Klas Fleming (af Liebelitz)

Levde: 1649-1685 (36 år)
Titel: Landshövding och kungligt råd
Adel/ätt: Friherrliga och grevliga ätterna Fleming af Liebelitz. Friherrlig 1651
Far: Herman Fleming af Liebelitz (1619-1673)
Mor: Christina Rosladin (1628-1676)

Klas Fleming

Biografi
Klas (Claes) Hermansson Fleming af Liebelitz föddes i Stockholm 15 februari 1649 som son till Herman Fleming af Liebelitz (30) och Christina Rosladin (21).

Han fick en till hälften civil och till hälften militärisk uppfostran. Han studerade vid Åbo universitet och gjorde också en vidsträckt studieresa genom Europa. Tjugosex år gammal (1675) förordnades han till ledamot i den kommision som skulle undersöka förmyndarregeringens förvaltning.

Redan vid tjugoåtta års ålder (1677) blev han kansliråd och året efter överste för ett finskt kavalleriregemente. 1680 blev han landshövding i Närke och Värmland - och då var han redan lantmarskalk.

Klas Fleming
Klas (Claes) Hermansson Fleming af Liebelitz
Fleming var för reduktionen och för att vända den starka motviljan mot den från kungen personligen, så var hans förslag att idén till reduktionen skulle komma ifrån ständerna själva och inte från kungen. På så vis skulle inte kungen bli den "skyldiga". För detta blev han belönad av kungen med en plats i rådet och presidentskap i kammar och kommerskollegierna. Vid trettifyra års ålder (1683) fick han ledningen över gamla reduktionskollegium och året efter tog han kontrollen över rikets kammare, efter Sten Bielke när denne dog. Samma år blev han också kansler för Lunds universitet.

Det sägs att Fleming jobbade så mycket så han blev överansträngd, och hans psyke knäcktes av alla de hårda och bittra anfall han blev utsatt för. Han dog under en resa till Aachen i Tyskland där han skulle genomgå badkurer för sin hälsas skull, den 31 juli 1685, endast 36 år gammal.

Fleming var en av dåtidens sällsynta män som arbetade hårt utan tanke på egen vinning. Han blev heller aldrig rik utan han var utfattig vilket gjorde att Karl XI efter Flemings död hjälpte hans änka ekonomiskt och hans barn blev två år efter hans död upphöjda till grevligt stånd. Ingen av sönerna lämnade dock några manliga avkomlingar så ätten dog ut 1729.

Klas (Claes) Flemings vapen Äktenskap & barn
Den 10 januari 1675 gifte Klas (25) sig med Anna Kruus af Gudhem (20), som senare i livet blev hovmästarinna hos drottning Ulrika Eleonora d.ä. (1688).
Anna och Klas fick barnen:
1) Christina (1675-1703)
2) Herman (1676-1729) tvilling
3) Agneta (1676-) tvilling
4) Lars (1678-1702)
5) Claes Gustaf (1679-1708)
6) Ulrika Eleonora (1680-1683) († 3 år)
7) Anna (1682-1737)
8) Ulrika (1683-) († ung)
9) Carl (1684-1685) († 3 mån)

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-20 | Uppdaterad 2019-10-10
Samtida händelser 1649 - 1685
1655-1660  X Gustav:s polska krig.
1656-1661  Karl X Gustav ryska krig.
1657-1658  Karl X Gustavs första danska krig.
1658-1660  Karl X Gustav andra danska krig.
1660  Karl X Gustav dör av feber
1661  Första sedlarna ges ut
1664  Karlshamn får stadsrättigheter.
1665  Stora delar av Nyköping brinner
1666  Lunds universitet grundas.
1668  Sveriges riksbank grundas.
1669  23 kvinnor döms till döden för häxeri i Mora.
1669  Kyrkobön mot trolldom införs.
1670  Sex personer avrättas för häxeri i Kungälv.
1673  En 5 år lång missväxtperiod börjar.
1676  Skeppet Kronan förliser utanför Öland.
1677  Kyrkobönen mot trolldom avskaffas.
1680  Straffet för slagsmål vid kyrkobesök skärps.
1682  Indelningsverket införs.
1684  Kaffet kommer till Sverige.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» riddarhuset.se
» adelsvapen.com
» geni.com
» lilla bilden
» stora bilden

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon