Andra Polska kriget

Datum: 9 augusti 1600 - 16 september 1629 (29 år)
Krig mot: Polen
Sveriges allierade: -
Angripare: Sverige
Svensk regent: Karl IX och Gustav II Adolf
Utländsk regent: Sigismund Vasa (Polen)
Befälhavare:
Karl Karlsson Gyllenhielm
Samuel Nilsson
Karl Henriksson Horn
Jakob De la Gardie
Arvid Eriksson Stålarm
Gustaf Horn
Nils Stiernsköld
Joachim Friedrich av Mansfeld

Svenska krigsmål:
Att få Sigismund att avsäga sig alla krav på den svenska tronen. Dessutom att erövra de polska besittningarna i Baltikum och polska hamnar.

Sigismund - som blivit avsatt från den svenska tronen 1599 hade inte gett upp hoppet om att kunna återerövra den svenska kronan. Hertig Karl i sin tur tänkte inte vänta på ett anfall från Sigismund utan förekom honom genom att gå iland med en armé i Reval den 9 augusti 1600. Sverige ville även erövra de baltiska provinserna och försöka stänga ute Ryssland från Östersjön. Polackerna i sin tur vill gärna erövra de svenska besittningarna i Livland.

1604 blev hertig Karl svensk kung med namn Karl IX. Efter sju år på tronen avled han i oktober 1611. Hans son, Gustav II Adolf, tog då över makten i Sverige, inklusive kriget. Den 15 september 1621 lyckades svenskarna erövra Riga och Livland ockuperades. Ett stillestånd på sex år slöts i Altmark den 16 september 1629. Under detta stillestånd tvingades Polen att gå med på den svenska ockupationen av Livland och dessutom lämna ifrån sig några viktiga hamnar.

Sigismund vägrade dock fortfarande att avsäga sig rätten till den svenska tronen, eftersom han ansåg att den var hans lagliga rätt. Den sista delen av det här kriget kallas ibland för det Preussiska kriget eftersom det till stora delar utspelade sig i Preussen. Dock lydde Preussen under Polen den här tiden.


Händelse:
* Fältslaget vid Kokenhusen 17/6 1601
* Fältslaget vid Weissenstein 15/9 1604
* Fältslaget vid Kirkholm 17/9 1605
* Erövringen av Riga 15/9 1621
* Fältslaget vid Wallhof 8/1 1626
* Fältslaget vid Mewe 21/9 1626
* Fältslaget vid Hammerstein 13/4 1627
* Fältslaget vid Dirschau 8/8 1627
* Fält - och Sjöslaget vid Danzig 15/7 1628
* Fältslaget vid Osterode 14/10 1628
* Fältslaget vid Gurzno 2/2 1629


Seger:
Polen
Polen
Polen
Sverige
Sverige
Sverige
Polen
Oavgjort
Sverige
Polen
SverigeFred/stillestånd:
Några mindre stillestånd under krigets gång sluts och det sista stilleståndet sluts i Altmark den 16 september 1629. Den "riktiga" freden med Polen sluts inte förrän 31 år efter sista stilleståndet - år 1660 i freden i Oliva.

Inlagd 2005-10-02 | Uppdaterad 2006-10-30
Källor
Böcker:
Svenska krig 1521-1814 - Ulf Sundberg
Svenska slagfält - W&W
Sveriges fältmarskalker - Lars Rosander
Svenska freder coh stillestånd 1249-1814 - Ulf Sundberg