Carl Piper

Levde: 1647-1716 (68 år)
Titel: Statsman, överstemarskalk, rådgivare till Karl XII. Greve
Adel/ätt: Grevliga ätten Piper. Adlad 1679. Friherrlig och grevlig 1698
Far: Carl Piper (1620-1650)
Mor: Ingrid Charlotta Ekenbom (1627-1703)

Carl Piper

Biografi
Carl Piper föddes i Stockholm den 29 juli 1647 som son till häradshövding Carl (Berntsson) Piper (27) och Ingrid Charlotta Ekenbom (20).

Efter sex års akademiska studier i Uppsala fick han 1668 tjänst i det kungliga kansliet där han gjorde sig känd för sina ovanliga åsikter och stora energi.

Adlad 1679
1679 blev han adlad och utnämnd till sekreterare i kammarkollegium, en plats, som för den just då begynnande reduktionen fordrade ett oerhört arbete men också innebar en betydlig makt.

1689 blev han kansliråd och statssekreterare och från den stunden kungens högra hand vid handhavandet och ledningen av de inrikes angelägenheterna. Det förtroende som Karl XI hyste till honom skrev kungen om i sitt testamente som han gav åt sin son Karl XII.

Carl Pipers vapen

Fiender
Knappt hade Karl XII stigit upp på tronen förrän han ville överösa Piper med utmärkelser vilket gjorde att många blev avundsjuka och han fick en massa fiender. Han undanbad sig därför att få några fler utmärkelser men utan förvarning blev han i alla fall 1697 utnämnd till kungligt statsråd och 1698 upphöjdes han till friherre och greve.

Överstemarskalk 1705
Efter Bengt Oxenstiernas död 1702 blev Piper kansler över Uppsala universitet och utnämndes 1705 till överstemarskalk vid kungens hov. Under första hälften av Karl XII:s styrelse var han själen i alla rådslag och genom honom gick alla ärenden, så väl ut- som inrikes.

Pipers förmak vimlade av uppvaktande och tjänstsökande som mycket väl visste att utan den mäktige kungagunstlingens beskydd hade man ingenting att hämta vid kungen själv.

Christina Piper
Christina Piper
(1673-1752)

Sju års fångenskap
Carl var för fred med var ändå tvungen att följa kungen på alla krigståg och ta del i fältlivets alla mödor. Vid Poltava 1709 blev han tillfångatagen och Tsar Peter föreslog genast att han skulle utväxlas mot Ivan Mazepa, vilket inte blev av.

Piper tillbringade sina sista år i Moskva och senare Nöteborg där han gick bort den 29 maj 1716 efter sju års fångenskap. Hans lik fördes 1719 hem till Sverige mitt under kriget och begravdes i familjegraven i Engsö kyrka i Västmanland. Varför han inte blev friköpt eller utväxlad vet man inte men kanske ville inte de som bestämde i Sverige under Karl XII:s långa utomlandsvistelse rädda kungagunstlingen.

Äktenskap & barn
Den 13 februari 1690 gifte Carl (43) sig med sin styvbrors dotter Christina Törne (17) och de fick barnen:
1) Christina Charlotta (1691-) († liten)
2) Ingrid Margareta (1692-) († ung)
3) Juliana (1693-) († liten)
4) Charlotta Christina (1694-1727)
5) Hedvig Ulrika (1695-) († liten)
6) Hedvig Maria (1697-1767)
7) Ulrika Eleonora (1698-1754)
8) Carl Fredrik (1700-1770)
9) Sofia Carolina (1707-1732)

Carl (68) gick bort den 29 maj 1716 på fästningen Schlüsselburg (Nöteborg) i Ingermanland. Han ligger begravd i Ängsö kyrka i Västmanland. 1868 lät Svenska akademien prägla en medalj över hans minne.

År Titel/händelse (urval)
1660 Inskriven vid Uppsala universitet
1673 Ambassad till Ryssland
1673 Sekreterare vid Defensionsverket över Livland, Estland & Ingermanland
1677 Registrator vid fältkansliet i Skåne
1679 Sekreterare i Kammarkollegiet
1679 Adlad
1689 Kansliråd & statssekreterare i inrikes ärenden
1697 Kungligt statsråd
1698 Friherre & Greve
1702 Uppsala universitets kansler
1705 Överstemarskalk
1709-1716 I rysk fångenskap

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-21 | Uppdaterad 2021-01-09

Samtida händelser 1647 - 1716
1650 Påbud på kyrkobesök på söndagar
1655-1660 X Gustav:s polska krig
1656-1661 Karl X Gustav ryska krig
1657-1658 Karl X Gustavs 1a danska krig
1658-1660 Karl X Gustavs 2a danska krig
1660 Karl X Gustav dör i Göteborg
1661 1:a sedlarna (Stockholm Banco)
1664 Karlshamn får stadsrättigheter
1665 Stora delar av Nyköping brinner
1666 Lunds universitet grundas
1668 Sveriges riksbank grundas
1669 23 st avrättas häxeri i Mora
1669 Kyrkobön mot trolldom införs
1670 6 st avrättas för häxeri i Kungälv
1673 En 5 år lång missväxtperiod börjar
1676 Skeppet Kronan förliser
1677 Kyrkobönen mot trolldom avskaffas
1680 Straffet för kyrkoslagsmål skärps
1682 Indelningsverket införs
1685 Kaffet kommer till Sverige
1687 Newton ger ut sin gravitationslag
1690 Kakao/choklad kommer till Sverige
1691 Sverige drabbas av missväxt
1693 Drottning Ulrika Elonora dör
1695 En svår missväxt drabbar Sverige
1697 Kung Karl XI dör
1697 Karl XII blir kung
1697 Stockholms slott brinner
1700-1721 Stora nordiska kriget pågår
1704 Sista häxavrättningen i Sverige
1707 Ramlösa Hälsobrunn invigs
1709 Slaget vid Poltava
1710 Ca 100 000 svenskar dör i pesten
1713 Kalabaliken i Bender
1715 Nödmynt börjar tillverkas

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsida:
» riksarkivet.se
» riddarhuset.se
» adelsvapen.com
» geni.com

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon