petri fick ledningen över domkyrkoskolan.

Han översatte och bearbetade arbeten av Martin Luther och skrev en rad populära religiösa småskrifter.

Laurentius Petri
Brodern Laurentius
(1499-1573)

Stadens sekreterare
Vid valriksdagen i Strängnäs 1523 lärde Gustav Vasa känna Olaus. Kungen kallade honom samma år till Stockholm där han året därpå gjorde honom till stadens sekreterare, och på denna tjänst var han till år 1531. Under denna tiden fick han även predika i stadens kyrkor. Oförskräckt predikade han och anföll hårt påvens lära och den gamla kyrkoförfattningen. Följden av detta blev att både han och hans bror Laurentius 1524 blev kallade av domkapitlet till Uppsala, och då de varken med lock eller hotelser tog tillbaka sina yttranden, förklarades de för bannlysta.

Äktenskap
År 1525 ökade förbittringen ännu mer då han öppet bröt med den katolska läran när han gifte sig fastän han var diakon, och dessutom höll mässan på svenska, vilket man inte gjorde på den tiden. I februari 1525 gifte han sig med Christina (Mikaelsdotter?) och de fick minst sonen Ragvaldus Olai Phase.

Föll i onåd
Ändå hade han kungens fulla förtroende och 1531 utnämndes han till kungens kansler, ett ämbete han behöll till 1533. På 1530-talet författade han så sin "Svenska krönika" där mycket fanns som väckte kungens missnöje eftersom han kritiserade kungens hänsynslösa indragningar av kyrkans gods och konfiskationer av kyrksilver med mera. Allt detta ledde till att han föll i onåd hos Gustav. Han fortsatte att predika ändå, fastän han ännu inte var prästvigd, men 1539 prästvigdes han så i Strängnäs.

Dömd till döden
Den 2 januari 1540 blev Olaus anklagad och dömd för att ha hemlighållit en komplott mot kungen. Detta skulle han ha fått kännedom om i bikten vilket han också försvarade sig med men kungen ville inte godkänna den ursäkten. För detta blev han dömd till döden vilket dock ändrade sig till dryga böter istället efter många böner från hans vänner. Han återvann aldrig Gustavs förtroende men ändå blev han 1542 utnämnd till inspektor för Stockholms skola och 1543 till kyrkoherde i Storkyrkan.

Olaus Petri (59) gick bort den 19 april 1552 (fem dagar efter Laurentius Andreæ) och begravdes i Storkyrkan i Stockholm.

Kuriosa
Idag står det en staty av honom utanför kyrkan som är gjord av Theodor Lundberg och som restes 1898.

År Titel/händelse
1516 Inskriven vid universitetet i Leipzig och Wittenberg (sommaren)
1517 Baccalaureus i Wittenberg (mars)
1518 Magister i Wittenberg (feb)
1520 Kansler hos biskop Matthias Gregersson i Strängnäs
1520 Diakon i Stängnäs (sept)
1523 Skolmästare och predikant i Strängnäs
1524 Stockholm stads sekreterare (apr)
1524~ Predikant i Storkyrkan i Stockholm
1525 Gifte sig med Christina
1531-1533 Gustav Vasas kansler (juni 31-maj 33)
1539 Prästvigd i Strängnäs (aug)
1540 Dömd till döden (2 jan) men benådad
1541 Medlem av räfstetinget (maj)
1542 Inspektor för Stockholms skolor (aug)
1543~ Kyrkoherde i Stockholm (apr)

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-12-22 | Uppdaterad 2020-12-23

Samtida händelser 1493 - 1552
1497  Kristina blir svensk drottning
1501  Sten Sture blir riksföreståndare
1504  Svante Nilsson blir riksföreståndare
1503-1506  da Vinci målar Mona Lisa
1506  Christopher Columbus dör
1508  En pestepidemi drar över Finland
1510  Sala silvergruva upptäcks
1514  Kristian II blir dansk/norsk kung
1517  Martin Luther spikar upp 95 teser
1518  Slaget vid Brännkyrka
1520  Stockholms blodbad
1521-1523  Befrielsekriget
1523  Gustav Vasa blir kung
1526  Kungliga tryckeriet inrättas (Sthlm)
1527-1600  Reformationen i Sverige
1531-1533  Klockupproret
1534  Myntet Dalern börjar ges ut
1534-1536  Grevefejden
1541  Första bibeln på svenska ges ut
1542-1543  Dackefejden
1544  Sverige blir ett ärftligt kungarike
1545  Halva Linköping förstörs i en brand
1549  Uppsala slott börjar byggas
1551  Drottning Margareta dör

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» denstoredanske.dk
» adelsvapen.com
» geni.com

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon