Uppfinningar & Upptäckter

Sorterat på uppfinning. (P) står för patent. Land står för landet personen är född i. Samma uppfinning kan stå flera gånger om flera utvecklat uppfinningen. Olika personer kan ha kommit på samma sak samtidigt. Klicka på raden för att läsa mer eller sortera på EFTERNAMN

Uppfinning

Årtal

Namn

Land

Radergummi 1770 Joseph Priestley England
Radergummit uppfanns av engelsmannen Joseph Priestley (1733-1804). Priestley var en kemist och frikyrkopastor som omkring år 1770 gjorde sin uppfinning när han kom på att man kunde ta bort blyerts från pappersytor genom att gnugga en bit kautschuk (från gummiträdet) mot papperet.
Radio 1 (elektromagnetisk våg) 1864 James Clerk Maxwell England
James Clerk Maxwell (1831-1879) förutsåg 1864, på matematisk grund, att elektromagnetiska vågor borde existera, men han kunde aldrig visa att de existerade. Detta anses vara grunden för radions födelse.
Radio 2 (genererade vågorna) 1888 Heinrich Hertz Tyskland
Heinrich Hertz (1857-1894) bekräftade Maxwells teori om ljuset som en elektromagnetisk vågrörelse och hans försök ledde så småningom fram till radiotekniken. Heinrich Hertz har gett namn åt enheten hertz som används för att mäta svängningstal som tex frånden mänskliga rösten eller intrument.
Radio 3 (demonstration) 1893 Nikola Tesla Österrike
Vem som egentligen var först med att uppfinna radion är osäkert, men flera gör anspråk på att vara först.
År 1893 utförde Nikola Tesla (1856-1943) en demonstration av trådlös kommunikation (radio). Marconi arbetade som assistent hos Nikola Tesla och 1896 tog Marconi patent på sin 'trådlösa telegrafi'. Tesla ifrågasatte Marconis patent och efter hans död fastslogs det slutligen att det var Nikola Tesla som uppfann radion.
Radio 4 (teckenöverföring) 1894-1895 Aleksandr Popov Ryssland
Vem som egentligen var först med att uppfinna radion är osäkert, men flera gör anspråk på att vara först. Flera har säkert bidragit till slutresultatet.
Ryssen Aleksandr Popov (1859-1906) experimenterade att ansluta en kohär (första anordning som kunde detektera radiosignaler för trådlös telegrafi) till en åskledaren, och kom på så sätt på hur man kunde detektera radiovågor. Popov lyckades 1894-1895 använda de elektromagnetiska vågorna för teckenöverföring mellan en sändare och en mottagare belägna 4 km från varandra.
Radio 5 (större avstånd) 1896 (P) Guglielmo Marconi Italien
Guglielmo Marconi (1874-1937) uppnådde 1895 några kilometers räckvidd på sina vågor och 1896 gjorde han den första demonstrationen av trådlös telegrafi på ett större avstånd. Samma år tog han patent på sin uppfinning vilket kom att ifrågasättas av Nikola Tesla, som han arbetade som assistens för.
Rakhyvel 1903 King Camp Gillette Amerika
King Camp Gillette, född 1855, död 1932, var en amerikansk affärsman.
Gillette utvecklade säkerhetsrakhyveln och grundade The Gillette Company. Dessförinnan var han anställd som säljare på företaget The Crown Cork Company som grundades av kapsylens uppfinnare, William Painter.
Repslagningsmaskin 1792 Edmund Cartwright England
År 1792 uppfann den brittiska prästen och uppfinnaren Edmund Cartwright (1743-1823) en repslagningsmaskin.
Revolver 1835 (P) Samuel Colt Amerika
År 1829 uppfann amerikanen Samuel Colt den första användbara revolvern. Sex år senare tog han patent på den.
Rollator 1978 Aina Wifalk Sverige
~ mer info kommer ~
Räknemaskin 1878 Willgodt Theophil Odhner Sverige
~ mer info kommer ~
Räknemaskin (2 räknesätt) 1642 Blaise Pascal Frankrike
~ mer info kommer ~
Räknemaskin (4 räknesätt) 1774 Philip Matthäus Hahn Tyskland
~ mer info kommer ~
Räknemaskin (mindre variant) 1879 (P) Wilgodt Theophil Odhner Sverige
~ mer info kommer ~
Röntgenstrålar 1895 Wilhelm Conrad Röntgen Tyskland
~ mer info kommer ~
Rörtång (ställbar) 1888 Johan Petter Johansson Sverige
Den ställbara rörtången uppfanns 1888 av svensken Johan Petter Johansson (1853-1943). En rörtång är en tång med ställbar käftvidd, så utformad att greppet hårdnar när vridning sker i den ena riktningen.


Källor
Böcker:
Uppfinningarnas historia (Det Bästa)
33 uppfinningar som förändrat våra liv (Marcel Grauls)
Första gången det hände (Ronald Seth)

Hemsidor:
» msn
» varldenshaftigaste
» varldenshistoria
» tekniskamuseet
» 100 innovationer
» cyberphoto
» madeupinbritain