Yrken/titlar


 

 
Landshövding
En landshövding är statens företrädare i länen i Sverige. Personerna är sorterade på födelseår