Uppfinningar & Upptäckter

Sorterat på uppfinning. (P) står för patent. Land står för landet personen är född i. Samma uppfinning kan stå flera gånger om flera utvecklat uppfinningen. Olika personer kan också ha kommit på samma sak samtidigt. Klicka på raden för att läsa mer eller sortera på EFTERNAMN

Uppfinning

Årtal

Namn

Land

📖
Ånglok (för järnvägsdrift) 1803 Richard Trevithick England
~ mer info kommer ~
Ångmaskin (pumpa vatten vid kolgruvor) 1712 Thomas Newcomen England
~ mer info kommer ~
Ångspruta (hästragen brandspruta) 1829 John Ericsson Sverige
~ mer info kommer ~
Ångturbin 1884 Charles Algernon Parson England
~ mer info kommer ~
Åskledare 1752 Benjamin Franklin Amerika
~ mer info kommer ~


Källor
Böcker:
Uppfinningarnas historia (Det Bästa)
33 uppfinningar som förändrat våra liv (Marcel Grauls)
Första gången det hände (Ronald Seth)

Hemsidor:
» msn
» varldenshaftigaste.se
» varldenshistoria
» tekniskamuseet
» 100 innovationer
» cyberphoto.se