Klas Fleming (af Liebelitz)

Levde: 1649-1685 (36 år)
Titel: Landshövding och kungligt råd
Adel/ätt: Friherrliga och grevliga ätterna Fleming af Liebelitz. Friherrlig 1651
Far: Herman Fleming af Liebelitz (1619-1673)
Mor: Christina Rosladin (1628-1676)

Klas Fleming

Biografi
Klas (Claes) Hermansson Fleming af Liebelitz föddes i Stockholm 15 februari 1649 som son till Herman Fleming af Liebelitz (30) och Christina Rosladin (21).

Han fick en till hälften civil och till hälften militärisk uppfostran. Han studerade vid Åbo universitet och gjorde också en vidsträckt studieresa genom Europa. Tjugosex år gammal (1675) förordnades han till ledamot i den kommision som skulle undersöka förmyndarregeringens förvaltning.

Kansliråd & överste
Redan vid tjugoåtta års ålder (1677) blev Fleming kansliråd och året efter överste för ett finskt kavalleriregemente. 1680 blev han landshövding i Närke och Värmland, och då var han redan lantmarskalk.

Klas Fleming
Klas (Claes) Hermansson Fleming af Liebelitz

Fleming var för reduktionen och för att vända den starka motviljan mot den från kungen personligen så var Flemings förslag att idén till reduktionen skulle komma ifrån ständerna själva och inte från kungen. På så vis skulle inte kungen bli den 'skyldige'. För detta blev han belönad av kungen med en plats i rådet och presidentskap i kammar och kommerskollegierna.

Rikets kammare
Vid trettifyra års ålder (1683) fick han ledningen över gamla reduktionskollegium och året efter tog han kontrollen över rikets kammare, efter Sten Bielke när denne dog. Samma år blev han också kansler för Lunds universitet.

Fleming var en av dåtidens sällsynta män som arbetade hårt utan tanke på egen vinning. Han blev heller aldrig rik utan han var utfattig vilket gjorde att Karl XI efter Flemings död hjälpte hans änka ekonomiskt och hans barn blev två år efter hans död upphöjda till grevligt stånd. Ingen av sönerna lämnade dock några manliga avkomlingar så ätten dog ut 1729.

Klas (Claes) Flemings vapen Äktenskap & barn
Den 10 januari 1675 gifte Klas (25) sig med Anna Kruus af Gudhem (20), som senare i livet blev hovmästarinna hos drottning Ulrika Eleonora d.ä. (1688).
Anna och Klas fick barnen:
1) Christina (1675-1703)
2) Herman (1676-1729) tvilling
3) Agneta (1676-) tvilling
4) Lars (1678-1702)
5) Claes Gustaf (1679-1708)
6) Ulrika Eleonora (1680-1683) († 3 år)
7) Anna (1682-1737)
8) Ulrika (1683-) († ung)
9) Carl (1684-1685) († 3 mån)

Det sägs att Fleming arbetade så mycket så han blev överansträngd och att hans psyke knäcktes av alla de hårda och bittra anfall han blev utsatt för. Fleming (36) gick bort under en resa till Aachen i Tyskland där han skulle genomgå badkurer för sin hälsas skull, den 31 juli 1685. Han ligger begravd i Jakobs kyrka i Stockholm.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-20 | Uppdaterad 2020-07-15
Samtida händelser 1649 - 1685
1655-1660 X Gustav:s polska krig
1656-1661 Karl X Gustav ryska krig
1657-1658 Karl X Gustavs 1a danska krig
1658-1660 Karl X Gustavs 2a danska krig
1660 Karl X Gustav dör i Göteborg
1661 1:a sedlarna (Stockholm Banco)
1664 Karlshamn får stadsrättigheter
1665 Stora delar av Nyköping brinner
1666 Lunds universitet grundas
1668 Sveriges riksbank grundas
1669 23 st avrättas häxeri i Mora
1669 Kyrkobön mot trolldom införs
1670 6 st avrättas för häxeri i Kungälv
1673 En 5 år lång missväxtperiod börjar
1676 Skeppet Kronan förliser
1677 Kyrkobönen mot trolldom avskaffas
1680 Straffet för kyrkoslagsmål skärps
1682 Indelningsverket införs
1685 Kaffet kommer till Sverige

Källor
dela sidan
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» riddarhuset.se
» adelsvapen.com
» geni.com
» lilla bilden
» stora bilden

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon