2:a Polska kriget

Pågick: Aug 1600 - sept 1629 (29 år)
Krig mot: Polen
Angripare: Sverige
Svensk regent: Karl IX
Gustav II Adolf
Utländsk regent: Sigismund Vasa (Polen)
Befälhavare: Karl Karlsson Gyllenhielm
Samuel Nilsson
Karl Henriksson Horn
Jakob De la Gardie
Arvid Eriksson Stålarm
Gustaf Horn
Nils Stiernsköld
Joachim Friedrich av Mansfeld

Svenska krigsmål:
Att få Sigismund att avsäga sig alla krav på den svenska tronen. Dessutom att erövra de polska besittningarna i Baltikum och polska hamnar.

Sigismund III
Sigismund - som blivit avsatt från den svenska tronen 1599 hade inte gett upp hoppet om att kunna återerövra den svenska kronan. Hertig Karl i sin tur tänkte inte vänta på ett anfall från Sigismund utan förekom honom genom att gå iland med en armé i Reval den 9 augusti 1600. Sverige ville även erövra de baltiska provinserna och försöka stänga ute Ryssland från Östersjön. Polackerna i sin tur vill gärna erövra de svenska besittningarna i Livland.

1604 blev hertig Karl svensk kung med namn Karl IX. Efter sju år på tronen avled han i oktober 1611. Hans son, Gustav II Adolf, tog då över makten i Sverige, inklusive kriget. Den 15 september 1621 lyckades svenskarna erövra Riga och Livland ockuperades. Ett stillestånd på sex år slöts i Altmark den 16 september 1629. Under detta stillestånd tvingades Polen att gå med på den svenska ockupationen av Livland och dessutom lämna ifrån sig några viktiga hamnar.

Sigismund vägrade dock fortfarande att avsäga sig rätten till den svenska tronen, eftersom han ansåg att den var hans lagliga rätt. Den sista delen av det här kriget kallas ibland för det Preussiska kriget eftersom det till stora delar utspelade sig i Preussen. Dock lydde Preussen under Polen den här tiden.

Händelser/slag:
Fältslaget vid Kokenhusen 17 juni 1601
Fältslaget vid Weissenstein 15 sept 1604
Fältslaget vid Kirkholm 17 sept 1605
Erövringen av Riga 15 sept 1621
Fältslaget vid Wallhof 8 jan 1626
Fältslaget vid Mewe 21 sept 1626
Fältslaget vid Hammerstein 13 apr 1627
Fältslaget vid Dirschau 8 aug 1627
Fält- och Sjöslaget vid Danzig 15 juli 1628
Fältslaget vid Osterode 14 okt 1628
Fältslaget vid Gurzno 2 feb 1629

Fred/stillestånd:
Några mindre stillestånd under krigets gång sluts och det sista stilleståndet sluts i Altmark den 16 september 1629. Den "riktiga" freden med Polen sluts inte förrän 31 år efter sista stilleståndet, år 1660 i freden i Oliva.

Källor
Böcker:
• Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)
• Svenska slagfält (W&W)
• Sveriges fältmarskalker (Rosander)
• Svenska freder & stillestånd 1249-1814 (Sundberg)

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-10-02 | Uppdaterad 2019-02-23