Gustaf Horn (af Björneborg)

Titel:
Fältmarskalk 1628, militär, riksmarskalk och riksråd
Adel/ätt:
Grevliga ätten Horn af Björneborg nr 9. Grevlig 1651. Utdöd 1657.
Levde:
1592 - 1657 (64 år)
Gustaf Horn - målat av David Beck

Historia:

Gustaf Carlsson Horn af Kanckas, greve Horn af Björneborg föddes den 22 oktober 1592 i Örbyhus slott i Uppland som son till Carl Henriksson Horn och Agnes von Dellvig.

Redan i unga år visste han att han ville bli militär och 1614 reste han till Holland där han med hjälp av prins Moritz av Oranien lärde sig krigskonst. Tillsamman med Jacob de la Gardie deltog han sedan med framgång i liveländska fälttåget, och blev efter det utnämnd till riksråd i Gustaf II Adolfs kabinett (1625) samt tre år senare till överbefälhavare över trupperna i Livland .

Trettiosex år gammal, den 22 juli 1628, gifte han sig med Kristina Oxenstierna (1609-1631) som var dotter till Axel Oxenstierna. Horn och Kristina fick dottern Agneta Horn och sonen Axel Horn (död inom 1 år). Samma år som Horn gifte sig blev han utnämnd till fältmarskalk och befälhavare i Livland.

Horn deltog i det trettioåriga kriget, och vid Breitenfeld 1631 ledde han den vänstra flygeln och bidrog enligt många väsentligt till den efterföljande segern. Hans hustru Kristina som var i Stettin, drabbades av pesten samma år och avled.

1634 förlorade Sverige slaget vid Nördlingen och där blev också Horn tillfångatagen. Fångenskapen spenderades i Danmark, vissa tider under ganska svåra förhållanden, och han kunde inte utväxlas förrän 1642, det vill säga åtta år senare. Väl tillbaka i Sverige blev han 1643 vicepresident i krigskollegium. Den 9 juli 1643 gifte han sig på nytt, nu med Sigrid Bielke (1620-1679), som var dotter av Nils Bielke och friherrinnan Katarina Oxenstierna.

Av drottning Kristina utnämndes Horn den 26 mars 1651 till greve av Björneborg och fick dessutom en mängd kronogods i Finland. Den 12 oktober 1652 blev han utnämnd till generalguvernör i Livland, samt den 21 februari 1653 till riksmarsk, generalfältherre och president i krigskollegium.

Gustaf Horn dog den 10 maj 1657 i Skara, 64 år gammal.

Inlagd 2004-10-09 | Uppdaterad 2017-10-25
Händelser under Gustaf:s livstid
1598-1599  Kriget mot Sigismund
1599  Sigismund avsätts.
1600  Linköpings blodbad.
1600-1629  Andra Polska kriget
1604  Karl IX blir kung.
1606  Rembrandt föds den 15 juli i Holland.
1611-1613  Kalmarkriget.
1611  Karl IX dör och Gustaf II Adolf blir kung.
1621  Luleå, Piteå och Sundsvall grundas.
1623  Västerås gymnasium grundas.
1624  De första mynten i koppar präglas.
1628  Regalskeppet Vasa kantrar och sjunker.
1630  Sverige går med i Trettioåriga kriget.
1632  Gustav II Adolf stupar i slaget vid Lützen.
1636  Svenska postverket grundas.
1638  Kolonin Nya Sverige grundas i Nordamerika.
1643-1645  Torstenssons krig.
1645  Fred i Brömsebro.
1649  Svenska Afrikanska kompaniet bildas.
1650  90 procent av svenska folket bor på landet.
1650  Alla måste besöka kyrkan på söndagar.
1655-1660  X Gustav:s polska krig.
1656-1661  Karl X Gustav ryska krig.

Källor
* Sveriges fältmarskalkar - Lars Rosander
* SBL - Svenskt Biografiskt Lexikon band 19
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
- Porträtten är målade av David Beck och finns på digitaltmuseum.se