Stora ryska kriget

Pågick: 1554-1557 (apr) (3 år)
Krig mot: Ryssland
Angripare: Sverige
Svensk regent: Gustav Vasa
Utländsk regent: Ivan IV (Ryssland)
Befälhavare: Jakob Bagge
Klas Kristersson Horn
Abraham Eriksson Leijonhufvud ()
Birger Nilsson Grip

Svenska krigsmål:
De svenska krigsmålen är inte klara och det är osäkert vem som egentligen startade detta krig. Möjligen ville man erövra det ryska fästet Nöteborg och kanske utestänga Ryssland från Östersjön.

Ivan IV
Det är ganska oklart vem som egentligen startade det här kriget. Vid den finska gränsen mot Ryssland rådde det ständigt oroligheter vid den här tiden. Längst norrut var också gränserna så obestämda att det orsakade sammandrabbningar mellan de finska invånarna och de ryska.

1554 kom ett ryskt sändebud till Gustav Vasa och klagade på att Gustavs befallningsmän vid gränsen hade tagit bort skatten från 20 socknar som tillhörde Ryssland. Gustav Vasa hade dock aldrig hört talas om dessa socknar. Rysslands tsar, Ivan IV - kallad "Ivan den förskräcklige" - och Gustav Vasa kunde inte komma överens om hur landsgränserna skulle gå. I början av 1555 gick konflikterna över i krig då en rysk armé tågade upp framför Viborg.

Händelser/slag:
Slaget vid Kivinäbb den 11 mars 1555
Anfallet mot Nöteborg den 15-29 sept 1555
Anfallet mot Viborg 21-25 jan 1556

Fred/stillestånd:
» freden i Novgorod

Källor
Böcker:
• Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)
• Svenska slagfält (W&W)
• Sveriges fältmarskalker (Rosander)
• Svenska freder & stillestånd 1249-1814 (Sundberg)

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-09-25 | Uppdaterad 2019-02-23